ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Ο Ήρωας Κωνσταντίνος Δαβάκης που έδωσε την ζωή του για την Ελλάδα | Χρυσή Αυγή

Mία πολύ ἐνδιαφέρουσα  βιογραφία !

Θά εὐχόμουν ὃλοι οἱ πολιτικοί χῶροι να πρόβαλαν και να τιμοῦσαν τούς πραγματικούς μας ἣρωες!

Αὐτούς που προσέφεραν ἀλλά καί ἓνωναν τούς Ἓλληνες !

Ο Ήρωας Κωνσταντίνος Δαβάκης που έδωσε την ζωή του για την Ελλάδα | Χρυσή Αυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: