ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Η παγκόσμια δαιμονοποίηση της δεξιάς και η εξιδανίκευση της αριστεράς

Κατά τήν ταπεινή μου ἂποψι, τό δημοσίευμα αὐτό, τό θεωρῶ ὡς τό οὐσιαστικότερο  ἀπό ὃσα ἒχουν δημοσιευτεῖ σήμερα με πολιτικό περιεχόμενο !

Μέσα ἀπό αὐτό, ἐξηγεῖται και ἡ μεγάλη κοινωνική στασιμότητα πού συμβαίνει στήν Ἑλλάδα και στόν δυτικό κόσμο .

Ὁ κόσμος, δέν εἶναι καναπεδᾶτος ὃπως κάποιοι με ἀφέλεια ὑποστηρίζουν .

Ἁπλῶς, μετά ἀπό ὃλα αὐτά τα κτυπήματα και τίς ἀπογοητεύσεις, ἒχει χάσει τήν πυξίδα του ...

Σκοπός μας λοιπόν να ἐπαναπροσανατολιστοῦμε σε νέες ἰδέες καί ἀξίες . 

Καί αὐτή ἡ διαδικασία, ἀπαιτεῖ πᾶντα, κάποιον χρόνο....

Καί ἐπειδή σήμερα εἶναι Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τό μεγάλο πάθος πρίν τήν Ἀνάστασι, ἂς σκεφτοῦμε ὃτι αὐτό τό γεγονός ἒχει πάντα μεταφορική σημασία καί στήν ἲδια μας τήν ζωή ...

Σέ ἀτομικό καί σε συλλογικό ἐπίπεδο ... 
(Στον πάρα κάτω σύνδεσμο, βλέπετε αὐτό τό ἐνδιαφέρον δημοσίευμα...)

Η παγκόσμια δαιμονοποίηση της δεξιάς και η εξιδανίκευση της αριστεράς: Στον κόσμο υπάρχουν δύο, άγνωστοι στο πλατύ κοινό, πόλοι εξουσίας. Η παλιά τάξη, που κάποτε κυβερνούσε από το παρασκήνιο, ελέγχοντας βασιλείς και αυτοκράτορες και η νέα τάξη, που αφού έριξε όλες τις μ

Δεν υπάρχουν σχόλια: