ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Παγκόσμια Πολιτική Ανασκόπηση 2017

Ἀντί γιά εὐχές, τίς  πράξεις μας περιμένει τό 2018...
Τά πράγματα σάπισαν σέ βαθμό πού ἀποδεικνύονται ἀπαράδεκτες οἱ ἀνοχές μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: