ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ο Βομβαρδισμός του Πειραιά

Σάν σήμερα το 1944, οι δυτικοί μας "σύμμαχοι" βομβάρδιζαν τόν Πειραιά καί σκότωναν 5.500 Ἓλληνες γιά να ἐξοντώσουν 8 Γερμανούς !
Οἱ "ἀριστεροί" ἀντάρτες, προηγουμένως εἶχαν ρίξει στό στόμα τοῦ λύκου μιά χιλιάδα πολίτες για 4 Γερμανούς στά Καλάβρυτα !
Καί σήμερα, θυσιαζόμαστε κάποια ἑκατομύρια Ἓλληνες γιά να έπιβιώσει τό αἱμοβόρο Εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα !
Καί ὃλα αὐτα με τήν δική μας συγκατάθεσι !
Διότι ὁ Ἓλληνας, ἀντι να σκέπτεται την πατρίδα του, ξοδεύει ὃλη του τήν ἱκμάδα να ἀποδείξει ὃτι πρέπει να ἀνήκει σε Ἀνατολή ἢ Δύσι !
Ἂν δέν "ἀνήκαμε", θά εἶχε παύσει ἐπι τέλους αὐτή ἡ αἰώνια κατοχή !
Ἀξίζει πραγμτικά να δοῦμε αὐτό τό βίντεο πού ἒβγαλαν μαθητές σχολείου μέσα ἀπό τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται ἡ δυναμική τῆς παιδείας !
Ἐδῶ οἱ μαθητές ἀκολούθησαν τήν ἐπιστήμη τῆς ἒρευνας καί ὂχι τήν κομματική προκατάληψι καί ἀποχαύνωσι .
Ἀποδεικνύεται γιατί οἱ χῶροι τῆς παιδείας κατήντησαν τριτοκοσμικό σκουπιδαριό μέσα ἀπό τό ὁποῖο τά ἀπο...κόμματα τῆς συμφορᾶς στρατεύουν τά στηρίγματά τους, γιατί μέσα ἀπό τά σύγχρονα δραματικά ἐθνικά καί κοινωνικά δρώμενα ἀπουσιάζουν σήμερα οἱ πανεπιστημιακοί τοῦ πνεύματος καί τῶν αξιῶν !
Ἀποδεικνύονται τα βαθύτερα αἲτια τῆς φρικτῆς μας κατάντιας !!!....

Δεν υπάρχουν σχόλια: