ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Μία ἱστορική ἀνασκόπησις πού λέει πολλά...

Εἶναι μια εὐκαιρία γιά να μάθουμε τά πῶς και τά γιατί τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας. 
Διότι αὐτός πού δέν ξέρει πραγματική ἱστορία, πού δέν κατέχει τά βαθύτερα αἲτια τῶν πραγμάτων, με τήν πολιτική του συμπεριφορά, γίνεται ἐπικίνδυνος γιά τούς ἂλλους, γιά τήν οἰκογένειά του, γιά τόν ἑαυτόν του.
Ἐδῶ πρόκειται γιά μία πολύ σημαντική ἀνάλυσι  ἡ ὁποία φυσικά, ἀπαιτεῖ κάποιον χρόνο γιά να μελετηθεῖ !
Που σημαίνει ὃτι πρέπει να ἒχεις ἐπιστρατεύσει τήν ἀνάλογη  ψυχική διάθεσι γιά να ἐμβαθύνεις στίς μεγάλες ἀλήθειες πού θα σοῦ παρουσιαστοῦν ἀπό τόν συγγραφέα !
Στίς δύσκολες ἐποχές πού ζοῦμε, θεωρῶ ὃτι αὐτό ἐπιβάλλεται .
Διότι ζοῦμε σε ἓναν κόσμο πού τό ψέμμα καί ἡ ἀπάτη μᾶς πολεμοῦν σε ὃλα τά μέτωπα . 
Καί ὃταν ἐμεῖς ἀντιστεκόμεθα, τα δύο αὐτά στοιχεῖα προχωροῦν σε παραπλανητικές μεταλλάξεις  ! 
Πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις τόν ἐχθρό σου γιά να μπορέσεις να τόν πολεμήσεις...
Καί ἂν ἀκολουθεῖς  τίμια τακτική, μήν ἐκπλαγεῖς πού  κάπου θά διαπιστώσεις ὃτι ὁ ἐχθρός σου ἐκεταλλευόμενος τήν εὐπιστία σου, ἒχει ἐγκατασήσει τίς βάσεις θανάτου του καί μέσα στό ἲδιο σου το κεφάλι !!!
Πρόκειται γιά τόν μεγάλο ἱστορικό ἐρευνητή καί στοχαστή  Παναγιώτη Τραϊανοῦ
Πατᾶτε εδῶ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: