ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Πρέπει πάντα να πονηρευώμαστε ...

 Ὃταν τό σύστημα μέ ὃλα του τά μέσα καταπολεμᾶ κάποιον καί τοῦ ρίχνει διαρκῶς λάσπες, μήπως ἐμεῖς πρέπει να παίρνουμε τίς ἀνάποδες καί να τό ψάχνουμε ἀπό τήν ἂλλη πλευρά ;... 
Ποιά εἶναι ἡ ἀξιοπιστία τοῦ συστήματος στό ὁποῖο μποροῦμε να ἒχουμε ἐμπιστοσύνη γιά τήν ὀρθή του κρίσι ;
Μήπως ἐδῶ ὁ ἐχθρός αὐτῶν  που μᾶς κατρακύλισαν στήν ἒνδεια εἶναι πραγματικός μας φίλος ;
Βρῆκα πληροφορίες ἀπό ἂλλες πηγές καί τίς παραθέτω στήν κρισι τοῦ κάθε σκεπτόμενου πολίτη ...
Βρῆκα ἐνδιαφέροντα δημοσιεύματα μέ βίντεο  καί εἰκόνες ἀπό τήν καθημερινή ζωή .
Θεωρῶ ὃτι ἀξίζει να ἐπισκεφτοῦμε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο πού ἀφορᾶ τήν Βόρεια Κορέα... Ἒχει πάρα πολλά να μᾶς δείξει...
http://grothia.gr/ekselikseis/asia/60544/o-amerikanos-protathlitis-basket-dennis-rodman-episkeptete-ti-voria-korea-tin-triti/...Δεν υπάρχουν σχόλια: