ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣΘΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ...

  Πώς φθάσαμε ως εδώ ;...
Τά σημερινά δραματικά  δεδομένα που αντιμετωπίζουμε ως λαός καί ώς χώρα, αποδεικνύουν ότι αποτελούμε ένα άρρωστο σώμα. Διότι αν υπήρξαμε υγιείς, τα αντισώματά μας θα εξάλειφαν κάθε ιό πού μας απειλεί .
Αλλά η σωστή ιατρική, αντιμετωπίζει τόν ασθενή εξετάζοντας πρώτα τό ιστορικό του.
Αυτό σημαίνει ότι  η απόλυτη αυτογνωσία και ειλικρίνεια απέναντι στήν ιατρική επιστήμη αποτελεί μοναδική προϋπόθεσι γιά σωστή αγωγή. .
Αν ατομικές πεποιθήσεις, ιδεοληψίες  ή μικροσυμφέροντα  εμποδίζουν από αυτόν τόν αυτοέλεγχο, σημαίνει ότι η πιθανότερη διέξοδος, θα είναι τα κυπαρίσια ...
Δέν θά ξεκινήσουμε  από τήν εποχή που γενήθηκε τό νεο Ελληνικό κράτος μέσα στην διεθνή βρώμα και δυσοσμία τής εποχής η οποία ήξερε να εκμεταλλεύεται τόν άπειρο γύρω από πολιτική λαό, μέ όργανα  τά πολιτικά της πιόνια και να  φυλακίζει τους αγωνιστές γιά τίς θυσίες τους.  Πάμε, κάπου αργότερα . Στήν περίοδο τού 1940.
Τότε, που η παγκόσμια κοινότης αναρωτιόταν, πώς μπορούσαν να υπάρχουν τόσο μεγάλες αρετές μέσα σε μία μικρή κοινωνία η οποία απέδειξε ότι δέν είναι ο αριθμός αλλά η ποιότης που καθορίζει τήν έκβασι τών πραγμάτων.
Ζητούμενο που στήν συνέχεια θα έπρεπε να είχε αποθηκευτεί στήν συλλογική μας  μνήμη η οποία βομβαρδίζεται διαρκώς καί υπονομεύεται γιά να πιστέψει ότι είμαστε μικροί, συνεπώς, λαός τής καρπαζιάς.
Αντί  να εκμεταλλευτούμε δραστικά αυτά τά σημαντικά δεδομένα, έγινε κάτι λές καί έπεσε καυτερός λίβας μέσα στήν κοινωνία! 
Οί Έλληνες, από μαχητές τής ελευθερίας, κατάφεραν να μάχωνται μέχρι εσχάτων μεταξύ τους γιά τήν επιλογή τών αφεντικών  στό όνομα κάθε πονηρής "ιδεολογίας"  ...
Ήσαν τά αφεντικά τής Ανατολής καί τής Δύσης .  Καί τά δύο μέσα από τίς σκοτεινές τους παρεμβάσεις, κατάφεραν να τιθασεύσουν την κοινωνία καί να τήν δέσουν στό άρμα τών σκοτεινών τους σχεδιασμών καί σκοπιμοτήτων.
Η εθνική αντίστασις, ξεκίνησε μέσα από άνδρες καί στήν συνέχεια τήν καθώρισε υπόκοσμος ανδεικέλων στηριγμένων σε αφελείς .
Έτσι φθάσαμε να θυσιάζωνται 1200  Έλληνες στά Καλάβρυτα γιά τέσσερους Γερμανούς, πρός χάριν τών Ανατολικών σκοπιμοτήτων !..
Φθάσαμε να βομβαρδίζουν οι "σύμμαχοί" μας στον Πειραιά πολεμικό πλοίο έμφορτο με πυρομαχικά αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες σε εκατόμβες Ελλήνων και σε κτηριακό υλικό!
Φθάσαμε νά έγινε η Ελλάδα ένα απέραντο νεκροταφείο μέ θύματα αυτούς που ενώ είχαν πολεμήσει γεναία τούς εισβολείς, τώρα χαρακτηρίζονταν συνεργάτες τους !
Σέ όλες αυτές τίς περιπτώσεις που αποτελούν δείγματα μιάς φρικτής πραγματικότητας, οι Έλληνες απετέλεσαν φθηνότατα αναλώσιμα υλικά .
Επιγραμματικά, αυτή είναι η ιστορία ενός εσωτερικού πολέμου πού έγινε γιά ξένα συμφέροντα, παραγράφοντας τα εθνικά και η οποία προκάλεσε περισσότερα εσωτερικά θύματα απο αυτά που προκάλεσαν οι κατακτητές.
Τότε, επεκράτησαν βασικά δύο πολιτικά στρατόπεδα. Τό δεξιό καί τό αριστερό.
Γιά να επικρατήσει τό δεξιό, επειδή έτσι είχε συμφωνηθεί από τούς μεγάλους τής εποχής, έπρεπε να υπάρξει τό αριστερό που να λειτουργεί κατα τα σημερινά τσιχαντιστικά πρώτυπα ώστε να υποτάσσεται η κοινωνία στήν Δύση όχι από πίστι, αλλά από τόν φόβο τού χειρότερου.
Αλλά όταν μπείς στό στρατόπεδο, μετά έρχεται καί η πίστις...
Καί ήταν μεγάλη και αποφασιστική η επιτυχία αυτού τού συστήματος διότι, ενώ άλλοι λαοί χαιρετούσαν τήν ελευθερία τους, εδώ ο ένας σκότωνε τόν άλλον .
Οι συνέπειες τής κοινωνικής ψυχρότητας,  έγιναν καθοριστικές γιά τίς μετέπειτα εξελήξεις με αποκορύφωσι τήν σημερινή εθνική τραγωδία.
Διότι πάνω σ αυτές, έκτισαν τό σημερινό άθλιο οικοδόμημα .
Μέσα στίς σκοτεινές καταστάσεις, διάφορες οικογένειες πήραν τήν εξουσία στά χέρια τους, κατήντησαν υποχείριά τους ένα σημαντικότατο ποσοστό τού λαού τόν οποίον διέφθειραν σέ τέτοιο βαθμό πού νά μήν αντιλαμβάνεται ότι οί ίδιοι τόν πωλούσαν σέ ξένα αφεντικά, υπενόμευαν τήν οικονομία του καί πλούτιζαν με τίς οικογένειές τους .
Ιδεολογία που πέρασαν στήν κοινωνία, είναι αυτή που προαναφέραμε . Ότι εμείς είμαστε αδύναμοι καί δέν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να "ανήκουμε" σε ξενους " συμμάχους"!
Τήν ιδεολογία αυτή τήν στήριξε πονηρά η αντιπολίτευσις τής Αριστεράς διότι βοήθησε να υπονομευθεί κάθε παραγωγική δράσις η οποία χαρακτηρίστηκε ως "κεφάλαιο" πού υπονομεύει τά δικαιώματα τού λαού !
Αντί να κάνουν διάλογο οι πολιτικές δυνάμεις με σκοπό να τιθασεύουν τήν ανθρώπινη αυθαιρεσία η οποία δέν έχει ταξικά όρια,  δημιούργησαν μία εσωτερική πολυνομία η οποία ευνόησε τήν απάτη στον ιδιωτικό καί δημόσιο τομέα, την φυγοδικία τών  πολιτών, τήν στροφή τους σε κάθε είδους απατεωνιά καί τήν έντεχνη υπονόμευσι κάθε γνήσιας παραγωγικής διαδικασίας.
Μέσα σ αυτό τό κλίμα, υπονομεύτηκε κάθε γνήσια δημιουργική δυναμική καί καλλιεργήθηκε ο στείρος καί ανεγκέφαλος συντεχνιασμός ο οποίος καταξιώθηκε μέσα στήν πολιτική άθλιων και καταστροφικών αιτημάτων. Δέν είχε ώς στόχο τήν εκπλήρωσι τών υποχρεώσεων τού καθ ενός ώστε μέσα από αυτήν να προκύπτει κράτος τάξεως καί κοινωνικής ευημερίας μέσα από τό οποίο αυτοδίκαια ο πολίτης εισπράττει τά αγαθά τής ευνομίας καί ισοπολιτείας.
Σημαία τού συντεχνιασμού, έγινε ή οργάνωσις γιά τήν αρπαγή. Ο ένας βάζει τό χερι στήν τσέπη τού άλλου καί αυτό αποτελεί δημοκρατική καί κοινωνική καταξίωσι !
Ιδιαίτερα όσοι μέσα απο τα κόμματα βολεύτηκαν στό δημόσιο, υπήρξαν ιδιαίτερα κατακριτές απέναντι στό "κεφάλαιο" πράγμα που δέν συνέβαινε με τούς πλείστους που εργάζονταν στόν ιδιωτικό τομέα. Αποτέλεσμα αυτής τής συμπεριφοράς είναι να απαξιωθεί στόν ζητούμενο χρόνο, καθέ μορφή δημοσίου στά μάτια μεγάλης μερίδας τών πολιτών ώστε να λένε, δώσετε τα όλα σε ιδιώτες!
Λέτε να είναι τυχαίο; ...
Τήν παρένθεσι  που έγινε μέ τούς συνταγματάρχες οι οποίοι στέρησαν γιά επτά χρόνια τήν εξουσία από τις οικογένειες τού Δεξιού καί αριστερού "δημοκρατικού" κατεστημένου, τήν ονόμασαν "δικτατορία", ή "χούντα".
Στό διάστημα όμως τών επτά ετών που η πολιτεία απηλάγη από τά κομματικά βάρη καί τίς "δημοκρατικές" υποκρισίες, η οικονομία έκανε δυνατά βήματα. Η Χώρα γέμησε δρόμους τούς οποίους έφτιαχνε ο στρατός, έκαμε εξόρυξι πετρελαίων, άφησε ελεύθερη την οικονομία να παράγει διότι οι φόροι ήσαν στό 5% τού κύκλου εργασιών καί έφτιαχνε ισχυρή άμυνα που αποτελεί προϋπόθεσι γιά εθνική ανεξαρτησία.
Financial Times 13/1/1973 : Βραβείο υψηλού εισοδήματος στήν Ελλάδα για άναπτυξι 8,5 %!
Αλλά εδώ γκρίνιαζαν οι "αντιφρονούντες" τούς οποίους οι συνταγματάρχες έστειλαν εξορία αναψυχής στά νησιά τού Αιγαίου. Στόν ίδιο χρόνο τούς αντίστοιχους αντιφρονούντες στο ανατολικό στρατόπεδο, τούς εξόντωναν στά εξαναγκαστικά έργα τής Σιβηρίας.  Η διαφορές ανάμεσα στούς εδώ και εκεί "αντιφρονούντες" ήταν ότι εκεί, είχαν ως σκοπό τίς ατομικές καί κοινωνικές ελευθερίες, ενώ εδώ, τίς "ελευθερίες"  τών παραδείσων τού Χότζα καί τού Τσαουσέσκου, τά δικαιώματα τών "Μακεδόνων" καί κάθε βαρβάρου που διεκδικεί από τήν χώρα μας.
Μετά από επτά χρόνια εξουσίας τών συνταγματαρχών, προγραμματίστηκαν εκλογές με τήν ηγεσία τού Σπύρου Μαρκεζίνη ο οποίος είχε εκδηλωθεί ως αντίθετος με τά δυτικά συμφέροντα.
Μπροστά στόν κίνδυνο να χάσουν τά συμφέροντά τους οι δυτικοί "σύμμαχοι", με εργαλεία το ενωμένο δεξιό καί αριστερό κατεστημένο, έριξαν τόν Παπαδόπουλο με τόν Ιωαννίδη καί το Πολυτεχνείο και πρόδωσαν τήν Κύπρο.
Εδώ, στό Πολυτεχνείο,  στοιχειοθετήθηκε η αποκορύφωσις τής εθνικής μας τραγωδίας.
Βλέπετε λοιπόν ότι πρίν τίς "βελούδινες επαναστάσεις", τά κέντρα τού έξω κόσμου είχαν πειραματιστεί εδώ στήν χώρα μας !
Εδώ, μέσα από αυτήν τήν ψεύτικη επανάστασι, στρατεύτηκε όλος ο ηθικός υπόκοσμος τής πολιτικής τού οποίου τό άνθος απολαμβάνουμε στίς ημερες μας!
Ο "αγωνιστής τού Πολυτεχνείου" ήταν μεγάλος τίτλος πού άνοιγε δρόμους γιά κάθε είδους κοινωνική, επαγγελματική καταξίωσι και αργομισθία !
Εδώ, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες τού ακραίου κομματισμού στήν παιδεία τής οποίας γκρέμησαν όλες τίς αρχές. Εδώ , σκονάκια, αντιγραφές, αυθαιρεσίες, υπόκοσμες συμπεριφορές αποτυπώνονται σε κτήρια σκουπίδια, συμπεριφορές δηλαδή που αποτελούν πρώτυπα παγκόσμιας καταισχύνης καί οι οποίες μετατρέπονται σε πτυχεία! Τούς κατόχους αυτών τών πτυχείων, τούς φορτώνεται στήν συνέχεια η κοινωνία στίς πλάτες καί αυτοί όπως είναι ανίκανοι να παράγουν έργο, γίνονται σατράπες που βασανίζουν τούς πολίτες.
Ενώ στίς πολιτισμένες χώρες τού πλανήτη οι χώροι τής παιδείας, αποτελούν ιεροτελεστήρια ηθικών αξιών καί επιστημονικής έρευνας, εδώ τούς κατήντησαν κομματικά πορνεία τριτοκοσμικού σκουπιδαριού μέσα από τά οποία τό κομματικό σύστημα διακυβερνήσεως δημιουργεί και συντηρεί τήν εξουσία του.
Τά πανεπιστημιακά όργανα που εργάζονται μέσα σ΄αυτό τό φαύλο κομματικό σύστημα, συνθέττουν τήν ανάλογη "διανόηση" τής Ελληνικής κοινωνίας, η οποία βρίσκει τήν καταξίωσή της μέσα στίς τηλεοπτικές σαχλαμπούρδες  με τίς οποίες βομβαρίζεται η κοινωνία γιά να ολοκληρώνεται ο κύκλος τού κοινωνικού ευνουχισμού.-( Οι μειοψηφικές εξαιρέσεις και απο πλευράς εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, φυσικά υπάρχουν και έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στήν κοινωνική ασφυξία ή στήν μετανάστευσι!)-
Είπαμε λοιπόν ότι στήν εποχή τών συνταγματαρχών, οι φόροι ήσαν στό 5% καί αυτό αποτελούσε "χούντα" ... Σήμερα που με τήν καθοδήγησι τών "αγωνιστών της δημοκρατίας" οι φόροι έφθασαν στο 80% τού κοινωνικού εισοδήματος  τί είναι ;
Εχθές η ΜΟΜΑ έφτιαχνε εθνικούς δρόμους χωρίς να χρεώνει διόδια καί ήταν "χούντα". Σήμερα πού κατήργησαν τήν ΜΟΜΑ, πού έδωσαν τούς δρόμους σε ξένα συμφέροντα τα οποία μας επέβαλαν τά ληστρικότερα  διόδια στόν κόσμο , τα ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι είναι ανταποδοτικά, δηλαδή αντί γιά διόδια,   (περίπου τίς 2000 ευρω κατά μέσο  όρο  πληρώνουμε ανά όχημα τόν χρόνο, ενώ στίς χώρες τών "επενδυτών" πληρώνουν λογώτερα από 100 Ευρω τόν χρόνο γιά διόδια καί τέλη μαζί), τι λοιπόν είναι εδώ ;..
Εχθές οι συνταγματάρχες έβγαζαν πετρέλαια, ενώ εδώ οι ξενόδουλες συμμορίες τών ελέω πολυτεχνείων αναρηχητών, μάς ἒπειθαν επί πολλές δεκαετίες ότι η χώρα μας δέν έχει πετρέλαια ! 
Όλοι αυτοί λοιπόν αποτελούν τήν "δημοκρατία" πού τολμά να μιλά γιά "χούντες" !
Πρόκειτα γιά μία "δημοκρατιά" ηθικά ευνουχισμένων καί παρανοϊκών, η οποία σέρνεται στιβαγμένη μέσα στόν φάκελο τής Κυπριακής προδοσίας, τόν οποίο δέν τόλμησε ποτέ να ανοίξει γιά να μήν χάσει τα ερείσματά της από την φοβερή της μπόχα, τήν οποία καλυψε με βαριά αρώματα όπως οι γριές πόρνες τίς οσμές τους.
Δέν είχα σκοπό να ανασκαλέψω πράγματα καί καταστάσεις τά οποία ανήκουν στήν σφαίρα τής ιστορίας τήν οποία είναι ανύπαρκτο να ψηλαφίσει καί κοινοποιήσει στόν λαό, τό υπάρχον πελατειακό εκπαιδευτικό σύστημα πού έστησαν οι "δημοκράτες" .
Αν δέν είχαν διαφθείρει τήν παιδεία, οι ίδιοι οι άνθρωποι τού πνεύματος θα έτριβαν στά μούτρα τών κομματικών απατεώνων  τήν βρωμιά τής ψευτιάς καί τής υποκρισίας τους. Αυτή η αλήθεια, αποτελεί και βαριά αρρώστια καινόδοξων πολιτικών οι οποίοι ενώ ενδόμυχα τήν παραδέχονται, δεν τολμούν να τήν ομολογήσουν όπως τήν ομολογεί ο απλός λαός.
Αν αυτή προσέδιδε κύρος καί κέρδη, ανάλογα με αυτά τού ψευτοαγωνιστή τών πολυτεχνείων θά τήν είχαν στάμπα στήν μούρη τους .
Ούτε θέλω να πώ ότι κάθε στρατιωτικός δικαιούται νά παίρνει μερίδιο από την αξιοσύνη τών τότε συνταγματαρχών.
Ακόμη καί στίς στρατιωτικές σχολές, μπήκε η καμουφλαρισμένη σε "δημοκρατία" κομματική παιδεία .
Αλλά ας  δούμε περισσότερα από τίς διαστάσεις τών τερατουργημάτων τής "δημοκρατίας".
Στό θέμα τής οικονομίας, διέλυσαν τά πάντα μέσα από κάθε είδους υποχθόνια καί δόλια υπονόμευσι.
Σοβαρές επιχειρήσεις που είχαν στήσει Έλληνες μέ μεράκι γιά δημιουργία, διαλύθηκαν μέσα από φόρους, γραφειοκρατία, τραπεζιτικό σύστημα καί ιδεολογική υπονόμευσι διότι αποτελούσαν "κεφάλαιο" που κατατρώει τίς σάρκες τών εργαζομένων ! Δηλαδή σύμπαντες, κυβέρνησις καί αντιπολίτευσις, έπαιξαν θαυμάσια τόν διαλογο τής καταστροφής μας.
Ο Μαρκότσης έβγαζε πετρελαιομηχανές καί προχώρησε σε παραγωγή τρακτέρ, στόν  ίδιο χρόνο πού σε άλλες χώρες οι οποίες σήμερα παράγουν πυραύλους, τότε έβγαζαν μπρίκια.
Καί να πού σήμερα, μετα από σχεδόν πέντε δεκαετίες "δημοκρατίας", δέν βγάζουμε ούτε μπρίκια !
Διότι σκοτώσαμε τον Μαρκότση, τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, τά μεταλλεία, τα κλωστήρια, τήν ΧΡΩΠΕΙ, τα ναυπηγεία,  την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, τήν Πειραϊκή Πατραϊκή, διαλύσαμε τίς βιομηχανικές ζώνες, ξεπουλήσαμε οδικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, εθνική γή έναντι φτωχών και πονηρών Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, φέραμε Γερμανικά εισαγόμενα που αγοράζουμε με τήν εξαναγκαστική εξαργύρωσι τής δημόσιας καί ιδιωτικής μας περιουσίας.
Στήν εποχή τού Γέλτσιν, οί Ρώσοι είχαν παραγγείλει στά Ελληνικά ναυπηγεία πέντε εμπορικά πλοία με καλές τιμές, αλλά καί μέ τήν μορφή τού επείγοντος η οποία διασφαλιζόταν από αυστηρές ρήτρες. Μόλις τό έμαθαν οι συνδικαλιστές τού χώρου, αντί να συμβάλουν στήν εκπλήρωσι τών υποχρεώσεων, τράβηξαν απεργίες με αποτέλεσμα τήν εκπρόθεσμη παράδοσι καί τήν πληρωμή βαρύτατων αποζημειώσεων ! Τώρα οι εργάτες κλένε τήν μοίρα τους μέσα στήν φρικτή ανεργία καί φτώχια που τούς διασφάλισε ο κομματικός συντεχνιασμός!
Αυτοί πού επιμένουν να "πολεμούν"  το "κεφάλαιο" μέ ξόρκια καί αφορισμούς, όταν έκτιζαν τίς κατοικίες τους, δέν διέθεταν κεφάλαια αλλά έδιναν αυγά, πατάτες και ζαρζαβατικά γιά να τούς προσφερθούν μπετά, σίδερα καί εργασία !...
Η βλακία, σ αυτή τήν χώρα, έσπασε τό φράγμα τού ήχου !
Γι αυτό, με τούς αγώνες κατά τού "κεφαλαίου", οι καμαριέρες σε κάποια ξενοδοχεία, τότε που είχαν να φτιάχνουν δώδεκα δωμάτια, που τούς προσέφεραν οι Έλληνες  ξενοδόχοι φαγητό, μεταφορές καί συχνά ύπνο, μεροκάματο με αντικρίσματα από αγαθά, δέν ήσαν ευχαριστημένες καί κάτω από τήν καθοδήγησι τών κομματικών συνδικαληστών, έκαναν αγώνες κατα τών κακών Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, μέχρι πού στό τέλος κέρδισαν !... Τί κέρδισαν ; Νά έρθουν τα πολυεθνικά ξενοδοχεία όπου οι πελάτες πληρώνουν αμύθητα ενοίκια καί αυτές αντί γιά δώδεκα δωμάτια, να χρεώνωνται 30, να παίρνουν μισθούς  κοψοχρονιάς, να μεταφέρωνται με δικά τους έξοδα καί στό τέλος να επιβαρύνεται η υγεία τους από τήν καταπόνηση καί το άγχος !
Μέ όλες αυτές τίς θεωρίες, καταντήσαμε οι ουραγοί τών παγκοσμίων εξελήξεων,  τα ανθρωπάκια τής καρπαζιάς καί τού περιθώριου, μέσα στό οποίο κυβερνούν περιθωριακοί παλιάτσοι καί άθλια τρωκτικά !
Στήν Σουηδία πού οί άνθρωποι ύπηρξαν νουνεχείς καί πατριώτες, όταν οι δικοί μας μεταλλωρύχοι ζούσαν σ΄ένα δωμάτιο κάθε οικογένεια, εκεί οι αντίστοιχοι, ζούσαν πολλές οικογένειες μέσα σέ ένα δωμάτιο ! Καί όμως, εμείς σήμερα δουλεύουμε ολοήμεροι σκλάβοι, ανίκανοι οι νέοι μας να συντηρήσουν όχι οικογένεια, αλλά ούτε μηχανάκι, ενώ εκεί, πέρα από τις μοναδικές παροχές, κέρδισαν τό οκτάωρο να μειωθεί σε εξάωρο !
Τί λές γιά όλα αυτά φτωχέ, γραφικέ αγωνιστή τής "δημοκρατίας"; Αυτά πού κέρδισες μέ τούς ανόητους  συμβιβασμούς σου, με το φτηνό καταγκιοζιλίκι σου, τά οποία έχουν ως βάρος τόν πόνο, τό αίμα καί τό δάκρυ τών συνανθρώπων σου, με ποιά ψυχή τά απολαμβάνεις ;
Ας πάμε καί στόν εγγυητή τής ελευθερίας μας και τής κρατικής μας οντότητας, την εθνική άμυνα. Ψυχή της εδώ είναι ο στρατός καί εργαλεία του οι εξοπλισμοί καί οι πολεμικές βιομηχανίες.
Ενώ στίς σοβαρές χώρες μιλούν με σεβασμό γιά τόν στρατό τους, ενώ στα σοβαρά πανεπιστήμια μελετούν τόν ιστορικό μας Θουκυδίδη, ενώ παγκόσμια αποδεδειγμένη αρχή είναι οτι όποιος θέλει να έχει ειρήνη πρέπει να είναι ετοιμασμένος γιά πόλεμο,  εδώ σπάσαμε παγκόσμιες πρωτιές σε απαξίωσι, ηλιθιότητα καί υπονόμευσι απέναντι στά στηρίγματα μας, τήν ίδια στιγμή που τό κράμα τών πολιτικών ανδρεικέλων μιλούν για εθνική "ανεξαρτησία"  καί "υπερηφάνεια", ενώ ο περίγυρος αποτελεί επικίνδυνο βαρομετρικό για την ασφάλεια της χώρας μας !
Όλο αυτό τό άθλιο σύστημα, κάνει φρικτές παρεμβάσεις στήν αξιοκρατία, στό φρόνημα, ελέγχοντας μέσα από τίς σχολές τήν συνείδησι τών νέων αξιωματικών, εισάγει αλλοδαπούς στο σώμα που αύριο θα αναλάβουν κομβικές θέσεις στήν άμυνα, στήνει κομματανθρώπους μέσω τών οποίων γίνονται φανερές αυθάδεις  διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά που υπηρετούν τη  θητεία τους, προσφέρει όπλα διαλλογής με μοναδική αρχή τήν μίζα καί τα συμφέροντα τών ξένων δυτικών και Ευρωπαίων αφεντικών, υπονομεύει μέχρι πλήρους διαλύσεως και ξεπουλήματος τίς πολεμικές μας βιομηχανίες!
Η υπονόμευσις αυτή συνεχίζεται καί μέσα στό σύστημα τής "Εθνικής" παιδείας. Εδώ, ποτίζουν τά παιδιά με εικόνες εξωπραγματικές στείρου διεθνισμού, ο οποίος αποτυπώνεται σε χάρτινα περιστεράκια "ειρήνης", σε θέματα χαζά καί κάθε μορφής αρλούμπα πού βγαίνει από τα αδύναμα μυαλά τών  γυαλατζή "αγωνιστών".
Σήμερα λοιπόν, έγινε καταφανέστατο ότι δέν υπάρχουν διαχωρισμοί σε " αριστερούς"  καί σέ "δεξιούς". Οι διαχωρισμοί είναι ανάμεσα στούς ανθρώπους τού εμείς πού η στέγη τους λέγεται Ελλάς καί σ αυτούς τού εγώ, που η στέγη τους τούς διασφαλίζει ατομικά οφέλη μέσα από τήν υποκρισία τού νεοταξίτικου ψευτοανθρωπισμού. Αυτός αποτελεί μορφή πρεσβιωπίας που βλέπει τον πόνο όταν προέρχεται από τον αντίποδα του ημισφαιρίου καί όχι αυτόν που προκαλούν τα ίδια του τα πόδια στον διπλανό του! 
Υπάρχουν αριστεροι διεφθαρμένοι καί αριστεροί τίμιοι, αλλά αφελείς. Δεξιοί, τό ίδιο. Δάσκαλοι, τό ίδιο. Ιεράρχες που αναρριχήθηκαν πονηρά καί πληρώνουν βαριές συναλλαγματικές στούς σκοτεινούς τους προστάτες αλλά καί λίγοι ενάρετοι που παλεύουν ανάμεσα σε τέρατα.
Σκοπός λοιπόν, είναι να διαλύσουμε τά νέφη που μάς δημιουργούν ψευδαισθήσεις καί να δούμε τήν εικόνα τής πραγματικότητας. Όσοι μείναμε σταθεροί στην Ελλάδα καί στίς αξίες της, είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε τούς μεταξύ μας δεσμούς σπάζοντας τά τείχη τών ιδεοληψιών, τών προκαταλήψεων που αποτελούν  στοιχεία τής ασθένειάς μας τα οποία μάς καλλιεργούν οι βρυκόλακες τού κομματισμού.
Σκοπός μας δέν είναι να αντικαταστήσουμε τήν κομματική δικτατορια μέ άλλη, διαφορετικής μορφής.
Η γνήσια δημοκρατία, είναι ακομμάτιστη καί στηρίζεται στήν σωστή, ακομμάτιστη και αξιοκρατική παιδεία, στόν ακομμάτιστο καί αξιοκρατικό στρατό, στην ακομμάτιστη κοινωνία, στήν ακομμάτιστη τοπικη αυτοδιοίκησι.
Διότι κόμμα, σημαίνει απάτη πού εκτρέφει παραλαγμένους απατεώνες, σημαίνει φατρίες καί σκοτεινά συμφέροντα.
Αποδεκτά σ αυτη τήν μεταβατική περίοδο, είναι μόνον κινήματα τα οποία μέσα από έντιμες και ενωτικές συμπεριφορές, με σπάσιμο προκαταλήψεων,  θα προωθήσουν τόν διάλογο, τήν συνύπαρξι τών Ελλήνων, τήν άμυνα  απέντι σε κάθε  φανερό ή συγκεκαλυμμένο κίνδυνο.
Μέσα από τά κινήματα, θα στηθεί ή νέα άμεση καί ακομμάτιστη δημοκρατία.
Αλλά πρός Θεού. Μήν πέσουμε αυτή την στιγμή στήν παγίδα τής αλλαγής τού Συντάγματος που οι σκοτεινοί κύκλοι ύποπτα προωθούν...
Διότι ήδη, έχει παραβιαστεί τό υπάρχον σύνταγμα καί μέ βάσι αυτό θα καταδικαστούν οι παραβάτες ώς ένοχοι εσχάτης προδοσίας.
'Οταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα προκύψει πηγαία από τήν ίδια την κοινωνία η ανάγκη για τις ανάλογες συνταγματικές βελτιώσεις.
Σήμερα, όλοι αυτοί που με ψέμματα απέσπασαν τήν ψήφο τών πολιτών, είναι ένοχοι απάτης, καταληστεύσεως τού εθνικού καί κοινωνικού πλούτου, εθνικής προδοσίας καί σύγχρονης γεννοκτονίας .
Όσοι πολιτικοί, δικαστικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ακολουθούν τίς αντισυνταγματικές τους εντολές, είναι συνυπεύθυνοι .
Βλέπουμε λοιπόν ότι όσοι στεκόμαστε στό ύψος τής ηθικής, δέν έχουμε τίς πολυτέλειες τής απομονώσεως από τούς γύρω μας.
Διότι οι παραλλαγμενες σε "δεξιές"  καί " αριστερές"  πολιτικές δυνάμεις, είναι ενωμένες στο καταστροφικό καί υπονομευτικό τους έργο.
Διότι αυτή τήν στιγμή, ξεκινά μεγάλη πυρκαϊά στόν πλανήτη καί οφείλουμε να βρούμε τρόπους γιά να επιβιώσουμε ως λαός καί ως έθνος .
Παναγιώτης Δερματάς .
( Εάν συμφωνείς με τό περιεχόμενο, κοινοποίησε το μέχρι να διαβαστεί καί στίς εσχατιές τής χώρας ! Είναι ανάγκη να βρούμε τήν κοινή μας γλώσσα!)

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ...Αὐτή ἡ φωτογραφία βρίσκεται στο μουσεῖο ὁλοκαυτώμτος τοῦ Διστόμου !
Μία ...γριά 16 χρονῶν !!!
Εἶδε τόσα που δέν τα ἀντέχει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί που αποτελοῦν τό αἰώνιο δρᾶμα που ζεί ἡ φυλή μας ! Ἒτσι γέρασε παράκαιρα ! 
Πρίν δύο αἰῶνες, τα ἀνάλογα ἒζησε ἡ περίφημη "Ψωροκώσταινα" . Ἒτσι  εἶπαν τήν μεγάλη καί ὃμορφη ἀρχόντισα Πανωραία Χατζηκώστα από το Αϊβαλί αὐτοί πού ἒζησαν στήν ἂγνοια καί στήν ἀφέλεια .
Μέ τήν καταστροφή τής Χίου, οἱ Τοῦρκοι ἂσφαξαν τόν πλούσιο ἂντρα της και ὃλα της τα παιδιά.
Ἒτσι, βρέθηκε στό Ναύπλιον νά ζητιανεύει  τρελλαμένη μέσα από τό δρᾶμα της .
Ὃταν ἒγινε ἡ πολιορκία τοῦ Μεσσολογγίου καί γίνοταν ἒρανος γιά να ἐνισχυθεί ὁ ἀγῶνας, πρώτη ἒτρεξε καί ἒδωσε τήν ...περιουσία της με αυτά τά λόγια : Δέν ἒχω τίποτε ἂλλο ἀπό αὐτο τό ἀσημένιο δακτυλίδι καί αὐτό τό γρόσι . Αὐτά τά τιποτένια προσφέρω στο μαρτυρικό Μεσολόγγι !
Άργότερα ὁ Καποδίστριας τήν διώρισε πλύστρα στό όρφανοτροφεῖο καί γιά τήν δουλειά της δέν καταδεχόταν άμοιβή .
Γιατί τα ἀναφέρουμε ;
Γιατί εἶναι γεγονότα διαχρονικά.
Γιατί ἒτσι καταντοῦν καί τήν σύγχρονη Ἑλληνιδα ἀλλά καί γιά τόν ἰδιαίτερο λόγο ὃτι πονηρά προωθοῦν στήν κοινωνία τήν πίστι ὃτι ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα εἶναι μία κατα φύσιν Ψωροκώσταινα.
Δηλαδή ἒχει μόνον παρελθόν ἀλλα ἡ σύγχρονη δομή της δέν ἒχει δύναμι διότι εἶναι αὐτή τῆς ζητειανιᾶς καί τῆς πλύστρας !
Καιρός να δώσουμε τήν πρέπουσα ἀπάντησι σέ ὃλους αὐτούς τούς διαχρονικούς συμπλεγματικούς παλιάτσους που ἀπό χθές  φόρεσαν φράκα καί τό ἒπαιξαν "Ευρωπαῖοι" πουλώντας πολιτισμό, πρόοδο καί εἰσαγόμενες ιδεοληψίες . Ἐννοεῖται, ἒναντι χρυσῆς ἀμοιβῆς....
Σήμερα, παίζουν τό χοντρό παιχνίδι τοῦ μεσάζοντα Εὐρωπαϊστή καί μᾶς πωλοῦν στά σκοτεινά καταγώγεια τῶν ξένων συμφερόντων ἒχοντας δημιουργήσει  τα ἀνάλογα θύματα τῶν διαρκῶν ἐγγληματιῶν τού γένους τῶν Ἑλλήνων !

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Ομιλία Α.Τσίπρα στον ΟΗΕ: «Χάσαμε το 25% του ΑΕΠ αλλά... σταθήκαμε όρθιοι» - Οι προτεραιότητες που έθεσε για την ανάπτυξη

ΕΓΙΝΕ ΘΑΥΜΑ !!!...

ΤΟ  ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟΥ ΠΟΔΙΑ ...

Ομιλία Α.Τσίπρα στον ΟΗΕ: «Χάσαμε το 25% του ΑΕΠ αλλά... σταθήκαμε όρθιοι» - Οι προτεραιότητες που έθεσε για την ανάπτυξη: Στην οικονομική κρίση που έχει πλήξει την Ελλάδα και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπεί και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης στο προσφυγικό πρόβλημα και στο Κυπριακό εστιάσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

Τα Κλεμμένα - Νότης Σφακιανάκης

ΝΑΙ ΡΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΙ ΑΝΑΡΧΙΔΕΣ ! ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ !!!!!!!

Νερό – Δηλητήριο σε όλη την Ελλάδα!!! | Όλυμπος Εφημερίδα

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ" "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ" ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΤΡΟΠΩΝΑΝ ΤΙΣ "ΔΕΞΙΕΣ" "ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΕΣ" , ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ...

ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ !

ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΑΣ !!!!!!............Νερό – Δηλητήριο σε όλη την Ελλάδα!!! | Όλυμπος Εφημερίδα

Ιδιωτικοποιούν τον εθνικό εναέριο χώρο: Αναθέτουν στους Γερμανούς της Fraport τη διαχείριση του

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ "ΔΕΞΙΑΣ" ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ" ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ...

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΗΣ !!!

Ιδιωτικοποιούν τον εθνικό εναέριο χώρο: Αναθέτουν στους Γερμανούς της Fraport τη διαχείριση του: Οι δανειστές θέλουν τώρα και τον εθνικό εναέριο χώρο. Μεθοδεύουν ένα σχέδιο κατάτμησης της δημόσιας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τη δημιουργία Ανώνυμων Εταιρειών και μέσω αυτών θα επιχειρήσουν ε

Α.Ρέμος στη Hurriyet: «Είμαστε υπερήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ»! (βίντεο)

ΤΕΛΙΚΑ Ο "ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ"ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΗΛΑ !!!!

ΕΦΑΓΑΝ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΘΛΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥΣ !

ΑΡΚΕΤΑ !

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΑΒΟΥΡΕΣ .

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ  .

Α.Ρέμος στη Hurriyet: «Είμαστε υπερήφανοι που στο χωριό μας γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ»! (βίντεο): Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet ο Αντώνης Ρέμος εξέφρασε την λατρεία του (!) για τον Κεμάλ Ατατούρκ και την προσήλωσή του στην ελληνοτουρκική φιλία μιλώντας για «κο

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες: Σύμβαση Cooper: Έτσι έδεσαν την Ελλάδα χειροπόδαρα...

ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ...

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΗΛΙΘΙΟ ΜΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ "ΔΕΞΙΕΣ"  ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ"  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ....

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ "ΔΕΞΙΟΙ" ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ"  ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ...ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ...

ΕΝΩ ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΙ  ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΠΑΦΗ  !

ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ .

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες: Σύμβαση Cooper: Έτσι έδεσαν την Ελλάδα χειροπόδαρα...: Το μεγάλο ξεπούλημα της Ελλάδας γίνεται υπό την εγκληματική σιωπή των κυβερνήσεων που αδύναμες να αντιδράσουν κρατούν στην αφάνε...

Ο «επενδυτής» Τ.Σόρος δίνει 500 εκατ. δολάρια για να «υποδεχθούμε» στην Ελλάδα κι άλλους πρόσφυγες και μετανάστες!

ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ !

ΣΤΗΝΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΝΤΥΝΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΠΡΟΒΙΕΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ", ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΗΘΙΚΟΥΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΒΛΑΚΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ" ΤΟΥΣ ...ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ! 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΦΕΛΗ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ" ;...

ΣΕ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΣΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΕΝΟΙΚΩΝ !

ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΕΣΤΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕ ΠΟΡΝΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ !!!!

ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ !

ΕΣΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙ ΣΟΥ ...

Ο «επενδυτής» Τ.Σόρος δίνει 500 εκατ. δολάρια για να «υποδεχθούμε» στην Ελλάδα κι άλλους πρόσφυγες και μετανάστες!: Ο δισεκατομμυριούχος «επενδυτής» Τζορτζ Σόρος ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επενδύσει έως και 500 εκατ. δολάρια για την κάλυψη των αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων, αλλά και των κοινωνι

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΤΡΥΧΙΛΑ !

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  . ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ.

https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1201539883223118/

ΟΙ ...ΣΑΛΗΛΛΕΓΓΥΕΣ ......

ΤΙΣ ...ΣΑΛΗΛΛΕΓΓΥΕΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙ "ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ"!!!...
ΕΝΩ, ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΙ ΤΟΥΣ, ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ "ΧΡΗΣΑΥΓΙΤΗΣ"  !!!....
ΠΟΛΑ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΑ !  ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΨΕΜΜΑ !!!...


ΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Χρυσαυγίτες επιτέθηκαν σε φοιτήτριες

Στο νοσοκομείο μία από τις κοπέλες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:
ΑΠΕ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ
Επίθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής δέχθηκαν τη Δευτέρα φοιτήτριες που παρακολουθούσαν την κινητοποίηση των κατοίκων της Μόριας για το κέντρο φιλοξενίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του σάιτ emprosnet.gr, πρόκειται για τέσσερις κοπέλες. Η αστυνομία παρότι ήταν παρούσα στο περιστατικό δεν επενέβη, ενώ άλλοι ακροδεξιοί που παρακολουθούσαν την σκηνή φώναζα «πετάξτε τους στην θάλασσα». Μία από τις φοιτήτριες, γνωστή εθελόντρια στο νησί, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σημειώνεται ότι περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή του ΙΚΑ Μυτιλήνης για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση του Hot Spot στη Μόρια.  Επίσης την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η συνάντηση της αντιπροσωπείας των διαδηλωτών με το Δήμαρχο φωνάζονταν συνθήματα όπως: «Γαληνέ ξεφτίλα βγάλε τη μαντίλα» καθώς και «Βγάλ' τους από την Μόρια και βαλ' τους στα βαπόρια».

ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοι: Έκτακτη Είδηση : Οι κάτοικοι στη MOΡIA ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΟΠ...

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ! "ΞΥΠΝΑΝΕ" ...

(Τίτλος που τόν δανείστικά άπό σχόλιο άναγνώστη ...)

ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοι: Έκτακτη Είδηση : Οι κάτοικοι στη MOΡIA ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΟΠ...: ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοι ➤ Έκτακτη Είδηση : Οι κάτοικοι στη MOΡIA έχουν αποκλείσει το χωριό και φυλάνε σκοπίες. Κανείς δεν πήγε για ύπν...

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ....


  ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ . 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ή ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ! 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΙ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣΙΑΣ . 
Ο ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ . 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣΠλαίσιο κειμένου: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
«ΕΛ.ΛΑ.Σ.»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ
Ευριπίδου 57-Τ.Κ. 10554 Αθήνα -Τηλ: 210 3250220
http://www.patriotiki-enosi.gr**Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Α΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Μακρυγιάννη 2, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2109238175   [Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16913/13-09-2016]
 
Αθήνα 12η Σεπτεμβρίου 2016
                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ: 71/12-09-2016
 
Κοινοποίηση προς:
1.     Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας   [Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5/14-09-2016] 
2.     Τον Πρωθυπουργό της χώρας                     [Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4255/14-09-2016] 
3.     Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων       [Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3503/13-09-2016] 
 
Τις κοινοβουλευτικές ομάδες:
4.    ΣΥΡΙΖΑ [Παρελήφθη από τον κύριο Κώστα Βυθόπουλο]
5.    ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25/13-09-2016] 
6.    ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ [Η κοινοβουλευτική ομάδα ΔΕΝ μας παρείχε την σχετική άδεια εισόδου για να επιδώσουμε το έγγραφο]
7.   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ [Παρελήφθη από την κυρία Μπεγλή]
8.   ΠΟΤΑΜΙ [Παρελήφθη από τον κύριο Καμπαναράκη]
9.   ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ [Παρελήφθη από τον κύριο Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο]
10. ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ [Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1/13-09-2016] 
11. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΩΝ [Παρελήφθη από τον κύριο Π. Ευαγγελίου]
 
ΘΕΜΑ: «Κατασκευή ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό»
 
         Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε Έλληνες το γένος και ο κατά το Σύνταγμα, «κυρίαρχος Λαός». Έχοντες χρέος προς την Ιστορία μας, στους εαυτούς μας και στις γενιές που έρχονται τολμήσαμε να υψώσουμε το ανάστημά μας στο σύστημα του κατοχικού ανθελληνισμού και συγκρουόμαστε με τις δυνάμεις του σκότους που επιδιώκει τον αφανισμό του Έθνους των Ελλήνων μέσω της βαρβαρότητας της Ισλαμοποίησης και της επιβολής της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της Παγκοσμιοποίησης.
     Οι υπέρμαχοι της ανεγέρσεως του τεμένους επικαλέσθηκαν τις Συνταγματικές μας διατάξεις περί ανεξιθρησκίας, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Εθνικό Συμφέρον, το γεγονός ότι η Αθήνα αποτελεί την μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δίχως επίσημο τέμενος σε λειτουργία, τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας με τις μουσουλμανικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και άλλες, χώρες στις οποίες δεν τολμάει να μιλήσει άνθρωπος, εκεί που στις γυναίκες δεν επιτρέπεται να φαίνονται ούτε τα μάτια τους και προέβαλλαν ταυτόχρονα τις αξίες της ανοχής, του ανθρωπισμού, του πολιτισμού και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
     Η κατασκευή όμως τεμένους εντός της Επικράτειας και πέραν των ορίων της Θράκης σημαίνει de jure και de facto αναγνώριση ετέρων, αγνώστων το πλήθος, μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Αττική ή οπουδήποτε αλλού, οι οποίες μοιραίως θα εγείρουν απαιτήσεις υψώνοντας τα ουρανομήκη τους «Αλλάχου ακμπάρ», προσβάλλοντας έτσι τα συνταγματικά δικαιώματα των περιοίκων Ελλήνων και Χριστιανών το θρήσκευμα.
         Αν θέλουμε πράγματι την αναβάθμιση της περιοχής, θα μπορούσαμε στόν χώρο αυτόν του Ελαιώνα νά μεταφέρουμε τόν κρυμμένο κάπου στό Ζάππειο ανδριάντα του μυθικού ήρωα της Επαναστάσεως του 1821 Γεωργίου Καραϊσκάκη, πού ἔδωσε στόν χῶρο αυτό τήν πρώτη του μάχη στήν Αττική (Μάχη Χαϊδαρίου, 6-8 Αυγούστου 1826) καί ο οποίος τήν επόμενη χρονιά έδωσε τήν ζωή του γιά τήν ἐλευθερία των Αθηνών.
         Τέμενος, λοιπόν, κάτω από την σκιά της Ακροπόλεως, εκεί που χύθηκε το αίμα των γενναίων, που χύθηκε αίμα ελληνικό για να κρατηθεί η Ακρόπολη, εκεί θα φυτρώσει ένα τέμενος και ο εισερχόμενος στήν Αθήνα μέσω της Ιεράς Οδού καί της Λεωφόρου Καβάλας, πρώτα θα βλέπει τό τέμενος καί μετά τήν Ακρόπολη; Ποιά εντύπωση θά προκαλεί στόν ξένον επισκέπτη όταν θά βλέπει στίς πύλες των Αθηνών τό συναθροισμένο πλήθος των μουσουλμάνων;
     ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ διά της παρούσης προς πάσαν κατεύθυνση ότι, κάθε πολιτική  ή νομική ή και ηθικολογούσα ή διεθνολογούσα υπεκφυγή, κωλυσιεργία, αναβλητικότητα ή κακή επιλογή θα προσκρούει πάντοτε στον υπέρτατο νόμο του Εθνικού Συμφέροντος και θα έχει ως αδυσώπητο κριτή, την ρήση «εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί Πάτρης».
Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»
Εκ της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
Οδυσσέας Τηλιγάδας               Θεόδωρος Δάλμαρης               Στέργιος Σμυρλής     
    2103250220                                  2291061104                           6944325056
 
ΠΡΟΣ ΚΡΙΣΗ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΘ’ ΕΝΑΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ!!!
 

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ιερή Δήλωση Άρθρου 120 Ελληνικού Συντάγματος : Δράσεις στο Ωραιόκαστρο και προσπάθεια φίμωσης 1

ΜΑΖΙ ΣΑΣ  !!!

Ιερή Δήλωση Άρθρου 120 Ελληνικού Συντάγματος : Δράσεις στο Ωραιόκαστρο και προσπάθεια φίμωσης 1: Αποτρέψετε εγκατάσταση λαθρομεταναστων στους κατά τόπους δήμους σας ή ενεργήστε προς την απεγκατάστασή των Ενημέρωση στις 15/9/2016...

Έρχεται «ψαλίδι» 60% στους νέους συνταξιούχους αγρότες που συνεχίζουν να καλλιεργούν

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ !!!

ΗΛΙΘΙΟΙ "ΠΟΛΙΤΕΣ" !!!

Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕ 200 ΕΥΡΩ ΤΟΝ  ΜΗΝΑ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΛΑΘΡΑΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΙΣ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΞΟΔΑ !

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕ ΑΘΛΙΕ, ΕΥΝΟΥΧΕ, ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΕ ΑΡΙΣΤΕΡΕ ΚΑΙ ΔΕΞΙΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕ ΟΠΑΔΕ ;

Έρχεται «ψαλίδι» 60% στους νέους συνταξιούχους αγρότες που συνεχίζουν να καλλιεργούν: Θρυαλλίδα δυσάρεστων εξελίξεων για το σύνολο του αγροτικού κόσμου χαρακτηρίζεται η τελευταία μεγάλη ανατροπή που επεφύλασσε στους εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος (Ν. 4387

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ!

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ !
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΖΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΕΣ !ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΣ!: Την αλληλεγγύη μας σε όλους τους συμπατριώτες μας που υπερασπίζονται το δικαίωμά μας ως ΄Ελληνες να έχουμε τη δικιά μας πατρίδα και εναντ...

Δυό πανό έξω από το σπίτι μουΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ.

(ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ...)

ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ .

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΣΘΕΝΟΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ .

ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΠΗΧΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ;

ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ "ΣΥΝΟΣΤΙΣΜΟΥΣ"  ΟΥΤΕ ΕΚΑΛΥΨΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΙΓΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ !.....

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΠΟΡΙΠΤΕΟΣ !....

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ !!! ...

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ ΛΟΙΠΟΝ;.......

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η Κρήτη μετατρέπεται σε γκρίζα ζώνη με τη μεταφορά...

 KANOYME ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

ΤΙΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΧΡΏΜΑ .
ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ .
ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ !
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΟΛΕΣ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ...ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η Κρήτη μετατρέπεται σε γκρίζα ζώνη με τη μεταφορά...: Η Κρήτη, εκτός από αβύθιστο αεροπλανοφόρο για τα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετατρέπεται και σε περιοχή αμφισβητούμενης κυρι...

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Το προφίλ του αναρχικού που επιτέθηκε στον διοικητή της Τροχαίας Αθηνών

KANEIΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ  ...

ΟΛΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΤΑ ΑΓΓΙΞΟΥΝ, ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΑΡΑΝΘΟΥΝ ...

Το προφίλ του αναρχικού που επιτέθηκε στον διοικητή της Τροχαίας Αθηνών: Σε αντιεξουσιαστή που δεν έχει μόνιμη κατοικία, καταλήγουν οι Έρευνες της Ασφάλειας, για τον εντοπισμό του ατόμου που ξυλοκόπησε τον διοικητή της Τροχαίας Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκ

Βοήθεια 160 εκ. ευρώ από την ΕΕ ζητά η Βουλγαρία για να φτιάξει φράχτη και να ανακόψει τη συρροή μεταναστών

OI  "ΦΑΣΙΣΤΕΣ" ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΒΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΣΟ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ !!!...

Βοήθεια 160 εκ. ευρώ από την ΕΕ ζητά η Βουλγαρία για να φτιάξει φράχτη και να ανακόψει τη συρροή μεταναστών: Βουλγαρία έχει ζητήσει βοήθεια 160 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει τα σύνορά της και να ανακόψει τη συρροή μεταναστών και προσφύγων στη χώρα, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδ

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Αγανακτισμένοι οι Ελβετοί: Κάνουν δημοψήφισμα για μην τους παίρνουν τις δουλειές οι Ιταλοί

ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΕΜΜΑ  " ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ"  ΚΑΙ " ΔΕΞΙΩΝ"  ΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΔΩΝ, ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ Ο ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΝΑ ΓΕΝΗΘΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ !!!...

Αγανακτισμένοι οι Ελβετοί: Κάνουν δημοψήφισμα για μην τους παίρνουν τις δουλειές οι Ιταλοί: Σε δημοψήφισμα με σκοπό τον περιορισμό των Ιταλών που εργάζονται στο καντόνι του Τιτσίνο θα καταφύγουν οι ντόπιοι στις 25 Σεπτεμβρίου, αφού δηλώνουν αγανακτισμένοι με τους εργαζόμενους από την γειτονι

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

...νά σφάξουμε όλη τήν φάρα τών άτιμων αξιωματικών τού αστικού στρατού ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΕΝΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ.
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΩΣΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΥΣΑΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΔΙΝΑΝ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΣΕΒΟΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ...ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ!  ΕΤΣΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΛΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ .

ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΦΙΝΑ  1943...Αλλά εμείς, ως λαός που ξυπνήσαμε πιά, δέν θά τούς επιτρέψουμε να μάς υποδουλώσουν, γιατί τήν δύναμη τήν έχουμε στά χέρια μας.Σκοπός μας δέ είνα να κτυπἠσουε τούς Γερμανούς καί τούς Ίταλούς, γιατί καί αυτοί στρατιώτες είναι σαν κι εμάς, αδέρφια μας και είναι όργανα διαφόρων φασιστών και κεφαλαιοκρατών γιά τήν υποδουλωση τών  λαών και γι αυτό τούς έστειλαν εδώ κάτω.
Λοιπόν,  να μήν τρέφετε μίσος γι αυτούς. Φταίνε οι διάφοροι Βολποι καί Γιάνκερς τής Ίταλίας και Γερμανίας. Εάν ρωτήσεις καλά - καλά κάθε στρατιώτη από αυτούς τί επιθυμεί, δέν θέλει τίποτ΄ άλλο από τό νά φθάσει σύντομα στό σπίτι καί στήν δουλειά του καί στα παιδιά του.
Σάς φέρνω παράδειγμα, πώς μάς επιβάλανε τό 1912 καί 1917 καί μετά τό 1920 να πολεμήσουμε γιά να κατακτήσουμε τήν Μακεδονία καί τήν Θράκη καί τήν Μ. Ασία καί να υποδουλώσουμε λαούς σάν τούς Βούλγαρους καί τούς Τούρκους καί να ανοίξουμε έτσι ένα άσπονδο μίσος μεταξύ μας, ιδίως μέ τούς Βούλγαρους, ενώ φυσικά σύνορα τής Ελλάδος, δέν είναι πέρα από τόν Όλυμπο καί μπορούμε πολύ καλά να ζήσουμε χωρίς νά εχουμε υποδουλώσει άλλον λαό.
Ο πρώτος μας σκοπός που θά έχουμε μόλις επικρατήσουμε, θά είναι νά σφάξουμε όλη τήν φάρα τών άτιμων αξιωματικών τού αστικού στρατού που άλλο δέν έκαναν πρίν, παρά κινήματα για να παίρνουν γαλόνια, μισθούς, να γίνονται πρόεδροι δημοκρατίας ή βασιλιάδες.
Τό κίνημα τού Ζερβα είναι πουλημένο στούς Εγγλέζους καί αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά τους. Είναι τελείως ξένο μέ τόν Ελληνικό λαό, αλλά έχουμε καί μ αυτόν λογαριασμό που πολύ γρήγοτα θα ξεκαθαρίσουμε γιά να φύγει κάθε εμπόδιο από τούς δρόμους.
Εμείς, τά παιδιά τού φτωχού λαού. είμαστε ικανοί καί αξιωματικοί να γίνουμε καί να διοικήσουμε τόν τόπο μας
(Τό κείμενο αύτόείναι καταγεγταμένο στό βιβλίο, "η Ευβοια υπό κατοχή", Τόμος Β τεύχος Α σελίς 367 καί στήν εφημερίδα "Πατριώτης" όργανο πατριωτικής απελευθερωτικής κίνησης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Δημοσιεύτηκε στήν εφημερίδα  "Ελεύθερη Ώρα" από τόν δημοσιογράφο τού Κυκλαδικού τύπου Γ.Α.Πούλιο.)
Ιωάννης Δερματάς

PoliceVoice: «ΣΟΥΖΑ» και η ΚΡΗΤΗ! Είπαν «ΝΑΙ» για τους 2.000 ΛΑ...

Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΤΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ !!!!!!

PoliceVoice: «ΣΟΥΖΑ» και η ΚΡΗΤΗ! Είπαν «ΝΑΙ» για τους 2.000 ΛΑ...: Police-Voice blog ➤ Μετά από μία πολύωρη συνεδρίαση η ΠΕΔ Κρήτης τελικά ήρθε σε συμφωνία για τους 2.000 πρόσφυγες που αναμένονται ...

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Αναβρασμός στο Ωραιόκαστρο: Γονείς προειδοποιούν για καταλήψεις στα σχολεία αν γίνουν δεκτά παιδιά ισλαμιστών προσφύγων και μεταναστών

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ !!!

ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !

Αναβρασμός στο Ωραιόκαστρο: Γονείς προειδοποιούν για καταλήψεις στα σχολεία αν γίνουν δεκτά παιδιά ισλαμιστών προσφύγων και μεταναστών: Αναβρασμός στο Ωραιόκαστρο με γονείς μαθητών να απειλούν με καταλήψεις σχολείων αν η διεύθυνση δεχθεί παιδιά μουσουλμάνων προσφύγων και μεταναστών σε σχολεία που ήδη δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα Ελ

Bίντεο: Σε «Ιερό Πόλεμο» καλούν οι εξεγερμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Λέσβο!

ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ...

Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ...ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΟΥ ....

Bίντεο: Σε «Ιερό Πόλεμο» καλούν οι εξεγερμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Λέσβο!: Ένα σοκαριστικό βίντεο για το ποιοι ακριβώς έρχονται στην χώρα κρυμμένοι ανάμεσα σε πρόσφυγες, μετανάστες και ταλαίπωρες ψυχές βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά την εξέγερση του Σαββάτου στη Μυτιλήν

Ζακ Λε Παπ: Αυτός ο άνθρωπος θα πουλήσει την ελληνική εθνική περιουσία «κομμάτι-κομμάτι»!

ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΣΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ !...

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΗ ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΙ, ΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΑΣ ...

ΑΡΧΙΕΡΕΑ  ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΙ ΣΤΟΝ ΚΑΜΜΕΝΟ ....

ΤΑ ΚΕΡΑΚΙΑ, ΤΑ ΑΝΑΒΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ...

Ζακ Λε Παπ: Αυτός ο άνθρωπος θα πουλήσει την ελληνική εθνική περιουσία «κομμάτι-κομμάτι»!: Ενας Γάλλος τεχνοκράτη, πρώην στενός συνεργάτης της Κριστίν Λαγκάρντ, ο Ζακ Λε Παπ (λέτε να μας πουν ότι έχει ελληνική ρίζα και τον προπάππο του να τον έλεγαν "Παπαδόπουλο"; Γιατί για όλα εί

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Η «ληστεία» των ιδιοκτητών ακινήτων συνεχίζεται: Τρία νέα πιστοποιητικά ανεβάζουν μίνιμουμ 1.000 ευρώ το κόστος ενοικίασης ή μεταβίβασης

ΠΟΣΟΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ...ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Η «ληστεία» των ιδιοκτητών ακινήτων συνεχίζεται: Τρία νέα πιστοποιητικά ανεβάζουν μίνιμουμ 1.000 ευρώ το κόστος ενοικίασης ή μεταβίβασης: Η ληστεία σε βάρος όσων έχουν ακόμη ακίνητα στο όνομα τους συνεχίζεται. Δεν φτάνει ο ΕΝΦΙΑ και οι υπόλοιποι φόροι που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες κάνοντας συνεταίρο το κράτος και την εφορία, καθημερινά ξε

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

The Secret Real Truth: ΑΘΩΟΣ μετά θάνατον ο Μιλόσεβιτς! Ποιος θα δικάσει ...

ΑΘΩΟΣ Ο ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ! 

Η ΕΙΔΗΣΙΣ, ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΙΛΑΣ !

ΟΣΟΙ ΑΠΌ ΑΦΕΛΕΙΑ ΔΕΝ  ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΟΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΈΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΤΕΣ ...

ΕΧΘΕΣ, ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΗΛΕ Η ΣΕΡΒΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΒΟΛΕΜΜΕΝΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ "ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ" !``

ΑΥΤΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΔΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΣΤΩΝ !

ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΛΑΚΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΕΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ!

ΞΥΠΝΑ ΩΡΕ ΓΚΙΑΟΥΡΗ !!!!!

The Secret Real Truth: ΑΘΩΟΣ μετά θάνατον ο Μιλόσεβιτς! Ποιος θα δικάσει ...: Έχει τσίπα η Δύση για όσα έχει κάνει σε χώρες και λαούς; Έχουν ντροπή για όσες καταστροφές προκάλεσαν “ηγέτες” υποτίθεται πολιτισμένων ...

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Democracy press: Ολοταχώς προς πολιτικές εξελίξεις βαδίζει η χώρα!

ΚΑΊ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ " ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ"  ΑΣ ΦΕΡΟΥΝ
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΙΔΙ
... ΕΚΕΙ, ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΑΣΙΕΣ ... 

Democracy press: Ολοταχώς προς πολιτικές εξελίξεις βαδίζει η χώρα!: Δεν είναι μόνο η γενική εκτίμηση που επικρατεί αλλά και συγκεκριμένες πληροφορίες πια αναφέρουν ότι δρομολογούνται διεργασίες ...

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο χαράτσι στα ακίνητα: Επινόησαν την "ταυτότητα κτιρίου" και ζητούν από τους ιδιοκτήτες 400 ευρώ στην καλύτερη

ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΣΑΣ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΩΝ!

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΙ !Νέο χαράτσι στα ακίνητα: Επινόησαν την "ταυτότητα κτιρίου" και ζητούν από τους ιδιοκτήτες 400 ευρώ στην καλύτερη: Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυθαίρετα που φέρνει μειώσεις σε πρόστιμα και εκπτώσεις για αρκετές κατηγορίες ιδιοκτητών αυθαιρέτων, στα ψιλά γράμματα κρύβεται και μια νέα δυσά

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 250.000 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΑΟ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
ΜΕ ΙΜΕΗΛ
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τηλεφωνα επικοινωνιας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6907561236
ΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6944136164
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΔΗΣ ΤΑΜΙΑΣ 2752026030

ΣΕ ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΑ ...

(Ανάλυσις με ενδιαφέρον από κάποιον  εκλεκτο φίλο)
Σε καλή μεριά
Ο φιλεύσπλαχνος πρωθυπουργός μας δήλωσε ότι το ποσόν των 246
εκατομμυρίων ευρώ που θα εισπράξει σε 3 χρόνια , από την παροχή των 4
τηλεοπτικών αδειών , θα τα διαθέσει στις ευπαθείς κατηγορίες .
Δηλαδή 246 : 3 = 82 εκ το χρόνο. : 365 ημέρες (που έχει ο κάθε χρόνος) μας
κάνει 224.657 ευρώ την ημέρα.
Αν το ποσό αυτί δοθεί στο ενάμισι εκατομμύριο των ανέργων , θα πάρει ο
κάθε άνεργος από 0,15 λεπτά την ημέρα !
Σε 3ήμισι δηλαδή ημέρες θα μπορεί να τρώει ένα κουλούρι !
Δεν θα ξυπνήσετε ποτέ ;
Σε καλή μεριά λεβέντες ψηφοφόροι των διαφόρων απατεώνων .
Ιωάννης Δερματάς
Πρόεδρος της Ελληνικής Λαϊκής Δεξιάς

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΡΗΤΗ-channel: Σκοτώθηκε πολεμώντας τους Τούρκους η «Κούρδισα Αντ...

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΔΙΣΑ ΗΡΩΪΔΑ !

ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΝΕΥΜΑ. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ !

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΝΑΘΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΛΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΗΡΩΪΣΜΟΣ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ !

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ  ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΝΑ ΧΥΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΤΙΜΗΣ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΡΩΪΔΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΣΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ , ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ!ΚΡΗΤΗ-channel: Σκοτώθηκε πολεμώντας τους Τούρκους η «Κούρδισα Αντ...: Μια κούρδισα αντάρτισσα, γνωστή και ως «η Κούρδισα Αντζελίνα Τζολί», σκοτώθηκε σε μάχη στη βόρεια  Συρία .

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ !

ΕΦΥΓΕ Ο ΗΡΩΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ !!!
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΟΦΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ , ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΣΦΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ :
ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΘΑΜΕΝΟΥΣ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,  ΕΝΩ , ΤΙΣ ΝΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΙΣ ΘΑΒΟΥΜΕ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ !
ΠΑΡΑΚΜΗ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ !
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΤΑΪΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ !
ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΤΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΩΝ ΠΟΥ  ΤΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ! ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ !
ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ !  ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ !
ΠΗΡΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΦΟΡΗ ΦΘΙΑ ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΗΣΑΥΡΟ  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ !
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΕΚΛΕΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΘΑΝΑΣΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ !

(Παρακοουθήσετε τούς δύο πάρα κάτω συνδέσμους )
!https://youtu.be/kgC9tRLYw68
https://youtu.be/K-f2sjKBIr4https://youtu.be/K-f2sjKBIr4
https://youtu.be/kgC9tRLYw68

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Νέος συναγερμός στο Παρίσι - Μαχαίρωσαν αστυνομικό στο λαιμό

(ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΘΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΕ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΟΜΑΧΑΙΡΟ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ" ....

ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΘΑ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ....)

Νέος συναγερμός στο Παρίσι - Μαχαίρωσαν αστυνομικό στο λαιμό: Μία αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στο προάστιο Vincennes του Παρισιού, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών.Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκ

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ: Όταν φτιάξει στρατό και μετατρέψει την καθημερινότ...


(ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ... ΘΕΩΡΩ  ΟΤΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΑΞΙΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ....)ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ: Όταν φτιάξει στρατό και μετατρέψει την καθημερινότ...: Η ανοσία στην απάτη, είναι μια ακόμη από τις μεγάλες εγκληματικές συνεισφορές που είχε αυτή η κυβέρνηση, που με την πρακτική και τη στάση ...

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Φρίκη : Βίαζαν συστηματικά 14χρονη που είχαν απαγάγει στη Λάρισα

ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ   ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΝΕΥΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!...Φρίκη : Βίαζαν συστηματικά 14χρονη που είχαν απαγάγει στη Λάρισα: Δεν χωράει το μυαλό την ανατριχιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Λάρισα, με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι μόλις 14 χρόνων που είχε πέσει στα νύχια δυο Ελλήνων μαστροπών, οι οποίοι την κρατούσαν φυλακισμ