ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Μαζικές αγορές ρωσικών όπλων από MiG-35 μέχρι Tor-Μ2 εξετάζει η Τουρκία!


Εἶναι τό συμφέρον ἡλίθιε που καθορίζει τίς διεθνεῖς σχέσεις !


Διάβασε αυτή τήν εἲδησι νεφελοταξιδευτή "ἰδεολόγε" τῆς πλάκας και τῆς καρπαζιᾶς, γιά να δεῖς πῶς λειτουργοῦν τά κράτη!


Εἶμαι ἀπό αὐτούς πού ἒχω καταγγείλει ἐπίσημα τήν προδοσία μέσα ἀπό βιβλίο μου ἐδῶ καί δέκα χρόνια, μέ τήν ὑπονόμευσι τῶν πολεμικῶν μας βιομηχανιῶν γιά να ἀγοράζουμε παλιοσίδερα 
ἀπό τούς "προστάτες"που ἒδιναν τίς καλύτερες μίζες.


Κι΄ ἐσύ "προοδευτικέ"τραλαλάκια που συνήθως κάπου εἶσαι βολεμένος, μοῦ πούλαγες φτηνές "ἰδεολογίες" που
γέμιζαν ἒπαρσι τήν συμπλεγματική σου προσωπικότητα !


Ἀνόητε ταξιδευτή, δέν σέ σώζει καμία Δύσις καί καμία Ἀνατολή ἂν ἐσύ δέν ἒχεις ἀποφασίσει νά σώσεις τόν ἑαυτόν σου !


Ἠλίθιε ὁπαδέ, ὁ δικός σου που βγῆκε με τό σύνθημα ὃτι τό "Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του" ὑπενόμευσε κάθε προσέγγισι με τούς Ρώσους που εἶχαν προτείνει συμφέρουσες συνεργασίες !


Τώρα τίς συνεργασίες τίς κέρδισαν οἱ ἀπέναντι οἱ ὁποῖοι διασφαλίζουν ἒτσι καί ἀγορές γιά τά άγροτικά τους
προϊόντα, ἑνῶ τά δικά σου σαπίζουν μαζί μέ τήν μολισμένη "προοδευτική" σου ἰδεοληψία πάνω στήν ὁποία στηρίχτηκε κάθε μορφῆς, ντόπιος ἢ ξένος ἐπιβήτορας !


Καί κάτι ἂλλο πού φοβᾶμαι ὃτι θα συμβεῖ :
Ἐπειδή τό διεθνές δίκαιο τό καθορίζει ἡ στρατιωτική ἰσχύς,
ἀποχαιρετήσατε τά θαλάσια οἰκόπεδα  μέ τούς ὑδρογονάθρακες ...


Ἐμεῖς, δέν θέλαμε στρατό διότι μέσα ἀπό αὐτόν, ὑπονομεύεται ἡ "δημοκρατία" και ἡ "εἰρήνη" !


Κι' ἑνῶ στά Τούρκικα σχολεῖα μάθαιναν στα παιδιά να  εἶναι ὑπερήφανοι που γενήθηκαν Τοῦρκοι, ἐδῶ τούς στεροῦν
τήν ἱστορία,  τούς βάζουν να ἀπαγγέλουν σαχλά ποιήματα και να κρατοῦν χάρτινα περιστεράκια "ειρήνης" μέ τά ὁποῖα θα κατακτήσουν τόν κόσμο !!!...


Ἆραγε, ὑπάρχει ποιό πάτος ἀπό τόν πάτο ;.......(Διαβάσετε μέ προσοχή τήν πάρα κάτω εἲδησι !)Μαζικές αγορές ρωσικών όπλων από MiG-35 μέχρι Tor-Μ2 εξετάζει η Τουρκία!: Τεράστιες είναι οι προοπτικές ανοίγονται για την ρωσο-τουρκική αμυντική συνεργασία, μετά την προσέγγιση των δύο χωρών σε σημείο που η Τουρκία να εξετάζει μαζικές παραγγελίες όπλων, μεταξύ αυτών και το

Δεν υπάρχουν σχόλια: