ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Τά σύμβολα τῆς ἀνεξαρτησίας μας...


Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι τό νόμισμα ἀπό μόνο του, εἶναι μέσον συναλλαγῶν καί ὂχι ἀξία .
Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι πάνω ἀπό τό 90% τῶν χωρῶν τοῦ πλανήτη, ἒχουν ἐθνικό νόμισμα ! Καί αὐτές οἱ χῶρες, δέν κινδυνεύουν να χάσουν τήν ἀνεξαρτησία τους...
Ἀντίθετα, εἶναι ἀνεξάρτητες καί ζοῦν οἱ λαοί τους στά ὃρια τῆς ἀξιοπρέπειας ! 
Ὃπως ἀκριβῶς ζούσαμε ἐμεῖς τότε, πού εἶχες στήν τσέπη σου αὐτό τό κατοστάρικο, τό πενηντάρικο, τα κέρματα καί ἒνοιωθες ὃτι εἶχες χρήματα ! 
Σήμερα τό ἀνάλογο ἀντίτιμο στό  ξένο νόμισμα στο ὁποῖο ὑποδουλωθήκαμε μέσα ἀπό σκοτεινές διαδικασίες, εἶναι κάποια ἀσήμαντα κέρματα πού δέν μετροῦν οὒτε ὡς φτωχό φιλοδώρημα ...
Καί ὃσο περνᾶ ὁ χρόνος, τά πράγματα χειροτερεύουν γιά τήν χώρα μας. 
Διότι γι'αὐτό τό ξένο χαρτί, ὑποθήκευσαν μέ βρώμικους, μέ ἀνήθικους τρόπους  καί μέ ἂθλια ψέματα τίς περιουσίες μας, τόν δημόσιο πλοῦτο, τίς ἲδιες μας τίς ἀτομικές καί κοινωνικές ἐλευθερίες . Σκοτώνουν μεθοδικά τίς παραγωγικές μας δομές γιά να μήν παράγουμε καί ἒτσι να ἐξαρτώμαστε ἀπό δανεικά !!!
Ἀπό τίς ...δόσεις τους !!! 
Διότι στόχος τους εἶναι τό οἰκόπεδο πού λέγεται Ἑλλάς !
Καί αὐτό τό θέλουν ἀπαλλαγμένο ἀπό ἰδιοκτῆτες !
Γι'αὐτό, τούς πυροβολοῦν ἀπό πολλά μέτωπα ! Μέσα ἀπό τήν προγραμματισμένη φτώχια, τό ἂνοιγμα τῶν συνόρων, τήν ὑπονόμευσι τῶν παραγωγικῶν δομῶν καί τῆς ἐθνικῆς ἃμυνας.
Πρέπει νά εἶναι κάποιος βαθιά ἀνόητος ἢ ψυχικά διεφθαρμένος γιά να μήν ἀντιλαμβάνεται ὃτι ἀξίες σέ μία χώρα, εἶναι τά παραγώμενα ἀγαθά ...
Ὃταν παράγεις ἀγαθά, δηλαδή πλοῦτο, ἐκδίδεις καί τό χαρτί πού διευκολύνει τήν διακίνησί του .
Αὐτό τό χαρτί ἀπό μόνο του, εἶναι σκέτο χαρτί ...
Μέ βάσι αὐτές τίς ἀρχές λειτούργησαν οἱ οἰκονομίες τῶν χωρῶν τοῦ πλανήτη ἀπό τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα.
Αὐτές τίς ἀρχές ἀπέχθάνονται οἱ σύγχρονοι ταλιμπάνοι τῶν τραπεζῶν καί ἒφτιαξαν τίς σχολές τους γιά να παράγουν τέρατα τά ὁποῖα πληρώνονται  χρυσᾶ γιά να σκοτίζουν τόν κόσμο με σκοτεινές θεωρίες τίς ὁποῖες οὒτε οἱ ἲδιοι ἀντιλαμβάνονται...
Αὐτές οἱ σκοτεινές θεωρίες, ἒχουν μπερδέψει πολλούς καί ἒχουν κάνει τούς παντός εἲδους κομματικούς εὐνούχους  νά αἰσθάνωνται ...ἐπιστήμονες ἐπειδή κατάφεραν να παπαγαλίζουν κάποια κομμάτια τους !!!...
Σέ ὃλα ὃμως τα δεινά πού μαστίζουν τίς κοινωνίες, οἱ ἀπαντήσεις πρέπει να εἶναι ἂμεσες ...
Τί νά περιμένουμε ἆραγε για να προβάλλουμε τίς ἀντιστάσεις μας;..
Μήπως τήν σκληρή παρέμβασι τῆς Τουρκίας  ἡ ὁποία  ὁραματίζεται μέρος αὐτοῦ τοῦ οἰκοπέδου πού τό ἁρπάζουν με πονηριά οἱ βόριοι ;...
Ἃλλωστε ὃλοι αὐτοί οἱ κομματικοί παῖχτες φρόντισαν ἀπό χρόνια καί γιά τήν διάλυσι τῶν πολεμικῶν μας βιομηχανιῶν καί γιά τήν ἀπουσία κάθε μορφῆς ἐκσυγχρονισμῶν στά ἀμυντικά μας συστήματα...  
Μέ πρόσχημα ὃτι δέν μᾶς δίνουν χρήματα οἱ Εὐρωπαῖοι ... 
καί ἀποκρύπτοντας ὃτι κάποιοι δέν μᾶς ζήτησαν χρήματα γιά τούς στρατιωτικούς ἐκσυγχρονισμούς, ἀλλά παραγόμενα ἀγαθά πού ἀποτελοῦν τίς μοναδικές ἀξίες καί τίς ὁποῖες οἱ "ἑταῖροι"  μας μᾶς ἐπέβαλαν να ρίξουμε στίς χωματέρές  !!!...
Ὡς πότε ὦρε γκιαούρηδες !!!...

Δεν υπάρχουν σχόλια: