ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

H Tσεχία εξοπλίζει όλους τους πολίτες της για αντιμετώπιση των ισλαμιστών!

Ύπεύθυνες κυβερνήσεις, σημαίνει ὑπεύθυνοι πολίτες !
Ποιά σχέσι μπορεῖ να ἒχουν μ' αὐτούς οἱ κάτοικοι μιᾶς χώρας πού πορεύεται ὁλοταχῶς τριτοκοσμικά καί οἱ κάτοικοί της πωλοῦν τά σημαντικά για ἀσήμαντες ἀντιπαροχές, ἢ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς μέσα στό πλοῖο πού βουλιάζει έπειδή διασφάλισαν καλή θέσι;..
Ἐδῶ, ὁ πόνος τοῦ συμπολίτη, δέν εἶναι αἰσθητός ! Οὒτε ἡ ἀγωνία γιά τό δραματικό αὒριο πού ἒχει δρομολογηθεῖ καί θα εἶναι χειρότερο ἀπό τό σήμερα !
Ἀφιερώνω σήμερα αὐτόν τόν σύνδεσμο στόν καθ ἓναν ἀπό τούς λίγους που διαθέτει αὐτήν τήν μεγάλη ἀρετή που ὀνομάζεται σκέψις ...


H Tσεχία εξοπλίζει όλους τους πολίτες της για αντιμετώπιση των ισλαμιστών!: Την απόφαση οι Τσέχοι πολίτες να αποκτήσουν όπλα, σε ένα είδος παλλαϊκής άμυνας  προκειμένου  να αποτρέψουν ένα «ολοκαύτωμα» που θα επιχειρηθεί από μουσουλμάνους τρομοκράτες, ανα

Δεν υπάρχουν σχόλια: