ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

blablanews: Πατέρας και κόρη ζουν σε μια παγωμένη παράγκα στο ...

Ναί ἒχουμε κρίσι !

Ὂχι ὃμως στήν οἰκονομία ὃπως θέλουν κάποιοι νά μᾶς πείσουν. 

Εἶναι πρωτίστως κρίσις ἠθικῆς, συνειδήσεως, παιδείας, ἐλεύθερης σκέψεως, πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ἀγωγῆς, ἐθνικῆς συνειδητότητας.

Ὃλα αὐτά, ἀποτελοῦν τήν φωτιά πού μᾶς κατακαίει, ἑνῶ ἡ οἰκονομία ἀποτελεῖ τόν καπνό της...  

Ἂν δέν συνειδητοποιήσουμε τάχιστα ὃλα αὐτά τά αἲτια, θεωρῶ ὃτι σύντομα θα πνιγοῦμε σε χειρότερους καπνούς ... 
Ἡ εἲδησις στόν πάρα κάτω σύνδεσμο, ἀποτελεῖ το καθημερινό ἀπάνθισμα τῆς συλλογικῆς μας ἀνεπάρκειας !... blablanews: Πατέρας και κόρη ζουν σε μια παγωμένη παράγκα στο ...: Μια από τις χιλιάδες θλιβερές ιστορίες που έχει γεννήσει η κρίση στην επτάχρονη -πλέον- παρουσία της στη χώρα μας, παρουσιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: