ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ !!!


Δώσαμε 250 δισ Ευρώ στην Ἑλλάδα ὂχι για μισθούς καί συντάξεις ἀλλά γιά τόκους που πῆγαν στίς τράπεζες της Γερμανιας, Γαλλίας και Ίταλίας !
Ἡ Γερμανία δανείζεται με σχεδόν μηδέν τοῖς ἑκατό ἑνώ στήν Ἑλλάδα δανείζουν με 15 %  ! Εἶναι τα λόγια ἑνός μεγάλου πολιτικοῦ προσώπου τῆς Ἰταλίας .
Κατάλαβες ἀφελῆ Εύρωπαϊστή  σέ τί εἲδους Μαφία ἒχουμε πέσει ;
Κατάλαβες "υπερήφανε" ὁπαδέ τοῦ σοσιαλισμοῦ και τῆς  "οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς"  τί εἲδους ὑποτακτικά στηρίζεις ;
Σέ ἒπεισαν ὃτι θα χαθοῦμε χωρίς "Εύρώπη" και "Ευρώ" !
Ἑκατόν ἐννενήντα περίπου από τις διακόσιες καί κάτι χῶρες τοῦ πλανητη ἒχουν δικό τους νόμισμα . Ὃλες αύτές, εἶναι χαμένες ;...
Κάθε πόλις -κράτος στήν Άρχαία Ἑλλάδα, εἶχε τό δικό της νόμισμα . Γιατί ; Γιά να ἐκφράσει τήν αὐτοτέλειά του και ἀνεξαρτησία του.
Ἐμεῖς δέν θέλουμε οὒτε αὐτοτέλεια, οὒτε ἀνεξαρτησία !
Θέλουμε να "ανήκουμε" !  Σέ Δύσι ἢ Ἀνατολή ! Σέ "Αριστερά"ἢ "Δεξιά".
Νά ἀνήκουμε γιά να περνᾶ ἣσυχα ὁ καιρός μας. Γιά την "ἀσφάλειά" μας !
Ἀλλά νοιώθουμε ἢδη τήν ...ἀσφάλεια τοῦ ζώου που δέχτηκε να τό δέσουν σε παλούκι με ἀντάλλαγμα ἓνα δεμάτι σανό !!!...
Μᾶς ἦταν βαριά ἡ δραχμή που εἶχε ὡς ἒμβλημα τόν Κολοκοτρώνη καί τήν Μπουμπουλίνα καί που ἦταν ἓνα άξιόπιστο νόμισμα ἀποδεκτό σε ὃλο τόν πλανήτη.
Πίσω ἀπό τήν δραχμή βρισκόταν ὁ τίμιος μόχθος τῶν Ἑλλήνων πού τῆς ἒδινε άξία .
Έμεῖς ὃμως, μετά ἀπό τόσα ψέμματα με τά ὁποῖα μᾶς βομβάρδισε ο κομματικός ὑπόκοσμος χάσαμε τήν γνησιότητά μας, ντυθήκαμε τήν καραβλαχιά δηλαδή τήν κακιά μορφή τῆς βλαχιᾶς και θελήσαμε να γίνουμε ἀστραφτεροί, "Ευρωπαῖοι" !
Αύτοί ὃμως οἱ Εὐρωπαῖοι, ἦσαν πονηρόβλαχοι ...
Μέ τήν πονηριά τους έξαγόρασαν πολιτικούς κοπρίτες στήν χώρα μας, μέσω αὐτῶν πῆραν στά χέρια τους τζαμπα  ὃλες τίς σοβαρές οἰκονομικές ὑποδομές, έξαγόρασαν τό κύκλωμα τῶν ὑποστηρικτῶν τους με ἀεριτζιδικες ἐπιδοτήσεις και μᾶς ἐχρέωσαν με χρέη άεριτζίδικα καί δυσβάσταχτα !
Τώρα, ὃλος αύτός ὁ συρφετός τῶν βολεμμένων κηφύνων, προσπαθεῖ να πανικοβάλει τήν κοινωνία με το ἐπιχείρημα ὃτι ὰν δέν μᾶς δώσουν λεφτά , δέν θα ὑπάρχουν οὒτε συντάξεις !
Ἂς τούς ἀπαντήσουμε λοιπόν : Ἀει σιχτίρ ἀπό δῶ !  Ἐσεῖς καί ἡ Εύρώπη σας !
Έσεῖς καί τό Εύρώ σας !
Δέν ἐξαγοράζονται οἱ ἐλευθερίες μας, οὒτε ἡ ἀτομικη καί συλλογική μας ἀξιοπρέπεια, οὒτε ὁ ἐθνικός μας πλοῦτος με το κάλπικο χαρτί σας !
Μποροῦμε ἂνετα και ἀπό μόνοι μας να βγάλουμε τό μέσον τῶν συναλλαγῶν δηλαδή το νόμισμα.
Μποροῦμε να πάρουμε πίσω τίς παραγωγικές ὑποδομές  που μᾶς λήστεψαν, να ἀφήσουμε τήν οἰκονομία νά παράγει σέ ὃλα τά ἐπίπεδα, να διαγράψουμε μονομερῶς τό μαφιόζικο χρέος, να ἀπελευθερώσουμε τα νοικοκυριά ἀπό τούς δολοφονικούς φόρους καί αὐτόματα τότε, τό ἐθνικό αύτό μέσο συναλλαγῶν θα μετατραπεῖ σέ ἀξία .
Κατάλαβες τί σοῦ γίνεται Ἓλληνα ἀφελῆ και προδομένε ;...
Παναγιώτης Δερματᾶς


Δεν υπάρχουν σχόλια: