ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Νέο σοκ για την Αθήνα: Η Rolls Royce υπέγραψε συμφωνία με την Άγκυρα για την συμπαραγωγή των κινητήρων του τουρκικού TF-X

Αὐτοί που ἀπό χρόνια ὑπενόμευαν τίς πολεμικές μας βιομηχανίες, ἦσαν "δημοκράτες" !

Οἱ ποιό  ἀριστεροί "δημοκράτες" , ταύτιζαν  τήν ἃμυνα τῆς Ἑλλάδας ὡς κατάστασι ἀκραία μιλιταριστική και ζητοῦσαν να καταργηθοῦν καί οἱ στρατιωτικές παρελάσεις !

Για χάρι τῆς "ἐιρήνης" !!!...

Ἀντίθετοι στήν ἱστορική ἐμπειρία πού δείχνει ὃτι ἂν ἐπιθυμεῖς εἰρήνη, ἑτοιμάσου γιά πόλεμο . 

- Γι'αὐτό δέν ἢθελαν να διδάσκεται ἱστορία στἀ σχολεῖα ...-

Οἱ κυβερνήσεις τῆς ἁρπακτῆς καί τῆς ἁρπακόλας  γιἀ να μήν δυσαρεστήσουν ὃλους αὐτούς ὑπερτόνιζαν τόν κοινωνικό ρόλο τοῦ στρατοῦ !  

Ὂχι τήν ἑτοιμότητά του να αντιμετωπήσει ἀπευκταῖες καταστάσεις ! 

Καί ὑπέσκαπταν ὃλοι ἀπό κοινοῦ τήν ἃμυνα μας !

Καί ἒκαιγαν τήν Ἀθήνα καί ὃλη τήν χώρα γιά να μήν περάσουν ζωτικῆς σημασίας συμπαραγωγές ὁπλικῶν συστημάτων με τήν Ρωσία !

Καί διέδιδαν ὃλοι ἀπό κοινοῦ, "δεξιοί" καί "ἀριστεροί" ὃτι αὐτά εἶναι μάταια γιατί εἲμαστε ἐξαρτώμενοι !

Ἀλλά ἐξαρτώμενοι ἦσαν καί οἱ Τοῦρκοι μέχρι πού σήμερα αὐτονομήθηκαν γιατί τήν διπλωματία τους τήν ἀσκεῖ ἡ κυβέρνησις καί ὁ στρατός !

Ὃλοι αὐτοί ἐπενδύουν μακροχρόνια σε ἑνιαία γραμμή πού εἶναι : Οἰκονομία, παιδεία, πολεμικές βιομηχανίες, στρατός, ὑψηλοί ἐπεκτατικοί στόχοι ...

Δέν ἀσκοῦν τήν διπλωματία τους τά βολεμμένα κομματικά χαμαιτυπεῖα !

Μάθε κακόμοιρε μνημονιακέ ὁπαδέ, πού δέν ἀποτελεῖς εὐκαταφρόνητο ποσοστο ὃτι οἱ συμπαραγωγές ἀνάμεσα στά κράτη, δημιουργοῦν καί δυνατές συμμαχίες... 

Διάβασε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο καί θα καταλάβεις πολλά περισσότερα ...

Νέο σοκ για την Αθήνα: Η Rolls Royce υπέγραψε συμφωνία με την Άγκυρα για την συμπαραγωγή των κινητήρων του τουρκικού TF-X: Mια πολύ σημαντική και συνάμα αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα λαμβάνει χώρα καθως η βρετανική Ρολς Ρόις υπέγραψε συμφωνία με τον τουρκικό αεροδιαστημικό όμιλο Καλέ Γκρουπ για την παραγωγή κινητήρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: