ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣΘΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ...

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣΘΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ...:   Πώς φθάσαμε ως εδώ ;... Τά σημερινά δραματικά  δεδομένα που αντιμετωπίζουμε ως λαός καί ώς χώρα, αποδεικνύουν ότι αποτελούμε ένα άρρωστο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: