ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Πυροβολώντας μέσα ἀπό το fb

Τί κάνεις στόν πόλεμο Θανάση ;...
Πυροβολῶ μέσα ἀπό το fb !..
Ἂν ἢξερες ἂνθρωπέ μου ὃτι μόνον ἐσύ τα διαβάζεις καί καμμιά φορά ἂντε καί ἐλάχιστοι... Ἂντε καί κάποιοι σοῦ βάζουν κάποιο like πού λέμε γιά να μήν σε δυσαρεστήσουν...

Διότι ἒχουμε κορεστεῖ ἀπό διαπιστώσεις ! Αὐτό πού μᾶς λείπει εἶναι οἱ πράξεις.
Ἢδη ὁ κῦκλος τῶν διαπιστώσεων ἒχει συμπληρωθεῖ χωρίς να τόν ἀπαξιώνουμε διότι μέσα σ'αὐτόν ἐνεργοποιήσαμε τήν σκέψι καί ἀπό αὐτήν, κάναμε καί ἂλλους να σκέπτωνται...
Μά δέν εἶναι μόνον τό fb ...
Eἶναι καί αὐτή ἡ ...πατριωτική ὀργάνωσις !
Εἶναι καί ἡ ἂλλη ἡ ...δημοκρατική !
Γεμίσαμε ἀπό τέτοιες !
Κι'ἐκεῖ ὁκαθ' ἓνας, μέσα στήν κλειστή ὁμάδα ἀπολαμβάνει τήν μαγεία τοῦ άρχηγοῦ !..
Καί ὃσο με μεγαλύτερη εὐφράδεια τά λέει, τόσο μαγεύεται ὁ ὀργανωμένος, τόσο περισσότερο γίνεται ὁπαδός,  τόσο περισσότερο αἰσθάνεται ὃτι ἀποτελεῖ ὃλον τόν κόσμο, τόσο περισσότερο ἀπομονώνεται ἀπό τούς ἂλλους τούς ὁποίους ἀπαξιεῖ μέ τό σύνειθες χαρακτηρισμό τοῦ "φασίστα" μέσα στόν ὁποῖο ἒχει κλειστεῖ ὡς ἀξίωμα τό ἀπαύγασμα τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς !...
Καί τόσο περισσότερο τόν τρώει ὁ λύκος !..
Μάθε λοιπόν ὃτι ὁ λόγος, ὁ κάθε λόγος, μηδέ τοῦ δικοῦ μου ἐξαιρουμένου, εἶναι ἀέρας κοπανιστός ἂν δέν μπορεῖ να συναγείρει τούς ἂλλους σέ μία κοινή διαλλεκτική πορεία μέ σκοπό τήν κοινή μας σωτηρία.
Τά πράγματα εἶναι δύσκολα καί δέν πρόκειται να ἀλλάξουν.
Μᾶς περιμένουν χείριστες καταστάσεις πού δέν ἒχουν ἂλλον τρόπο ἀντιμετωπήσεως ἀπό τήν τίμια διαλλεκτική συνύπαρξι, ἀπό τήν συνειδητοποίησι ὃτι κάστρο ἀντιστάσεώς σου εἶναι ὁ ἲδιος σου ὁ διπλανός τόν ὁποῖο με ἡλιθιότητα ἀπαξιώνεις !
Ἀλλά  ἀπό τήν παλιά Ἑλλάδα, μᾶς ἒρχεται ὁ μῦθος μέ τό ἐλάφι καί τό κλῆμα !
Τό κλῆμα, εἶναι ὁ διπλανός σου...
Τρῶς τόν δίπλα σου με ἀποτέλεσμα να μήν μπορεῖς να κρυφτεῖς ἀπό τόν θύτη σου!...
Ναί τώρα ἀφοῦ ὁ δίπλα σου βολεύτηκε παρασιτικά μέ τον ΣΥΡΙΖΑ, ἐπειδή  στό περιβᾶλλον σου εἲχατε βολευτεῖ ἀπό τό ΠΑΣΟΚ και τήν ΝΔ, τώρα πάλι ἡ σειρά σου να προσδοκᾶς βόλεμα ἀπό τήν ΝΔ καί να τό παίζεις πατριώτης !!!...
Εἶσαι τόσο πολύ μαγεμένος μέ τόν ἑαυτόν σου που νομίζεις ὃτι γκαστρώθηκαν οἱ αἰῶνες γιά να κάνουν αὐτήν τήν τερατογένεσι πού στό μυαλό σου φαντάζει ὡς ἀποκορύφωσις τῆς γοητείας!
Τελειώνεις !  Θάβεσαι  μέσα στά συντρίμια τοῦ ἑαυτοῦ σου καί ἀπολαμβάνεις ὡς ἂρωμα τίς ὀσμές ἀπό τήν δική σου ἀποσύνθεσι μέσα στίς πολυτέλειες που σοῦ παρέχουν τά ἀστραφτερά καστροσάλονα ...
Τέλειωνεις κι'ἐσύ πού μαγεύεσαι εὒκολα ἀπό κάθε ψεύτη γητευτή ὁ ὁποῖος σε ἀπομονώνει ἀπό τούς ἂλλους !..
Τελειώνουμε ὃλοι διότι ἀπομονωθήκαμε μέσα στά κάστρα τοῦ ἐγώ καί τῶν ἰδεολογικῶν μας παραισθήσεων !
Τελειώνουμε διότι ἀδυνατοῦμε να στήσουμε ἒμπρακτη συγκοινωνία μεταξύ μας  !
Σέ λίγο θα εἶναι πολύ ἀργα !  Αὐτή εἶναι η

Ἡ Ἑλλάδα πού δέν ἀγάπησες !..    
Ἐδῶ θά δεῖς τήν ἀνάλυσι τοῦ ἑαυτοῦ μας για να προχωρήσουμε πάρα πέρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: