ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Το ΥΠ.ΠΟ αμφισβητεί ότι το μνημείο της Αμφίπολης είναι μακεδονικό!

Οἱ κόπροι τοῦ Αὐγεία ξεκινοῦν μέσα ἀπό τόν σταῦλο πού ὀνόμασαν τοῦ πολιτισμοῦ  !...

Στήν Τουρκία ὃλα τά μνημεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ βαφτίζονται Ρωμαϊκα ! 

Καί ἐκεῖ δικαιολογημένα διότι θέλουν νά ἀποκρύψουν τούς πραγματικούς ἰδιοκτῆτες...

Σ'ἓνα βαθμό καί στήν Ἀλβανία  βγαίνουν τα μνημεῖα "Ρωμαϊκά", καθ'ὑπόδειξι ξένων συμφερόντων που μαστίζουν τήν χώρα. Ἀλλά ἐκεῖ, ὑπῆρξαν και ἀρχαιολόγοι ἐπιστήμονες που τίμησαν τήν ὑποληψί τους !

Ἐδῶ ἒχει πέσει περονόσπορος ἀπό χρόνια σ'αυτόν τόν ξενοκρατούμενο χῶρο καί τώρα βγάζει πλούσια τήν μπόχα  ἀπό τήν ἀσθένεια ...

Διαβάσετε τήν πάρα κάτω εἲδησι καί αναλογιστεῖτε ὃτι μπῆκαν στήν πόλι οἱ "'οχτροί" καί μᾶς πολεμοῦν σέ ὃλα τά μέτωπα ! 

Τώρα, ἀνάμεσα σἐ ὃλα αὐτά τά φρικτά, θά μαθαίνουν τά παιδιά στα σχολεῖα  ὃτι ἐπανάστασι ἒκαναν αὐτοί πού πάλευαν νά μᾶς ὑποτάξουν στό Ἀνατολικό στρατόπεδο μπρόστά στόν ὁποῖο ἀγῶνα, τό 21 ἦταν ἓνα μηδέν !

Ὃτι ἡ ἒννοια τῆς Ἑλλάδας ἦταν τό ἀπόλυτο τίποτα μπροστά στίς ἱστορίες τῶν βαρβάρων πού για τούς ντόπιους βάρβαρους  ἀποτελοῦν τήν ἀπόλυτη λογική ...


Πόσο ποιό κάτω θά φθάσουν οἱ ἀνοχές μας ὦρε ραγιᾶδες  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....

Το ΥΠ.ΠΟ αμφισβητεί ότι το μνημείο της Αμφίπολης είναι μακεδονικό!: Επικίνδυνο παιχνίδι παίζει το υπουργείο πολιτισμού με ζητήματα που έχουν εθνικές προεκτάσεις. Η δήλωση της υπουργού Λυδίας Κονιόρδου περί μακεδονικότητας του μνημείου της Αμφίπολης κράτησε μόνο ο

Δεν υπάρχουν σχόλια: