ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣΘΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ...

  Πώς φθάσαμε ως εδώ ;...
Τά σημερινά δραματικά  δεδομένα που αντιμετωπίζουμε ως λαός καί ώς χώρα, αποδεικνύουν ότι αποτελούμε ένα άρρωστο σώμα. Διότι αν υπήρξαμε υγιείς, τα αντισώματά μας θα εξάλειφαν κάθε ιό πού μας απειλεί .
Αλλά η σωστή ιατρική, αντιμετωπίζει τόν ασθενή εξετάζοντας πρώτα τό ιστορικό του.
Αυτό σημαίνει ότι  η απόλυτη αυτογνωσία και ειλικρίνεια απέναντι στήν ιατρική επιστήμη αποτελεί μοναδική προϋπόθεσι γιά σωστή αγωγή. .
Αν ατομικές πεποιθήσεις, ιδεοληψίες  ή μικροσυμφέροντα  εμποδίζουν από αυτόν τόν αυτοέλεγχο, σημαίνει ότι η πιθανότερη διέξοδος, θα είναι τα κυπαρίσια ...
Δέν θά ξεκινήσουμε  από τήν εποχή που γενήθηκε τό νεο Ελληνικό κράτος μέσα στην διεθνή βρώμα και δυσοσμία τής εποχής η οποία ήξερε να εκμεταλλεύεται τόν άπειρο γύρω από πολιτική λαό, μέ όργανα  τά πολιτικά της πιόνια και να  φυλακίζει τους αγωνιστές γιά τίς θυσίες τους.  Πάμε, κάπου αργότερα . Στήν περίοδο τού 1940.
Τότε, που η παγκόσμια κοινότης αναρωτιόταν, πώς μπορούσαν να υπάρχουν τόσο μεγάλες αρετές μέσα σε μία μικρή κοινωνία η οποία απέδειξε ότι δέν είναι ο αριθμός αλλά η ποιότης που καθορίζει τήν έκβασι τών πραγμάτων.
Ζητούμενο που στήν συνέχεια θα έπρεπε να είχε αποθηκευτεί στήν συλλογική μας  μνήμη η οποία βομβαρδίζεται διαρκώς καί υπονομεύεται γιά να πιστέψει ότι είμαστε μικροί, συνεπώς, λαός τής καρπαζιάς.
Αντί  να εκμεταλλευτούμε δραστικά αυτά τά σημαντικά δεδομένα, έγινε κάτι λές καί έπεσε καυτερός λίβας μέσα στήν κοινωνία! 
Οί Έλληνες, από μαχητές τής ελευθερίας, κατάφεραν να μάχωνται μέχρι εσχάτων μεταξύ τους γιά τήν επιλογή τών αφεντικών  στό όνομα κάθε πονηρής "ιδεολογίας"  ...
Ήσαν τά αφεντικά τής Ανατολής καί τής Δύσης .  Καί τά δύο μέσα από τίς σκοτεινές τους παρεμβάσεις, κατάφεραν να τιθασεύσουν την κοινωνία καί να τήν δέσουν στό άρμα τών σκοτεινών τους σχεδιασμών καί σκοπιμοτήτων.
Η εθνική αντίστασις, ξεκίνησε μέσα από άνδρες καί στήν συνέχεια τήν καθώρισε υπόκοσμος ανδεικέλων στηριγμένων σε αφελείς .
Έτσι φθάσαμε να θυσιάζωνται 1200  Έλληνες στά Καλάβρυτα γιά τέσσερους Γερμανούς, πρός χάριν τών Ανατολικών σκοπιμοτήτων !..
Φθάσαμε να βομβαρδίζουν οι "σύμμαχοί" μας στον Πειραιά πολεμικό πλοίο έμφορτο με πυρομαχικά αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες σε εκατόμβες Ελλήνων και σε κτηριακό υλικό!
Φθάσαμε νά έγινε η Ελλάδα ένα απέραντο νεκροταφείο μέ θύματα αυτούς που ενώ είχαν πολεμήσει γεναία τούς εισβολείς, τώρα χαρακτηρίζονταν συνεργάτες τους !
Σέ όλες αυτές τίς περιπτώσεις που αποτελούν δείγματα μιάς φρικτής πραγματικότητας, οι Έλληνες απετέλεσαν φθηνότατα αναλώσιμα υλικά .
Επιγραμματικά, αυτή είναι η ιστορία ενός εσωτερικού πολέμου πού έγινε γιά ξένα συμφέροντα, παραγράφοντας τα εθνικά και η οποία προκάλεσε περισσότερα εσωτερικά θύματα απο αυτά που προκάλεσαν οι κατακτητές.
Τότε, επεκράτησαν βασικά δύο πολιτικά στρατόπεδα. Τό δεξιό καί τό αριστερό.
Γιά να επικρατήσει τό δεξιό, επειδή έτσι είχε συμφωνηθεί από τούς μεγάλους τής εποχής, έπρεπε να υπάρξει τό αριστερό που να λειτουργεί κατα τα σημερινά τσιχαντιστικά πρώτυπα ώστε να υποτάσσεται η κοινωνία στήν Δύση όχι από πίστι, αλλά από τόν φόβο τού χειρότερου.
Αλλά όταν μπείς στό στρατόπεδο, μετά έρχεται καί η πίστις...
Καί ήταν μεγάλη και αποφασιστική η επιτυχία αυτού τού συστήματος διότι, ενώ άλλοι λαοί χαιρετούσαν τήν ελευθερία τους, εδώ ο ένας σκότωνε τόν άλλον .
Οι συνέπειες τής κοινωνικής ψυχρότητας,  έγιναν καθοριστικές γιά τίς μετέπειτα εξελήξεις με αποκορύφωσι τήν σημερινή εθνική τραγωδία.
Διότι πάνω σ αυτές, έκτισαν τό σημερινό άθλιο οικοδόμημα .
Μέσα στίς σκοτεινές καταστάσεις, διάφορες οικογένειες πήραν τήν εξουσία στά χέρια τους, κατήντησαν υποχείριά τους ένα σημαντικότατο ποσοστό τού λαού τόν οποίον διέφθειραν σέ τέτοιο βαθμό πού νά μήν αντιλαμβάνεται ότι οί ίδιοι τόν πωλούσαν σέ ξένα αφεντικά, υπενόμευαν τήν οικονομία του καί πλούτιζαν με τίς οικογένειές τους .
Ιδεολογία που πέρασαν στήν κοινωνία, είναι αυτή που προαναφέραμε . Ότι εμείς είμαστε αδύναμοι καί δέν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να "ανήκουμε" σε ξενους " συμμάχους"!
Τήν ιδεολογία αυτή τήν στήριξε πονηρά η αντιπολίτευσις τής Αριστεράς διότι βοήθησε να υπονομευθεί κάθε παραγωγική δράσις η οποία χαρακτηρίστηκε ως "κεφάλαιο" πού υπονομεύει τά δικαιώματα τού λαού !
Αντί να κάνουν διάλογο οι πολιτικές δυνάμεις με σκοπό να τιθασεύουν τήν ανθρώπινη αυθαιρεσία η οποία δέν έχει ταξικά όρια,  δημιούργησαν μία εσωτερική πολυνομία η οποία ευνόησε τήν απάτη στον ιδιωτικό καί δημόσιο τομέα, την φυγοδικία τών  πολιτών, τήν στροφή τους σε κάθε είδους απατεωνιά καί τήν έντεχνη υπονόμευσι κάθε γνήσιας παραγωγικής διαδικασίας.
Μέσα σ αυτό τό κλίμα, υπονομεύτηκε κάθε γνήσια δημιουργική δυναμική καί καλλιεργήθηκε ο στείρος καί ανεγκέφαλος συντεχνιασμός ο οποίος καταξιώθηκε μέσα στήν πολιτική άθλιων και καταστροφικών αιτημάτων. Δέν είχε ώς στόχο τήν εκπλήρωσι τών υποχρεώσεων τού καθ ενός ώστε μέσα από αυτήν να προκύπτει κράτος τάξεως καί κοινωνικής ευημερίας μέσα από τό οποίο αυτοδίκαια ο πολίτης εισπράττει τά αγαθά τής ευνομίας καί ισοπολιτείας.
Σημαία τού συντεχνιασμού, έγινε ή οργάνωσις γιά τήν αρπαγή. Ο ένας βάζει τό χερι στήν τσέπη τού άλλου καί αυτό αποτελεί δημοκρατική καί κοινωνική καταξίωσι !
Ιδιαίτερα όσοι μέσα απο τα κόμματα βολεύτηκαν στό δημόσιο, υπήρξαν ιδιαίτερα κατακριτές απέναντι στό "κεφάλαιο" πράγμα που δέν συνέβαινε με τούς πλείστους που εργάζονταν στόν ιδιωτικό τομέα. Αποτέλεσμα αυτής τής συμπεριφοράς είναι να απαξιωθεί στόν ζητούμενο χρόνο, καθέ μορφή δημοσίου στά μάτια μεγάλης μερίδας τών πολιτών ώστε να λένε, δώσετε τα όλα σε ιδιώτες!
Λέτε να είναι τυχαίο; ...
Τήν παρένθεσι  που έγινε μέ τούς συνταγματάρχες οι οποίοι στέρησαν γιά επτά χρόνια τήν εξουσία από τις οικογένειες τού Δεξιού καί αριστερού "δημοκρατικού" κατεστημένου, τήν ονόμασαν "δικτατορία", ή "χούντα".
Στό διάστημα όμως τών επτά ετών που η πολιτεία απηλάγη από τά κομματικά βάρη καί τίς "δημοκρατικές" υποκρισίες, η οικονομία έκανε δυνατά βήματα. Η Χώρα γέμησε δρόμους τούς οποίους έφτιαχνε ο στρατός, έκαμε εξόρυξι πετρελαίων, άφησε ελεύθερη την οικονομία να παράγει διότι οι φόροι ήσαν στό 5% τού κύκλου εργασιών καί έφτιαχνε ισχυρή άμυνα που αποτελεί προϋπόθεσι γιά εθνική ανεξαρτησία.
Financial Times 13/1/1973 : Βραβείο υψηλού εισοδήματος στήν Ελλάδα για άναπτυξι 8,5 %!
Αλλά εδώ γκρίνιαζαν οι "αντιφρονούντες" τούς οποίους οι συνταγματάρχες έστειλαν εξορία αναψυχής στά νησιά τού Αιγαίου. Στόν ίδιο χρόνο τούς αντίστοιχους αντιφρονούντες στο ανατολικό στρατόπεδο, τούς εξόντωναν στά εξαναγκαστικά έργα τής Σιβηρίας.  Η διαφορές ανάμεσα στούς εδώ και εκεί "αντιφρονούντες" ήταν ότι εκεί, είχαν ως σκοπό τίς ατομικές καί κοινωνικές ελευθερίες, ενώ εδώ, τίς "ελευθερίες"  τών παραδείσων τού Χότζα καί τού Τσαουσέσκου, τά δικαιώματα τών "Μακεδόνων" καί κάθε βαρβάρου που διεκδικεί από τήν χώρα μας.
Μετά από επτά χρόνια εξουσίας τών συνταγματαρχών, προγραμματίστηκαν εκλογές με τήν ηγεσία τού Σπύρου Μαρκεζίνη ο οποίος είχε εκδηλωθεί ως αντίθετος με τά δυτικά συμφέροντα.
Μπροστά στόν κίνδυνο να χάσουν τά συμφέροντά τους οι δυτικοί "σύμμαχοι", με εργαλεία το ενωμένο δεξιό καί αριστερό κατεστημένο, έριξαν τόν Παπαδόπουλο με τόν Ιωαννίδη καί το Πολυτεχνείο και πρόδωσαν τήν Κύπρο.
Εδώ, στό Πολυτεχνείο,  στοιχειοθετήθηκε η αποκορύφωσις τής εθνικής μας τραγωδίας.
Βλέπετε λοιπόν ότι πρίν τίς "βελούδινες επαναστάσεις", τά κέντρα τού έξω κόσμου είχαν πειραματιστεί εδώ στήν χώρα μας !
Εδώ, μέσα από αυτήν τήν ψεύτικη επανάστασι, στρατεύτηκε όλος ο ηθικός υπόκοσμος τής πολιτικής τού οποίου τό άνθος απολαμβάνουμε στίς ημερες μας!
Ο "αγωνιστής τού Πολυτεχνείου" ήταν μεγάλος τίτλος πού άνοιγε δρόμους γιά κάθε είδους κοινωνική, επαγγελματική καταξίωσι και αργομισθία !
Εδώ, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες τού ακραίου κομματισμού στήν παιδεία τής οποίας γκρέμησαν όλες τίς αρχές. Εδώ , σκονάκια, αντιγραφές, αυθαιρεσίες, υπόκοσμες συμπεριφορές αποτυπώνονται σε κτήρια σκουπίδια, συμπεριφορές δηλαδή που αποτελούν πρώτυπα παγκόσμιας καταισχύνης καί οι οποίες μετατρέπονται σε πτυχεία! Τούς κατόχους αυτών τών πτυχείων, τούς φορτώνεται στήν συνέχεια η κοινωνία στίς πλάτες καί αυτοί όπως είναι ανίκανοι να παράγουν έργο, γίνονται σατράπες που βασανίζουν τούς πολίτες.
Ενώ στίς πολιτισμένες χώρες τού πλανήτη οι χώροι τής παιδείας, αποτελούν ιεροτελεστήρια ηθικών αξιών καί επιστημονικής έρευνας, εδώ τούς κατήντησαν κομματικά πορνεία τριτοκοσμικού σκουπιδαριού μέσα από τά οποία τό κομματικό σύστημα διακυβερνήσεως δημιουργεί και συντηρεί τήν εξουσία του.
Τά πανεπιστημιακά όργανα που εργάζονται μέσα σ΄αυτό τό φαύλο κομματικό σύστημα, συνθέττουν τήν ανάλογη "διανόηση" τής Ελληνικής κοινωνίας, η οποία βρίσκει τήν καταξίωσή της μέσα στίς τηλεοπτικές σαχλαμπούρδες  με τίς οποίες βομβαρίζεται η κοινωνία γιά να ολοκληρώνεται ο κύκλος τού κοινωνικού ευνουχισμού.-( Οι μειοψηφικές εξαιρέσεις και απο πλευράς εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, φυσικά υπάρχουν και έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στήν κοινωνική ασφυξία ή στήν μετανάστευσι!)-
Είπαμε λοιπόν ότι στήν εποχή τών συνταγματαρχών, οι φόροι ήσαν στό 5% καί αυτό αποτελούσε "χούντα" ... Σήμερα που με τήν καθοδήγησι τών "αγωνιστών της δημοκρατίας" οι φόροι έφθασαν στο 80% τού κοινωνικού εισοδήματος  τί είναι ;
Εχθές η ΜΟΜΑ έφτιαχνε εθνικούς δρόμους χωρίς να χρεώνει διόδια καί ήταν "χούντα". Σήμερα πού κατήργησαν τήν ΜΟΜΑ, πού έδωσαν τούς δρόμους σε ξένα συμφέροντα τα οποία μας επέβαλαν τά ληστρικότερα  διόδια στόν κόσμο , τα ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι είναι ανταποδοτικά, δηλαδή αντί γιά διόδια,   (περίπου τίς 2000 ευρω κατά μέσο  όρο  πληρώνουμε ανά όχημα τόν χρόνο, ενώ στίς χώρες τών "επενδυτών" πληρώνουν λογώτερα από 100 Ευρω τόν χρόνο γιά διόδια καί τέλη μαζί), τι λοιπόν είναι εδώ ;..
Εχθές οι συνταγματάρχες έβγαζαν πετρέλαια, ενώ εδώ οι ξενόδουλες συμμορίες τών ελέω πολυτεχνείων αναρηχητών, μάς ἒπειθαν επί πολλές δεκαετίες ότι η χώρα μας δέν έχει πετρέλαια ! 
Όλοι αυτοί λοιπόν αποτελούν τήν "δημοκρατία" πού τολμά να μιλά γιά "χούντες" !
Πρόκειτα γιά μία "δημοκρατιά" ηθικά ευνουχισμένων καί παρανοϊκών, η οποία σέρνεται στιβαγμένη μέσα στόν φάκελο τής Κυπριακής προδοσίας, τόν οποίο δέν τόλμησε ποτέ να ανοίξει γιά να μήν χάσει τα ερείσματά της από την φοβερή της μπόχα, τήν οποία καλυψε με βαριά αρώματα όπως οι γριές πόρνες τίς οσμές τους.
Δέν είχα σκοπό να ανασκαλέψω πράγματα καί καταστάσεις τά οποία ανήκουν στήν σφαίρα τής ιστορίας τήν οποία είναι ανύπαρκτο να ψηλαφίσει καί κοινοποιήσει στόν λαό, τό υπάρχον πελατειακό εκπαιδευτικό σύστημα πού έστησαν οι "δημοκράτες" .
Αν δέν είχαν διαφθείρει τήν παιδεία, οι ίδιοι οι άνθρωποι τού πνεύματος θα έτριβαν στά μούτρα τών κομματικών απατεώνων  τήν βρωμιά τής ψευτιάς καί τής υποκρισίας τους. Αυτή η αλήθεια, αποτελεί και βαριά αρρώστια καινόδοξων πολιτικών οι οποίοι ενώ ενδόμυχα τήν παραδέχονται, δεν τολμούν να τήν ομολογήσουν όπως τήν ομολογεί ο απλός λαός.
Αν αυτή προσέδιδε κύρος καί κέρδη, ανάλογα με αυτά τού ψευτοαγωνιστή τών πολυτεχνείων θά τήν είχαν στάμπα στήν μούρη τους .
Ούτε θέλω να πώ ότι κάθε στρατιωτικός δικαιούται νά παίρνει μερίδιο από την αξιοσύνη τών τότε συνταγματαρχών.
Ακόμη καί στίς στρατιωτικές σχολές, μπήκε η καμουφλαρισμένη σε "δημοκρατία" κομματική παιδεία .
Αλλά ας  δούμε περισσότερα από τίς διαστάσεις τών τερατουργημάτων τής "δημοκρατίας".
Στό θέμα τής οικονομίας, διέλυσαν τά πάντα μέσα από κάθε είδους υποχθόνια καί δόλια υπονόμευσι.
Σοβαρές επιχειρήσεις που είχαν στήσει Έλληνες μέ μεράκι γιά δημιουργία, διαλύθηκαν μέσα από φόρους, γραφειοκρατία, τραπεζιτικό σύστημα καί ιδεολογική υπονόμευσι διότι αποτελούσαν "κεφάλαιο" που κατατρώει τίς σάρκες τών εργαζομένων ! Δηλαδή σύμπαντες, κυβέρνησις καί αντιπολίτευσις, έπαιξαν θαυμάσια τόν διαλογο τής καταστροφής μας.
Ο Μαρκότσης έβγαζε πετρελαιομηχανές καί προχώρησε σε παραγωγή τρακτέρ, στόν  ίδιο χρόνο πού σε άλλες χώρες οι οποίες σήμερα παράγουν πυραύλους, τότε έβγαζαν μπρίκια.
Καί να πού σήμερα, μετα από σχεδόν πέντε δεκαετίες "δημοκρατίας", δέν βγάζουμε ούτε μπρίκια !
Διότι σκοτώσαμε τον Μαρκότση, τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, τά μεταλλεία, τα κλωστήρια, τήν ΧΡΩΠΕΙ, τα ναυπηγεία,  την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, τήν Πειραϊκή Πατραϊκή, διαλύσαμε τίς βιομηχανικές ζώνες, ξεπουλήσαμε οδικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, εθνική γή έναντι φτωχών και πονηρών Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, φέραμε Γερμανικά εισαγόμενα που αγοράζουμε με τήν εξαναγκαστική εξαργύρωσι τής δημόσιας καί ιδιωτικής μας περιουσίας.
Στήν εποχή τού Γέλτσιν, οί Ρώσοι είχαν παραγγείλει στά Ελληνικά ναυπηγεία πέντε εμπορικά πλοία με καλές τιμές, αλλά καί μέ τήν μορφή τού επείγοντος η οποία διασφαλιζόταν από αυστηρές ρήτρες. Μόλις τό έμαθαν οι συνδικαλιστές τού χώρου, αντί να συμβάλουν στήν εκπλήρωσι τών υποχρεώσεων, τράβηξαν απεργίες με αποτέλεσμα τήν εκπρόθεσμη παράδοσι καί τήν πληρωμή βαρύτατων αποζημειώσεων ! Τώρα οι εργάτες κλένε τήν μοίρα τους μέσα στήν φρικτή ανεργία καί φτώχια που τούς διασφάλισε ο κομματικός συντεχνιασμός!
Αυτοί πού επιμένουν να "πολεμούν"  το "κεφάλαιο" μέ ξόρκια καί αφορισμούς, όταν έκτιζαν τίς κατοικίες τους, δέν διέθεταν κεφάλαια αλλά έδιναν αυγά, πατάτες και ζαρζαβατικά γιά να τούς προσφερθούν μπετά, σίδερα καί εργασία !...
Η βλακία, σ αυτή τήν χώρα, έσπασε τό φράγμα τού ήχου !
Γι αυτό, με τούς αγώνες κατά τού "κεφαλαίου", οι καμαριέρες σε κάποια ξενοδοχεία, τότε που είχαν να φτιάχνουν δώδεκα δωμάτια, που τούς προσέφεραν οι Έλληνες  ξενοδόχοι φαγητό, μεταφορές καί συχνά ύπνο, μεροκάματο με αντικρίσματα από αγαθά, δέν ήσαν ευχαριστημένες καί κάτω από τήν καθοδήγησι τών κομματικών συνδικαληστών, έκαναν αγώνες κατα τών κακών Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, μέχρι πού στό τέλος κέρδισαν !... Τί κέρδισαν ; Νά έρθουν τα πολυεθνικά ξενοδοχεία όπου οι πελάτες πληρώνουν αμύθητα ενοίκια καί αυτές αντί γιά δώδεκα δωμάτια, να χρεώνωνται 30, να παίρνουν μισθούς  κοψοχρονιάς, να μεταφέρωνται με δικά τους έξοδα καί στό τέλος να επιβαρύνεται η υγεία τους από τήν καταπόνηση καί το άγχος !
Μέ όλες αυτές τίς θεωρίες, καταντήσαμε οι ουραγοί τών παγκοσμίων εξελήξεων,  τα ανθρωπάκια τής καρπαζιάς καί τού περιθώριου, μέσα στό οποίο κυβερνούν περιθωριακοί παλιάτσοι καί άθλια τρωκτικά !
Στήν Σουηδία πού οί άνθρωποι ύπηρξαν νουνεχείς καί πατριώτες, όταν οι δικοί μας μεταλλωρύχοι ζούσαν σ΄ένα δωμάτιο κάθε οικογένεια, εκεί οι αντίστοιχοι, ζούσαν πολλές οικογένειες μέσα σέ ένα δωμάτιο ! Καί όμως, εμείς σήμερα δουλεύουμε ολοήμεροι σκλάβοι, ανίκανοι οι νέοι μας να συντηρήσουν όχι οικογένεια, αλλά ούτε μηχανάκι, ενώ εκεί, πέρα από τις μοναδικές παροχές, κέρδισαν τό οκτάωρο να μειωθεί σε εξάωρο !
Τί λές γιά όλα αυτά φτωχέ, γραφικέ αγωνιστή τής "δημοκρατίας"; Αυτά πού κέρδισες μέ τούς ανόητους  συμβιβασμούς σου, με το φτηνό καταγκιοζιλίκι σου, τά οποία έχουν ως βάρος τόν πόνο, τό αίμα καί τό δάκρυ τών συνανθρώπων σου, με ποιά ψυχή τά απολαμβάνεις ;
Ας πάμε καί στόν εγγυητή τής ελευθερίας μας και τής κρατικής μας οντότητας, την εθνική άμυνα. Ψυχή της εδώ είναι ο στρατός καί εργαλεία του οι εξοπλισμοί καί οι πολεμικές βιομηχανίες.
Ενώ στίς σοβαρές χώρες μιλούν με σεβασμό γιά τόν στρατό τους, ενώ στα σοβαρά πανεπιστήμια μελετούν τόν ιστορικό μας Θουκυδίδη, ενώ παγκόσμια αποδεδειγμένη αρχή είναι οτι όποιος θέλει να έχει ειρήνη πρέπει να είναι ετοιμασμένος γιά πόλεμο,  εδώ σπάσαμε παγκόσμιες πρωτιές σε απαξίωσι, ηλιθιότητα καί υπονόμευσι απέναντι στά στηρίγματα μας, τήν ίδια στιγμή που τό κράμα τών πολιτικών ανδρεικέλων μιλούν για εθνική "ανεξαρτησία"  καί "υπερηφάνεια", ενώ ο περίγυρος αποτελεί επικίνδυνο βαρομετρικό για την ασφάλεια της χώρας μας !
Όλο αυτό τό άθλιο σύστημα, κάνει φρικτές παρεμβάσεις στήν αξιοκρατία, στό φρόνημα, ελέγχοντας μέσα από τίς σχολές τήν συνείδησι τών νέων αξιωματικών, εισάγει αλλοδαπούς στο σώμα που αύριο θα αναλάβουν κομβικές θέσεις στήν άμυνα, στήνει κομματανθρώπους μέσω τών οποίων γίνονται φανερές αυθάδεις  διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά που υπηρετούν τη  θητεία τους, προσφέρει όπλα διαλλογής με μοναδική αρχή τήν μίζα καί τα συμφέροντα τών ξένων δυτικών και Ευρωπαίων αφεντικών, υπονομεύει μέχρι πλήρους διαλύσεως και ξεπουλήματος τίς πολεμικές μας βιομηχανίες!
Η υπονόμευσις αυτή συνεχίζεται καί μέσα στό σύστημα τής "Εθνικής" παιδείας. Εδώ, ποτίζουν τά παιδιά με εικόνες εξωπραγματικές στείρου διεθνισμού, ο οποίος αποτυπώνεται σε χάρτινα περιστεράκια "ειρήνης", σε θέματα χαζά καί κάθε μορφής αρλούμπα πού βγαίνει από τα αδύναμα μυαλά τών  γυαλατζή "αγωνιστών".
Σήμερα λοιπόν, έγινε καταφανέστατο ότι δέν υπάρχουν διαχωρισμοί σε " αριστερούς"  καί σέ "δεξιούς". Οι διαχωρισμοί είναι ανάμεσα στούς ανθρώπους τού εμείς πού η στέγη τους λέγεται Ελλάς καί σ αυτούς τού εγώ, που η στέγη τους τούς διασφαλίζει ατομικά οφέλη μέσα από τήν υποκρισία τού νεοταξίτικου ψευτοανθρωπισμού. Αυτός αποτελεί μορφή πρεσβιωπίας που βλέπει τον πόνο όταν προέρχεται από τον αντίποδα του ημισφαιρίου καί όχι αυτόν που προκαλούν τα ίδια του τα πόδια στον διπλανό του! 
Υπάρχουν αριστεροι διεφθαρμένοι καί αριστεροί τίμιοι, αλλά αφελείς. Δεξιοί, τό ίδιο. Δάσκαλοι, τό ίδιο. Ιεράρχες που αναρριχήθηκαν πονηρά καί πληρώνουν βαριές συναλλαγματικές στούς σκοτεινούς τους προστάτες αλλά καί λίγοι ενάρετοι που παλεύουν ανάμεσα σε τέρατα.
Σκοπός λοιπόν, είναι να διαλύσουμε τά νέφη που μάς δημιουργούν ψευδαισθήσεις καί να δούμε τήν εικόνα τής πραγματικότητας. Όσοι μείναμε σταθεροί στην Ελλάδα καί στίς αξίες της, είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε τούς μεταξύ μας δεσμούς σπάζοντας τά τείχη τών ιδεοληψιών, τών προκαταλήψεων που αποτελούν  στοιχεία τής ασθένειάς μας τα οποία μάς καλλιεργούν οι βρυκόλακες τού κομματισμού.
Σκοπός μας δέν είναι να αντικαταστήσουμε τήν κομματική δικτατορια μέ άλλη, διαφορετικής μορφής.
Η γνήσια δημοκρατία, είναι ακομμάτιστη καί στηρίζεται στήν σωστή, ακομμάτιστη και αξιοκρατική παιδεία, στόν ακομμάτιστο καί αξιοκρατικό στρατό, στην ακομμάτιστη κοινωνία, στήν ακομμάτιστη τοπικη αυτοδιοίκησι.
Διότι κόμμα, σημαίνει απάτη πού εκτρέφει παραλαγμένους απατεώνες, σημαίνει φατρίες καί σκοτεινά συμφέροντα.
Αποδεκτά σ αυτη τήν μεταβατική περίοδο, είναι μόνον κινήματα τα οποία μέσα από έντιμες και ενωτικές συμπεριφορές, με σπάσιμο προκαταλήψεων,  θα προωθήσουν τόν διάλογο, τήν συνύπαρξι τών Ελλήνων, τήν άμυνα  απέντι σε κάθε  φανερό ή συγκεκαλυμμένο κίνδυνο.
Μέσα από τά κινήματα, θα στηθεί ή νέα άμεση καί ακομμάτιστη δημοκρατία.
Αλλά πρός Θεού. Μήν πέσουμε αυτή την στιγμή στήν παγίδα τής αλλαγής τού Συντάγματος που οι σκοτεινοί κύκλοι ύποπτα προωθούν...
Διότι ήδη, έχει παραβιαστεί τό υπάρχον σύνταγμα καί μέ βάσι αυτό θα καταδικαστούν οι παραβάτες ώς ένοχοι εσχάτης προδοσίας.
'Οταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα προκύψει πηγαία από τήν ίδια την κοινωνία η ανάγκη για τις ανάλογες συνταγματικές βελτιώσεις.
Σήμερα, όλοι αυτοί που με ψέμματα απέσπασαν τήν ψήφο τών πολιτών, είναι ένοχοι απάτης, καταληστεύσεως τού εθνικού καί κοινωνικού πλούτου, εθνικής προδοσίας καί σύγχρονης γεννοκτονίας .
Όσοι πολιτικοί, δικαστικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ακολουθούν τίς αντισυνταγματικές τους εντολές, είναι συνυπεύθυνοι .
Βλέπουμε λοιπόν ότι όσοι στεκόμαστε στό ύψος τής ηθικής, δέν έχουμε τίς πολυτέλειες τής απομονώσεως από τούς γύρω μας.
Διότι οι παραλλαγμενες σε "δεξιές"  καί " αριστερές"  πολιτικές δυνάμεις, είναι ενωμένες στο καταστροφικό καί υπονομευτικό τους έργο.
Διότι αυτή τήν στιγμή, ξεκινά μεγάλη πυρκαϊά στόν πλανήτη καί οφείλουμε να βρούμε τρόπους γιά να επιβιώσουμε ως λαός καί ως έθνος .
Παναγιώτης Δερματάς .
( Εάν συμφωνείς με τό περιεχόμενο, κοινοποίησε το μέχρι να διαβαστεί καί στίς εσχατιές τής χώρας ! Είναι ανάγκη να βρούμε τήν κοινή μας γλώσσα!)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Anastasios Alevizos Αν υπήρχαν πολιτικοί,αν υπήρχαν συστήματα ,αν υπήρχαν βάσεις κι αν υπήρχαν θεμέλια ολα θα ηταν πιθανά
Η χωρα μας με το σύστημα που είχε πάντα ,έξ αιτίας κακών διαχειριστων( κυβερνήσεων)δεν έκανε παρά να στέλνει τους Ελληνες στο εξωτερικό ,και να υποδουλώνεται στους ξένους
Αν ειμαστε ικανοί ,δεν θα είχαμε ανάγκη κανέναν απο τους ( μεγάλους)
Τον πλούτο και τ αγαθά της χωρας μας θα τα βγάζαμε μόνοι μας ,θα ειμαστε πλούσιοι μόνοι μας. Χωρίς να ζητάμε βοήθεια απο κανένα
Μα γιατί ; δεν ειμαστε άξιοι; δεν έχουμε δυνατότητες;πως όταν πάμε στο εξωτερικό προοδευουμε κι όχι στη χωρα μας;
Πως ειμαστε ικανοί ν αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις όταν θελουμε; δεν ειμαστε ικανοί; δεν ειμαστε έξυπνοι; γιατί τότε πρέπει να ειμαστε υπό ξένο ζυγό;
Τι φταίει;
Υπάρχουν πολλα ερωτήματα που δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση ,αν και νομίζω ότι " ο ΕΛΛΗΝΑΣ οπως λέμε θέλει ένα βούρδουλα πάνω απο το κεφάλι του"
Ειμαστε ικανοί ,Μα δυστυχώς η ανικανότητα κι η
Ηλιθιότητα μας δέρνει
Έχουμε την πιο ΩΡΑΙΑ πατρίδα σ αυτο τον κοσμο και δεν ειμαστε άξιοι να την κρατήσουμε,έχουμε την πιο λαμπρή ιστορία και δεν μπορούμε να διδαχτούμε ,έχουμε την πιο λαμπερή φώτιση απο τους προγόνους μας και δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε ,έχουμε τον πιο αγωνιςτικο
πατριωτισμό και δεν μπορούμε να πολεμήσουμε
Την λεβεντιά και την ανδρεία των προγόνων μας δυστυχώς δεν την κληρονομήσαμε
ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ,αυτοι είχαν σεβαςμο κι υπόληψη πίστευαν σ αυτή τη γη
Εμεις σημερα τι ιδανικά έχουμε ; ξέρουμε τι ειμαστε απο που ερχόμαστε; ειμαστε άχρηστοι ,ή ανίκανοι ; τι ειναι αυτο που μας καθηλώνει; ο φόβος; η δειλία;
ΟΧΙ το μονο που μας χωρίζει σαν λαό ειναι η ρουφιανιά ,η ζήλια ,κι η προδοσια
Οπως κάποτε είπε κάποιος " αν ο Ελληνας ηταν ενωμένος θα κυβερνούσε τον κοσμο ολο "
Γιατί τα εβραιοσκυλα κυβερνούν τον κοσμο; γιατί βέβαια εκτός απο τα χρήματα ειναι ολοι ενωμένοι αν και σκορπισμένοι στο κοσμο ολο
Ειμαστε πολύ καλύτεροι απ αυτους κι όχι μονο κι αυτοι το ξέρουν πολύ καλά χρόνια μας συναγωνίζονται στο εμπόριο και το ξέρουν μέσα τους ότι ειμαστε οι καλύτεροι ,γι αυτο και μας μισούν εδώ και χιλιετίες
Εκμεταλευόμενοι τους βρώμικους κουμουνιςτες στην διακυβερνηςη της χωρας μας,φτάσαμε σημερα στη καταςτροφη απο την επικερδή προδοσια και την αφανιση του Ελληνικού πνεύματος και κράτους
Επιτρέψαμε την Ελλάδα να γινη η πουτανα μέσα σε μουσουλμανικό μπουρδελο
Και να που φτάσαμε σημερα έξ αιτίας αχρήστων,ηλιθίων και εφιαλτών ......γιατί σημερα αυτοι επικρατούν με το σύστημα της τυχοδιωκτικής δολοπλοκίας που επικαλούνται μπασταρδοι επαγγελματίες (πολιτικοί)
Δυστυχώς σημερα φτάσαμε στο ζενίθ της καταστροφής και η χωρα μας δεν σώζεται πλέον .Ειμαστε ήδη στο κενό ,οι προδότες κι οι ρουφιάνοι αυτού του τόπου κατάφεραν τα βρώμικα σχέδια τους
Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα θ αναστηθεί μέσα απο τις στάχτες της ,Μα χρειαζόταν να φτάσουμε μέχρι εδώ; ΓΙΑΤΙ;
Μετά απο αυτη την καταςτροφη προσδοκώ μια Ελλάδα κατοικημένη ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ..

Προβολή περισσότερων απαντήσεων