ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Τα Φώτα στη Ρωσία

Ὃποιος τολμᾶ νά λἐει ὃτι κρυώνει σήμερα,ἂς δεῖ πῶς ἀντιμετωπίζουν τό κρῦο οἱ ὀρθόδοξοι στήν Ρωσία !!!....

Δεν υπάρχουν σχόλια: