ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

xrisima: Η μεγάλη απάτη με τα διόδια και τα τέλη κυκλοφορία...

Θά πάρει κάποιο χρόνο ἡ μελέτη αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου που παρουσιάζουμε σήμερα ! Ἀξίζει ὃμως τόν κόπο ! Προκειμένου να ἀερολογοῦμε καί να χτυπιώμαστε στα διαδυκτιακά μέσα γιά την μοναξιά μας, μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἀνάγνωσι θά δοῦμε πῶς συνδέοντας τόν ἑαυτόν μας μέ ἀνθρώπους που ἀνέλαβαν δυνατές πρωτοβουλίες, δέν θά εἲμαστε μόνοι... Ἂς μελετήσουμε καί κοινοποιήσουε αὐτή τήν σελίδα ...
xrisima: Η μεγάλη απάτη με τα διόδια και τα τέλη κυκλοφορία...: 1) Που πάνε τα 4 δις ευρώ το χρόνο από τις εισπράξεις σε διόδια και τέλη κυκλοφορίας; Από πρόχειρους υπολογισμούς για ένα χιλιόμετρο ενός...

Δεν υπάρχουν σχόλια: