ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Γ.Παπαδόπουλος 1984- Που οδηγείται το Εθνος

Ἱστορική καί προφητική ὁμιλία μέ βαθιά καί τίμια πολιτική σκέψι, ἀπόλυτα ἐπίκαιρη, μέσα ἀπό τίς φυλακές τοῦ Κορυδαλλοῦ τό 1984 !
Σάν σήμερα πέθανε ὁ ἂνθρωπος που στέρησε τήν ἐξουσία γιά ἑπτά χρόνια, ἀπό ὃλους αὐτούς πού προγραμματισμένα μᾶς ἰσοπέδωναν,  και που ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία"   !
Αὐτός πού ἀγωνίστηκε γιά τήν πατρίδα καί ἀποδεδειγμένα δέν ἀπέκτησε  τίποτα γιά τόν ἑαυτόν του, πέθανε τιμωρημένος, ἂγρια συκοφαντημένος στίς φυλακές καί ἀφήνοντας μία σύζυγο πού τῆς στέρησαν μικρόψυχα καί αὐτήν τήν τελευταία παροχή συντάξεως πού δικαιοῦται ὁ τελευταῖος πολίτης !!!
Ὃλα αὐτά, άπό κλέφτες ,ληστές καί ἀπατεῶνες πού πλούτισαν ἀπό τό κρατικό πλιάτσικο καί διασφάλισαν τό ἀπυρόβλητο για τόν ἑαυτόν τους μέσα άπό  βουλευτικές ἀσυλίες και νομικίστικες  τρύπες!
Στήν ἐποχή του, ἡ χώρα μας πήρε δύο φορές παγκόσμια βραβεῖα γιατί πρώτευσε σε ρυθμούς ἀναπτύξεως !
Σήμερα, μετά ἀπό τέσσερες δεκαετίες  "δημοκρατίας" τῆς ἁρπακόλας καί τῆς ἁρπακτῆς, πρωτεύσαμε παγκόσμια σε ὑποαναπτυξι καί εὐτελισμό τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας  !
Πρωτεύσαμε σε ἀχρηστίλα πού  πληρώνεται πλούσια για να ὑπονομεύει  σέ ὃλα τά ἐπίπεδα ! Στήν παιδεία, στήν οἰκονομία, στήν ἐθνική ἃμυνα, στόν πολιτισμό, σέ κάθε  δημιουργική προοπτική ! 
Ἐχθές ἡ "χούντα" τοῦ Παπαδόπουλου ἒσβηνε τά χρέη τῶν ἀγροτῶν πού τούς εἶχαν βουλιάξει οἱ τράπεζες με τά πανωτόκια τῶν τότε πολιτικῶν, ἑνῶ  σήμερα,  ἡ "δημοκρατία" τῆς ἁρπακόλας καί τῶν βολεμένων κατσαπλιάδων, χρεώνει τούς ἀγρότες καί ὃλο τόν λαό μέ δυσβάσταχτους φόρους μέ σκοπό να τούς ἁρπάξει τίς περιουσίες καί να τίς παραχωρήσει σέ νέους ἒποικους στούς ὁποίους ἂνοιξε διάπλατα τα σύνορα και τούς φέρεται προνομιακά ἒναντι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, γιατί ἒτσι τούς διέταξαν τά σκοτεινα τους ἀφεντικά!
Ἐχθές, δέν παραβίαζε κανείς τα ἐθνικά  μας σύνορα, ἑνῶ σήμερα ἒχουν γίνει διάτρυτα ἀπό κάθε εἲδους εἰσβολή !
Ἐχθές, κοιμόμασταν ξέγνιαστοι στίς αὐλές καί στίς ταράτσες μας, ἑνῶ σήμερα, κλειδαμπαρονώμαστε ἀπό τόν φόβο τῶν κακοποιῶν που ἒχουν διασφαλίσει καί τήν κατάπτυστη προστασία τοῦ νόμου!
Ἡ στρατιωτική ΜΟΜΑ, εἶχε γεμίσει τήν χώρα με καλούς καί γερούς δρόμους, ἑνῶ σήμερα τούς παρέδωσαν σε ἰδιῶτες πού ἒχουν ἐπιβάλει τά ἀκριβώτερα διόδια στόν κόσμο ! 
Ὁ φόρος τότε ἦταν 5% πάνω στόν κύκλο ἐργασιῶν καί τό κράτος δέν εἶχε ἐλλείματα !  
Σήμερα μέ τούς Φάπες καί τα κακά συναπαντήματα ἡ φορολογία ἒχει ὑπερβεῖ το 80% τοῦ κοινωνικοῦ εἰσοδήματος καί τό κράτος ἒχει ἐλλείματα  !!!!!!!!!!
Φτοῦ μας  !!!!!!
Καί πολλά ἆλλα !!!

Ἀλλά τόν ἒριξαν λέει οἱ φοιτητές !Αὐτοί πού πῆραν γερές ἀμοιβές ἀργώτερα, πάνω στίς πλᾶτες τοῦ ἀχθοφόρου λαοῦ  !
Αὐτοί  γιά τούς ὁποίους ἡ "χούντα" ἒδωσε πρώτη φορά δωρεάν συγγράμματα, φαγητό σε φοιτητικές ἑστίες καί ἂρχιζε να τούς φτιάχνει καταλύμματα ξεκινώντας ἀπό τήν Πολυτεχνιούπολι τοῦ Ζωγράφου !
Δυστυχῶς οἱ σκοτεινοί κομματικοί μηχανισμοί, μέ τό ἂφθονο χρῆμα τό ὁποῖο ἐρχόταν ἀπό ξένες πηγες κατάφεραν να ἐκτρέψουν τήν νεολαία ἀπό τό παραγωγικό της ἒργο γιά να μήν φθάσουμε ἒτσι στά ὓψη τὼν ἐθνικῶν μας προδιαγραφῶν !
Ἀντί γιά τήν ἐπιστήμη, διαπρέψανε στό "ἁγωνίστηκε", "φυλακιστηκε", δικαιοῦται ὁ καθ΄ἓνας να παίρνει πτυχεῖα μέσα ἀπό τίς κομματικές παραταξιακές δομές τῶν σχολῶν και να παρασιτεῖ στό δημόσιο με ἀποδοχές πού δέν τίς προσεγγίζει κανένας δημιουργός !
Ὁ τελευταῖος ὑπάλληλος πού  "ἀγωνίστηκε" μέ ἀέρα κοπανιστό δικαιοῦται σύνταξι ἀξιοπρέπειας , ἑνῶ αὐτός πού πάλεψε ὑπερήφανα ἀπό ἐργασία σε ἐργασία, ἒχουν βρεῖ χίλους τρόπους να τού ληστεύουν τά ἒνσημα γιατί αὐτός δέν πρέπει να πάρει πάνω ἀπό τήν σύνταξι τῆς πείνας καί αὐτήν πάλι μέσα στόν προσκρούστη τῆς ἐσκεμμένα δολοφονικῆς φορολογίας !
Ἲσως ἡ σημερινή κατάντια σε ὃλα τά ἐπίπεδα να ἀποτελεῖ τήν Θεία δίκη για τό γεγονός που ὁ λαός, ἂν καί ὃλοι ὁμολογοῦν ὃτι εὐεργετήθηκαν, μαγεύτηκε ἀπό τούς ψεῦτες καί ἂφησε ἒκθετο τον εὐεργέτη του ! 
Ὁ λαός ψήφισε τόν μικροψυχο ψευτοεθνάρχη πού μᾶς τόν ἒστειλαν ὡς "σωτῆρα" γιά να ἀφήσει ἒκθετους τούς Ἓλληνες ἀγωνιστές τῆς Κύπρου καί να μᾶς πεῖ ὃτι "ἡ Κύπρος κεῖται μακράν" !
Ὁ λαός ἀποδέχτηκε τούς ψευτοαντιαμερικανούς "αγωνιστές" πού ξόρκιζαν το ΝΑΤΟ καί τήν Δύσι, πού συκοφαντοῦσαν τον Παπαδόπουλο ὡς ἂνθρωπο τῶν Ἀμερικάνων, ἑνῶ τούς ἲδιους τούς εἶχαν στείλει ἀπό τά Ἀμερικάνικα σκοτεινα καταγώγεια για να ὑποσκάπτουν τήν ἃμυνα, τήν οἰκονομια, τήν διπλωματία  καί ὃλες  μας τίς ὑποδομές ὣστε να φθάσουμε μία ἡμέρα φτηνα ὑποχείρια αὐτῶν πού ἀφόριζαν !..
Ὁ λαός πού τον κατήντησαν ὁπαδό τῆς τσόντας, τῆς ἁρπακτῆς καί τοῦ εὒκολου βολέματος, παρέγραψε το μεγάλο ψέμα τοῦ φακέλου τῆς Κυπριακῆς προδοσίας τόν ὁποῖο ἂν καί εἶχαν στά χέρια τους οἱ "εθνάρχες" μέ τούς σοσιάλ ἐπιβήτορες, δέν τόλμησαν ποτέ να ἀνοίξουν !!! 
Γιατί ἆραγε ;..
Ἂν μέσα ἀπό αὐτόν φαινόταν ἡ ἐνοχή τοῦ "δικτάτορα" λέτε να τόν κρατοῦσαν κλειστό ;..
Ὂχι !  Τόν κράτησαν κλειστό γιά νά μήν διαρρεύσει μέσα ἀπό αὐτόν ἡ δική τους μπόχα ...
Τέλος εἶναι καιρός να καταλάβουμε ὃλοι ὃτι θέλει "ἀρετή καί τόλμη ἡ ἐλευθερία" !
Ἡ πραγματική ἐλευθερία καί ὂχι αὐτή πού μᾶς ἐπέβαλαν οἱ δήμιοι τῶν κομμάτων, διασφαλίζοντας τό "δημοκρατικό" δικαίωμα στά πρόβατα νά ἐπιλέγουν τόν χασάπη τους !!!...

Δεν υπάρχουν σχόλια: