ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Έτοιμο το πρώτο «πακέτο» 10.000 ακινήτων - Αναμένονται εικόνες... Ισπανίας

 Ἐχθές βρέθηκα καλεσμένος σέ μία ἐκδήλωσι πολιτιστική ἡ ὁποία ἦταν εὐχάριστη μέχρι ἑνός σημείου . Μέχρι δηλαδή ἐκεῖ πού ἡ κοινωνία ἀπολάμβανε τήν χαρά ἀπό τήν συλλογικότητα της!

Ξαφνικά ἦρθε ἡ μπόμπα !  Εἶχαν κληθεῖ ὡς τιμώμενα πρόσωπα οἱ μνημονιακοί ἐκπροσωποι !!!

Ἀφιερώνω αὐτό το δημοσίευμα σ΄αὐτούς πού κάλεσαν ἢ ἀνέχτηκαν  ὃλους αὐτούς τούς τύπους οἱ ὁποῖοι σύν τοῖς ἂλλοις, μᾶς έχουν πνίξει έπί πολλές δεκαετίες με τα νερά τοῦ Ἀνάβαλου... ὁ ὁποῖος αἰώνια ἀναβαλλεται και τούς λέω . 

Τί θα πεῖς στόν ἑαυτόν σου φίλε, τί θα πεῖς στά παιδιά σου, τί θα πεῖς στήν κοινωνία ὃταν ἒχεις ἐπικροτήσει καί στηρίξει ὃλους αὐτούς πού ψήφισαν ὃλα αυτά τά ἐθνοκτόνα καί κοινωνιοκτόνα μέτρα πού τούς διέταξαν  τά ξένα ἁρπκατικά ;
Ὃλους αὐτούς πού ἒφθασαν στήν μέγιστη κατάντια να ψηφίσουν τήν ἀφαίρεσι τῆς περιουσίας σου μέ τρόπο βρώμικο, ἠλεκτρονικό ;(!) 

Αὐτούς πού ἀπεδείχθησαν  πανάθλιοι ψεῦτες διότι ἒπραξαν τα ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά που εἶχαν ὑποσχεθεῖ προκειμένου να ἁρπάξουν τήν λαϊκή ἐξουσιοδότησι ;
Πού τό ὑπερήφανο ὂχι τοῦ λαϊκοῦ δημοψηφίσματος τό κατήντισαν καταφρονεμένο ναι !

Τόλμησε να δεῖς τό πάρα κάτω δημοσίευμα, μέ τίς δραματικές σκηνές πού πνίγουν τήν ψυχή αὐτοῦ πού ἒχει τήν Θεϊκή χάρι να τήν  διαθέττει !

Τόλμησε να βάζεις τό ἐρώτημα στόν ἑαυτόν ἂν εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ συμπολίτης νά πετάγεται ἒτσι στούς δρόμους καί ὃλη ἡ κατευθυνόμενη .. εὐσπλαχνία να καλύπτει μονον αὐτούς που εἰσέρχονται παράνομα στήν χώρα !

Σκέφτηκες ποτέ πόσες χιλιάδες ἂνθρωποι ἐξαναγκάστηκαν σε αὐτοκτονία μέσα ἀπό αὐτές τίς ἂθλιες δουλοπρεπεῖς πολιτικές;

Πόσοι οἰκογενειάρχες παραμιλοῦν, πόσα νέα παιδιά ἂνεργα βασανίζονται ἀπό ψυχολογικά καί βαριές ἀσθένειες που τα ἀκολουθοῦν ;

Καί ἆλλα πολλά !

Ἀλλά μοῦ ἒδωσαν ἀρκετοί αὐτή τήν ἀπάντησι : Ἢθελαν οἱ ἂνθρωποι να παλαίψουν γιά τήν Ἑλλάδα, ἀλλά δέν μπόρεσαν γιατί τούς ἒπνιξαν οἱ ἀπέξω !!!!
Ἒτσι, πνίγουμε  τούς ἀπό μέσα !!!!....

Κι'ἐγώ τούς ἀπαντῶ : Ὃποιος δεν μπορεῖ να ἡγηθεῖ τῆς κοινωνίας γιά νά τήν σώσει ἀπό τα ξένα κοράκια, κάθεται σπίτι του !...

Τί εἲδους πολίτες ὑπάρχουν τέλος πάντων σ΄αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα πού ἐπικροτοῦν τέτοιους πολιτικούς μέ τέτοιες πολιτικές !

Δέν νομίζω ὃτι ἡ ξεχωριστή συμπεριφορά τοῦ καθ΄ ἀπό αὐτούς τούς πολίτες ἀπέναντι στά ἆλλα μέλη τῆς κοινωνίας,  εἶναι ἐπιλήψιμη . Ἀντίθετα οἱ πλεῖστοι χαίρουν ὑπολήψεως και σεβασμοῦ.

Κρῖμα !  Πόσο ποιό πάτο θά πιάσουμε γιά να ἀρχίσουμε ὡς ἓνα κοινωνικό σῶμα  νά σκέφτώμαστε  και να προβληματίζώμαστε σοβαρά !!!!!!!! 
{(Δές  τόν πάρα κατω σύνδεσμο ... Αὐτοί οἱ ἀνεπαρκεῖς πολιτικοί πού προωθοῦν κάι στηρἰζουν  αὐτές τίς ἀπάνθρωπες  τακτικές, κάποια ἡμέρα θα βρεθοῦν ὑπόδικοι για παραβίασι στοιχειωδῶν  ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων !
Τό  ἀκοῦτε ὃλοι εἰδικά ἐσεῖς που ἒχετε γίνει ἐπαγγελματίες "ἀνθρωπιστές" ;....)}

Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Έτοιμο το πρώτο «πακέτο» 10.000 ακινήτων - Αναμένονται εικόνες... Ισπανίας: Από τον Μάρτιο αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που αποτελούν και ένα από τα προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης για να αποφεύγονται πλέον οι αντιδράσεις στις κατασχέσεις 

Δεν υπάρχουν σχόλια: