ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

2 Χρόνια ΣΥΡΙΖΑ

Αλλαλαμ....Τραλλαλάμ...

(Δέχομαι προτάσεις γιά διόρθωσι ὀρθογραφίας ... )

Δεν υπάρχουν σχόλια: