ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

 ΕΔΩ ΝΤΟΫΤΣΕ ΒΕΛΛΕ ... ( Deutshe Welle)
(Παλιό μου δημοσίευμα 'αλλά προβληματίζει διαρκῶς...)

Ἦταν γύρο στα 1970 . Τότε στην εποχή τῆς «δικτατορίας»,  ὃ,που δικτατορία εἶναι ἡ ἑπταετής ἀνάπαυλα στην διακυβέρνησι τῆς χώρας ἀπό τις ἲδιες οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἐπί πολλές δεκαετίες ἀναβαπτιζουν και διαιωνίζουν την ἐξουσία τους μέσω τῶν ὁπαδῶν ψηφοφόρων, τους ὁποίους σε μέγιστο βαθμό κληρονομοῦν ὁ καθ ἓνας στους ἐπιγόνους του και οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν την «δημοκρατία» …

Ὁ ὁπαδός, εἶναι ἓνα εἶδος ἰδεολογικοῦ εὐνούχου ὁ ὁποῖος ἀδυνατεῖ να παράγει σκέψι και ἀναμασᾶ  την ἒτοιμη  τροφή πού τοῦ προσφέρει το κόμμα την ὁποία ἂν και ἀδυνατεῖ να χωνέψει δείχνει να εἶναι κατευχαριστημένος ἀπό αὐτήν…

Εἶναι δύσκολο ἓως ἀδύνατο να συζητήσεις μ ΄αὐτή την κατηγορία ἀνθρώπων γιατί ὃλοι τους φοβοῦνται δραματικά μην χάσουν την ἒτοιμη τροφή…

Και δυστυχῶς, δεν ἀποτελοῦν εὐκαταφρόνητο ἀριθμό !

Τότε λοιπόν, μεσα από την Γερμανία, ἂκουγε ὁ λαός την ραδιοφωνική ἐκπομπή τῆς Ντοϋτσε Βέλε (Deutshe Welle)  πού ἀγωνιζόταν διακαῶς για την «ἀποκατάστασι τῆς δημοκρατίας στην Ἑλλάδα» !...

Γιατί ἆραγε τόσο ένδιαφέρον ; Τι ἒκοπτε τους Γερμανούς τότε για το πολίτευμα μας ;..

Τους ἐνδιέφερε ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς μας ;

Ἂν ὑποθέσουμε ὃτι ἡ ζωή μας τότε ἦταν ὑποβαθμισμένη, τι να ποῦμε σήμερα ;

Τότε, κανείς δεν ξεσπιτώθηκε για χρέη προς την Τράπεζα.  Ἀντίθετα διαγράφηκαν τα χρέη τῶν ἀγροτῶν που εἶχαν προκυψει ἀπό τα βαριά ἐπιτόκια τά ὁποῖα εἶχε ἐπιβάλλει ἡ ξενόδουλη οἰκογενειοκρατία στον λαό. Οὒτε ληστρικοί ἂμεσοι και ἒμμεσοι φόροι βασάνιζαν τους πολίτες. Στους ἒμμεσους φόρους δεν ὑπῆρχε ΦΠΑ ἀλλά ὁ ἁπλός ΦΚΕ στο 5% .

Παρ ὃλα αὐτά, γέμιζε ἡ Ἑλλάδα με δημόσια ἒργα και ἂρχισε να ἀπογειώνεται το οἰκογενειακό εἰσόδημα `!

Σήμερα λοιπόν πού ἒχουμε «δημοκρατία», τά ἐθνικά χρέη ἒφθασαν στην ἀποκορύφωσί τους, οἱ νέοι μεταναστεύουν , ἀνεργία και κατήφεια μαστίζει τους πολίτες,  κλείνουν ἐπιχειρήσεις με ἰλιγγιώδεις ρυθμούς και οἱ αὐτοκτονίες μπῆκαν στην ἡμερήσια διαταξι .

Εἰδικά το τελευταῖο ἀποτελεῖ κόλαφο για την ποιότητα τῆς ἐξουσίας καθώς και γι΄αὐτούς που τους ἐξουσιοδοτοῦν με την ψῆφο τους !

Τά νέα μέτρα πού λαμβάνονται σε καθημερινή βάσι ἀποτελοῦν κεραυνό ἀπέναντι στην ἀσφάλεια και στις ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν . Δηλαδή πέρα ἀπό την κατευθυνόμενη ἀνεργία, ἒχουμε δραματικές μειώσεις μισθῶν και συντάξεων με παραλληλη και παράλογη αὒξησι τῶν δημόσιων φόρων και τῶν τιμολογίων τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

Ὁ πολίτης, βομβαρδίζεται σε καθημερινή βάσι ἀπό τα ἐλεγχόμενα ἀπό την ἐξουσία μέσα πληροφορήσεως με σκοπό να αἰσθάνεται ἐνοχές ὃτι εἶναι «παράνομος» και «φοροαπατεῶνας» γιατί ἀπέκρυψε πενταροδεκάρες ἀπό το εἰσόδημά του, την ἲδια στιγμή που οἱ μεγαλοαπατεῶνες κλέφτες και φοροκλέφτες τοῦ δημοσίου κυκλοφοροῦν ὂχι μόνον ἀνενόχλητοι ἀλλά καί σκανδαλλώδεις κριτές τῶν ἀνθρώπων τοῦ μόχθου !
Ἀλλά οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοί , πληρώνου φόρους πάνω στο περίσευμα και ὂχι στο ὑστέρημα . Ἒχουν ἀξιοπρεπῆ κέντρα ὑγείας και δεν περιμένουν μῆνες για να μποῦν σε νοσοκομεῖο. Πληρώνουν μία κάρτα τῶν 70 ἠ 80 Ευρώ ἐτησίως ἀνα ὂχημα ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ σε τέλη κυκλοφορίας και σε διόδια μαζί, ἑνῶ ἐδῶ πληρώνουμε κατά μέσον ὃρο 1200 ευρώ ἐτησίως ἀνά ὂχημα σε διόδια και ἀπέραντης κρατικῆς ληστείας ποσά σε τέλη κυκλοφορίας !

Δεν φτάνουν αὐτά, ἀλλά ψήφισαν νόμο που θα ἐπιτρέπει στο κράτος τῶν ληστῶν, να μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου για να ἐλέγχουν τά προϊόντα πού ἒχεις ἀποθηκεύσει !

Συζητοῦν εὐρέως να τροποποιηθοῦν οἱ συντάξεις και να μειωθοῦν ἀνάλογα με τά ὑποτιθέμενα ἒσοδα που θα σου προσδιορίσουν με το περιουσιολόγιο.

Και το ἀθλιότατο τῶν μέτρων ὃτι πλέον οἱ πλειστηριασμοί τῶν περιουσιῶν θα γίνονται με ήλεκτρονικές διαδικασιες  ! Ἒτσι, θα μαθαίνει ὁ πολίτης πού δεν μπόρεσε να πληρώσει τους φορους πού τοῦ φόρτωσαν ὃτι ἡ κατοικία του εἶναι ἢδη παρελθόν .

Και ἐρχόμαστε λοιπόν στην ούσια . Πού εἶναι οἱ Γερμανοί με τους ἐπαναστατικούς σταθμούς τους και με την ἒντυπη δημοσιογραφία να ὑπερασπιστοῦν τους Ἓλληνες ;

Χάθηκαν ! Μόνον κάποιες κωλοφυλάδες τους για να μᾶς βρίζουν τεμπέληδες !

Και γιατί χάθηκαν οἱ Γερμανοί ἂλλοτε …ὑπερασπιστές μας ;

Ἁπλῶς γιατί ἒπαψαν να βλέπουν … Στρογγυλοκάθησαν πάνω στον Ο.Τ.Ε. με την Siemens , πάνω στα λιμάνια μας, στα αεροδρόμιά μας, στους ὁδικούς ἂξονες, στις σκανδαλώδεις συμβάσεις με τις στρατιωτικές προμήθειες , στην διασφάλησι τῆς ἐσωτερικῆς μας ἀγορᾶς για τα ὁμοειδῆ ἀγροτικά προϊόντα που παράγουν σε τρίτες χῶρες με τριτοκοσμικά μεροκάματα, στον παντελῆ ἒλεγχο τῆς ἰδιωτικῆς μας οἰκονομίας και τώρα τῆς δημόσιας μέσω τῆς ἀπάτης τοῦ Εὐρω, τῆς ἀπάτης τῶν τραπεζῶν και πάσης μορφῆς ἐκμεταλλευσεων. Στρογγυλοκάθησαν πάνω σε δεκατέσσερα ἀεροδρόμια που διασφάλισαν στην τιμή τοῦ μισοῦ ἀεροδρομίου με όργανα τά ἐδῶ καμουφλαρισμένα σε προοδευτικους σοσιαληστές, δεξιούς, κεντρώους ἢ ἀριστερούς ὂργανά τους …

-          Ἢθελε ο κάθε Ἀλέξης, ἀλλά δεν μποροῦσε γιατί τον ὑπονόμευσαν οἱ δικοί του….-

  Ἀπότερος σκοπός, με ἐργαλεῖα  τα καμοφλαρισμένα αὐτά ὂργανα, να στρογγυλοκαθήσουν πάνω στον ὀρυκτό μας πλοῦτο πού εἶναι ἀσύγκρητα μεγαλύτερος ἀπό διόδια και ἀεροδρόμια.

Με ὃλα αὐτά φαίνεται καθαρά ὃτι οἱ σοβαρές κυβερνήσεις χαράζουν τά πλᾶνα τῶν συμφερόντων τους σε ὁρίζοντες δεκαετιῶν και πάρα πάνω…

Ἐνῶ οἱ κυβερνήσεις τῶν ἀνεύθυνων και ἀπαίδευτων πολιτῶν , γίνονται μεσάζοντες τῶν συμφερόντων τῶν πρώτων ἀπό τους ὁποίους παρέχεται  ἀσφάλεια και στήριξις.

Γιά να διασφαλίσουν τούς προστάτες  στήριγμα, διαλύουν τις κοινωνικές και παραγωγικές δομές, την ἱστορία, τον πολιτισμό, την παιδεία,ὑποτάσσουν σ αυτούς την οἰκονομία και σπέρνουν κάθε εἲδους κενά δαιμόνια πού μετατρέπουν σε Βαβέλ την συνείδησι τῶν πολιτῶν, ὣστε αὐτοί να χάσουν την κοινή γλῶσσα πού στηρίζει τις ἀντιστάσεις .

Αὐτό ἒχει πραγματωθεῖ σήμερα . Δεν το βλέπετε ; Δεν βλέπετε ὃτι οἱ δῆθεν πολιτικοί «ἀντίπαλοι» ἀποτελοῦν ἀπλᾶ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα με ὑποτιθέμενη διαφορετική διάταξι;

Δεν βλέπετε πόσο θρασεῖς ψεῦτες ἀποδείχτηκαν ὃλοι πού λένε χοντρά ψέματα μέχρι να πάρουν την ψῆφο τοῦ λαοῦ και μετά κάνουν στροφή ἑκατόν ὀγδόντα  μοιρῶν;

Ἂν δεν τά βλέπετε ὃλα αὐτά, εἶσθε ἂξιοι τῆς τύχης σας ! Σέρνετε κληρονομιά στις ἲδιες σας τις οἰκογένειες το αἶμα τῶν ἀθώων συμπολιτῶν πού ἐξαναγάστηκαν βίαια να παραιτηθοῦν ἀπό την ζωή !

Δεν θα ὑποδείξω στον καθ΄ἓνα τι θα ψηφίσει. Θα ὑποδείξω ὃτι όφείλει να καταδικάσει κάθε μορφῆς ψεύτη και κυβιστή(=κωλοτούμπα) πολιτικό πού τάχτηκε με τά μνημόνια και ἒδεσε την χώρα και τον λαό σε ξένα δεσμά.

Κάθε πολιτικό, ἀπατεῶνα που παίζει ρόλο και δεν ἐκφράζει τά δικαια του λαοῦ του .

Ἂν δεν καταλαβαίνει κάποιος ἀπό ρόλους, ἂς ψάξει να βρεῖ τα λόγια τῆς τότε προέδρου τῆς βουλῆς στον Παπούλια πρίν ἀπό κάποια χρόνια.

Δεν πιστεύω να ἦταν ἡ Σίβυλλα πού προφήτεψε ὃλα ὃσα διαδραματίζονται σήμερα… Ἦταν το ἂτομο πού ἢξερε και με τον τρόπο της προειδοποίησε…

Ἀλλά , ἀπευθυνόταν σε ζωντανούς ὀργανισμούς που παράγουν σκέψι και ὂχι σε διεφθαρμένους ὁπαδούς πού πούλησαν τα σημαντικότατα για ἀσήμαντες και ἐφήμερες ἀντιπαροχές.

Δεν εἶναι σκέψις και προβληματισμός το ἂν θα ακολουθήσουμε «δεξιά» ἢ «ἀριστερη» πολιτική στην ἐπίλυσι τῶν προβληματων και στη χάραξι κάθε ἐθνικῆς στρατηγικῆς, ἀλλά στο πῶς θα μποῦν οἱ σωστοί ἂνθρωποι στις σωστές θέσεις, στο πῶς θα λειτουργεῖ ἡ νομοθετική ἐξουσία μέσα στα αὐστηρά θεσμικά πλαίσιά της, στο πῶς ἡ δικαιοσύνη θα ἀποτελεῖ  τον πραγματικο φύλακα τῆς τάξεως και τοῦ νόμου.

Ἀφοῦ διασφαλίστηκαν ὃλα αὐτά σήμερα ἡ Deutshe Velle, δηλαδή  τά Κύματα τῆς Γερμανίας, μουγκάθηκαν με δέος μπροστα στα ἀποτελέσματα τῆς σπορᾶς των!..

Φύτρωσε ὁ σπόρος και βρίσκεται στην ἀποκορύφωσι τοῦ σοσια…ληστικοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἡ ὁποία ἀπό την ἂπλετη χαρά της, …πηδᾶ στο κενό, ἐγκαταλείπει ἡ νεολαία την χώρα μην ἀντέχοντας τόση σοσια…ληστική εὐτυχία και ἀφήνοντας τον χῶρο για κάθε ἐπίδοξο ἒποικο ἀπό την Ἀφρική και την Ἀνατολή !....

Το κατάλαβες ἀδελφέ μου ;… Σε κούρντισαν ἀπό χρόνια για να δουλεύεις γιά ξένες συχνότητες και αὐτα που σοῦ γράφω τώρα μπορεῖ να τα νομίζεις ὃτι βγαίνουν ἀπό κάποιο ἐξωπλανητικό ἀγνώστου ταυτότητας ὂν… Ἒχεις να ἐπιλέξεις ἀνάμεσα στην συνέχεια τοῦ προηγούμενου ΟΧΙ και στην φθηνότητα τοῦ καταστροφικοῦ Ναι.

Το ΟΧΙ το ἀντιπροσωπεύουν λίγες πολιτικές δυνάμεις, ἑνῶ το ΝΑΙ οἱ πολλές πού ἢδη βγάζουν την μάσκα τους και ἀποδεικνύουν ὃτι ἀποτελοῦν οὐσιά ἑνιαία και ἀδιασπαστη μεταξύ τους τῆς ὁποίας τά μέλη ἒδιναν παράστασι κοκορομαχίας για τους ἀφελεῖς …

Ποῦ εἶναι λοιπόν τα Γερμανικά Κύματα πού ἂλλοτε λαλοῦσαν στεντόρια ὑπέρ τῶν «ελευθεριῶν» μας;.. Χάθηκαν, μαζί με τις ἐλευθερίες μας
Παναγιώτης Δερματᾶς .

Δεν υπάρχουν σχόλια: