ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ρελάνς από την Ρωσία στην προμήθεια των F-35: Εκπληκτική πρόταση για αγορά διπλάσιων Su-35!

Τίς "συμμαχίες", τούς "συμμάχους" καί τούς " "εταίρους" μας , τούς πληρώνουμε πανακριβα ! 

Τά πάντα σ α'υτη τήν χώρα κινοῦνται στήν λογική τῶν ξένων συμφερόντων καθώς καί αὐτῶν που βολεύουν τούς παντός εἲδους μεσάζοντές τους. 

Ξεκινῶντας  ἀπό τούς μεγαλομιζαδόρους πού τρῶνε ὁλόκληρο τό βόδι  καί φθάνοντας σ'αυτούς πού καλύπτονται με τήν οὐρά του ...

Ἡ πλήρης ἀνεπάρκεια στό θέμα τῶν ἐξοπλισμῶν, ἒστειλε θέσεις ἐργασίας ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου σε΄ξένες χῶρες καί ἂφησε διατρυτη τήν ἃμυνα μέ ἀποτέλεσμα να τό πληρώσουν με ἂσκοπο αἷμα οἱ νέοι πού ἒμειναν νά ὑπερασπίζωνται τά σύνορά μας.
Γιατὀ εἶναι βέβαιο ὃτι ὃταν ἒρθει ἡ ἀπευκταία στιγμή καί αὐτά τά παλιᾶς τεχολογίας ὁπλικά συστήματα, θα ἀναβαπτισθοῦν μέσα ἀπό τίς ψυχές τῶν χειριστῶν των !.


Ἀλλά, ὑπάρχει αὐτό τό αἰώνιο ἀλλά...

Γιατί τόση μιζέρια καί μικρότης στά ἀνθρώπινα συναισθήματα που πουλᾶνε τά πάντα καί γίνονται ἂθλιοι ὑποκριτές γιά να καλύψουν τούς ὑπόγειους συμβιβασμούς των  !!!...

Ὑποκριτή, θλιβερέ ὁπαδέ αὐτοῦ τοῦ ἂθλιου κομματικοῦ κατεστημένου πού τοῦ ἀρέσει να   πηδᾶ ἀπό παλοῦκι σε παλοῦκι, ἂν ἀντί γιά τά παλούκια σεβόσουν τόν ἲσιο δρόμο, τά παιδιά σου θά διεκδικοῦσαν ἐπάξια μία θέσι στόν παραγωγικό ἱστό αὐτῆς τῆς χώρας, χωρίς να ἐκθέτεις ἒτσι τεντωμένα τά ὀπίσθια σου σε ἀνώμαλους ἐπιβήτορες καί νομίζοντας συγχρόνως ὃτι σε καλύπτει ἡ μουτσοῦνα τῆς "ίδεολογίας" ....

Πᾶρε το εἲδησι, ὃτι κουβαλᾶς στίν φρικτή σου ψυχή χιλιάδες δράματα  τῶν συνανθρώπων σου !

Ὃσο γιά τήν κυβέρνησι, ἂν ἒκαναν ἓνα ταπεινό βῆμα στό ἐπίμαχο θέμα  με τήν ἃμυνά μας καί ἂν παράλληλα ἐπιζητοῦσαν συμπαραγωγές, θα ἒβγενε μέσα ἀπό τήν χιλιοπροδομένη μας ψυχή ἓστω ἓνα μπράβο που με ἀγωνία ἐπιζητοῦμε!

Ἀλλά, φοβᾶμαι ὃτι αὐτό δέν θα φανεῖ !  Διότι τήν στιγμή πού με τήν μεσολάβησι τῶν στρατιωτικῶν μας ὑπογράφονται μέ τήν Ρωσία ζωτικῆς σημασίας ἐκσυγχρονισμοί ὁπλικῶν μας συστηματων, ὁ Πρωθυπουργός ἐπισκέπτεται ἐπίσημα τούς δεδηλωμένους ἐχθρούς τῆς Ρωσίας !!!

Τί νά πεῖς ; Οἱ ἐθνικές μας ὑποθέσεις  εἶναι τόσο σκοτεινές ὃσο σκοτεινές καί οἱ σκέψεις τῆς πλειοψηφίας τῶν ψηφοφόρων !!!...

(Ἐνδιαφέρον τό πάρα κάτω δημοσίευμα ...)λάνς από την Ρωσία στην προμήθεια των F-35: Εκπληκτική πρόταση για αγορά διπλάσιων Su-35!: Πρόταση στην Ελλάδα για απόκτηση του μαχητικού αεροσκάφους 4 4ης++ γενιάς Su-35 στην εξαγωγική έκδοση "ΒΜ" καταθέτει εντός των επόμενων εβδομάδων η Ρωσία, προκειμένου να αντισταθμίσει και &n

Δεν υπάρχουν σχόλια: