ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Αποκάλυψη ΣΟΚ !!! ΑΚΥΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ … !!! Η Γερμανία ΔΕΝ είναι κράτος, αλλά εταιρεία ΕΠΕ !!!

Κάποιοι εἰρωνεύτηκαν  ὃτι δέν ὑπῆρχε μεγάλη συμμετοχή με τήν συγκέντρωσι τῶν "παραιτηθεῖτε" !
Ναί δέν ὑπῆρχε γιατί ὁ λαός αὐτή τήν στιγμή, μαθαίνει ἀκόμη πράγματα πού δέν περνοῦσαν με τίποτα ἀπό τόν νοῦ του !
Ἂν ἀφαιρέσεις τίς κάστες τῶν βολεμμένων καί τῶν βλαμένων,  ὃλοι οἱ ἂλλοι, εἲτε πῆγαν στήν συγκέντρωσι , εἲτε ὂχι, στήν σκέψι τους κρατοῦν ζωντανό τό αἲτημα να παραιτηθοῦν τά πολιτικά ἀνδρείκελα τῶν ξένων συμφερόντων που θάβουν τούς Ἓλληνες ζωντανούς  !
Ἢδη με τά τελευταῖα δημσιεύματα, ἀποκαλύπτεται ὃτι ὃλες οἱ ἐνέργειες με τά μνημόνια, ἦσαν πράξεις ἀπόλυτα παράνομες καί προδοτικές οἱ ὁποῖες θα ξεσηκώσουν ποινικές εὐθύνες ὃλων αύτῶν πού τά ἐπέβαλαν, σε ἐθνικό καί Εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ! 
Γι'αὐτό, ὑπομονή καί ὁ χρονος ἒχει να μᾶς δείξει πολλά  ....
Παρακολουθήσετε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο γιά να δεῖτε πόσο γρήγορα περνοῦν οἱ πληροφορίες καί πόσο ἀποτελεσματικά γίνονται παντοῦ διεργασίες ἀπό αὐτές ...
Αποκάλυψη ΣΟΚ !!! ΑΚΥΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ … !!! Η Γερμανία ΔΕΝ είναι κράτος, αλλά εταιρεία ΕΠΕ !!!: Διακίνηση ιδεών της ενίσχυσης εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: