ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Άκρα του τάφου σιωπή, στήν χώρα βασιλεύει ...

\Ἂκρα τοῦ τάφου σιωπή

 στόν κάμπο βασιλεύει

 λαλεῖ πουλί, παίρνει σπυρί

 κι'ἡ μάνα τό ζηλεύει...

Στίχοι ἐπετειακοί ἀλλά καί ἰδιαίτερα ἐπίκαιροι που ἐκφάζουν και τήν σημερινή Ἑλλάδα !

Ζοῦμε μία ἀνάλογη πολιορκία, ἀπό δεκαετίες προετοιμασμένη, μέ μιἀ βαθιά σατανική στρατηγική πού εἶχε ὡς στόχο να σκοτώσει πρώτα τίς ψυχές τῶν πολιορκημένων. 

Οἱ αἰώνιοι κατακτητές ἒχουν μελετήσει καλά τήν ἱστορία καί γνωρίζουν ὃτι πρώτα σκοτώνεις τήν ψυχή τοῦ ἀμυνομένου γιά να καταλάβεις τό κάστρο του .

Στό Μεσολόγγι, δέν εἶχαν καταφέρει νά φτιάξουν γενίτσαρους πού να ὑπονομεύσουν τίς ψυχές τῶν συμπατριωτῶν τους . 

Στήν σύγχρονη ὃμως χώρα ἒφτιαξαν πολλούς γενίτσαρους που ἃλωναν σιγά καί μεθοδικά ὃλους τούς στρατηγικούς τομεῖς τῆς παιδείας, τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς πληροφορήσεως κι'από κεῖ σκότωναν αυτές τίς αιώνιες ἀξίες πού ἒφτιαξαν αυτούς τούς ἣρωες. 

Σκοτώνουν διαρκῶς καί μεθοδικά τήν ἱστορία πού δημιουργεῖ τά ἀντιστασιακά ἀντισώματα καί προσπαθοῦν να περάσουν στόν λαό τήν ἀντίληψι ὃτι δέν διαφέρουμε σέ τίποτα ἀπό τούς βάρβαρους κατακτητές !

 Ὂχι, πανάθλια ἑρπετοειδῆ ὑποκείμενα !  Αὐτός ὁ αιώνιος λαός, δέν γιόρτασε ποτέ καμία κατάκτησι ὃπως με ὑπερηφάνεια καί ὓβρι γιορταζουν  κάποιοι στήν γειτονιά !
 

Γι'αυτό ὁ κινηματογράφος μας, τό θέατρο, ἡ σύγχρονη ἀργυρόνητη πόρνη πού τήν εἶπαν διανὀηση, δέν ἒχουν να ποῦν τίποτα για τίς μεγάλες μας στιγμές !

Ἂν σέ ὁποιαδήποτε χώρα τοῦ κόσμου, εἶχαν ἓνα Μεσολογγι, μία Μπουμπουλίνα ἢ ἒστω μία παρωνυχίδα ἀπό τούς ἣρωές μας, θά τήν εἶχαν κάνει κινηματογραφικό ὑπερθέαμα γιἀ να ἐνισχύσουν τήν εἰκόνα τους ἒξω, να καλλιεργήσουν τήν κοινωνική τους συνοχή  καί να ἀνεβάσουν τό φρόνημά τους !

Ἐδῶ, φᾶτε τούρκικα ἂχερα ἀπό τά κανάλια τῆς συμφορᾶς, κτίσετε τζαμιά, δοξάσετε τούς σουλτάνους, τιμήσετε τόν κάθε σφαγέα τῶν Ἑλλήνων καί αφήσετε ἐρείπια τίς κατοικίες τῶν Μακεδονομάχων και τῶν ἁγωνιστῶν τοῦ 21 `!

Ὡρίμασαν λοιπόν τά πράγατα γιά τήν μεγάλη ἒξοδο !  

Αὐτήν ἀκριβῶς πού ἒφτιαξε ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς ψυχῆς τῶν ἁγωνιστῶν τοῦ Μεσολογγίου τήν ὁποία ὃσοι ἒχουμε τήν αἲσθησι τῆς ἱστορίας, τιμοῦμε σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: