ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ξυπνήστε ρε: Ώρα μηδέν: Έτοιμος ο νόμος για τους ηλεκτρονικούς ...

Ήλεκρονικοί πλειστηριασμοί  !

" Τί να ἒκανε ὁ Ἀλέξης ; Τοῦ ἒβαλαν τό μαχαῖρι στόν λαιμό ....

Ἀλλά ἒρχεται ὁ Κούλης  ...

Πού να κουλαθείς ἡλήθιε ψοφοφόρε ....

(Γιά νά ἀπολάύσεις λεπτομέρειες  στόν πάρα κάτω σύνδεσμο... )

Ξυπνήστε ρε: Ώρα μηδέν: Έτοιμος ο νόμος για τους ηλεκτρονικούς ...: Εδρα το γραφείο του συμβολαιογράφου - Ευχέρεια για περισσότερες από μία προσφορές - Ενδιαφερόμενοι και από την αλλοδαπή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: