ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Πολυεθνικά υπερεργοστάσια θα κλείσουν όλα τα ελληνικά ελαιοτριβεία και θα ελέγξουν την παραγωγή του ελαιολάδου!

Πρέπει ὃλοι μας νά ἒχουμε στά ὑπ'ὂψιν αὐτό τό δημοσίευμα ! 

Συχνά ψυθυρίζεται ὃτι θέλουν να δώσουν τήν χαριστική βολή στα οἰκογενειακά ἐλαιοτριβεῖα γιά νά παραδωθεῖ ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ παραδοσιακοῦ μας ἐθνικοῦ πλούτου σε ξενες πολυεθνικές ! 

Φυσικά, δέν μπορεῖ να βγαίνει καπνός χωρίς να ὑπάρχει φωτιά ...

Σκοπός τους λοιπόν το πλῆρες ξεπούλημα τῶν πάντων! 

Ἀφοῦ ἰσοπέδωσαν τίς συνειδήσεις μέσα ἀπό φτηνές ἐκδουλεύσεις καί μέσα ἀπό τά ψευτοϊδεολογικά ἐμφυτεύματα, προχωροῦν χωρίς να βρίσκουν ἀναχώματα .... 

Διαβάσετε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο καί κρατήσετε στά ὑπ΄ὂψιν τό περιεχόμενο του ...

Αὐτό πού πρέπει να κρατήσουμε ἰδιαίτερα, εἶναι ὁ ρόλος "πανεπιτημιακῶν" σ'αὐτό τό ξεπούλημα !

Δηλαδή, σε ὃλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου ξοδεύουν οἱ λαοί χρήματα για να φτιάξουν ἐπιστήμονες πού θα ἀποσβέσουν τό κόστος  τῆς θυσίας των με ἐπιστημονικές ἀντιπαροχές .

Ἐδῶ φτιάξαμε κομματικούς "ἐπιστήμονες" πού μᾶς παζαρεύουν στά σκοτεινά καραγώγεια τῶν ἐμπόρων τῶν ἐθνῶν  !!!!!!!!!

Πολυεθνικά υπερεργοστάσια θα κλείσουν όλα τα ελληνικά ελαιοτριβεία και θα ελέγξουν την παραγωγή του ελαιολάδου! |

Δεν υπάρχουν σχόλια: