ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Ἂλλη μία πατριωτική φωνή πού σπάει τα μνημονιακά μονοπόλια !

Ἀξίζει νομίσω να τήν δοῦμε .  Ὃπως ὀφείλουμε να παρακολουθοῦμε ὁποιονδήποτε ἐκφράζει λόγο ἀντιμνημονιακό !  Δηλαδή λόγο πατριωτικό !

Δεν υπάρχουν σχόλια: