ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Στήν Κίνα σήμερα γίνεται δημιουγικό θαῦμα !!!

Διότι οἱ κυβερνήσεις οἰκοδομοῦν τα πλαίσια γιά νά ἀναπτυχθεῖ ἡ δημιουργική δυναμική τῆς κοινωνίας!

Ἐδῶ ἀντίθετα, στήν χώρα τοῦ παραλόγου καί τῶν ὑπόγειων σκοτεινῶν ρευμάτων, δημιουργοῦν τα πλαίσια γιά να ἀδρανοποιήσουν, νά  διαλύσουν τούς πολίτες καί να τούς ἁρπάξουν τόν δημόσιο καί ἰδιωτικό πλοῦτο  !

Ἐπειδή τα πλαίσια αυτά προβάλλονται ὡς "Εὐρωπαϊκά" , αὐτοῦ τοῦ εἲδους ἡ "Εὐρώπη" ἒστρεψε τούς πολίτες τῶν χωρῶν της να στραφοῦν στα Κινέζικα ...

Ἃλλωστε,  ἂν συνεργάζεσαι με ἁρπακτικά θά μολύνεις κι'ἐσύ τόν ἑαυτόν σου με τό πνεῦμα τῆς ἁρπαγῆς ...

Ἂν συνεργάζεσαι με δημιουργούς, στό τέλος κι΄εσύ θα μπεῖς στόν χῶρο τῆς δημιουργίας ....

Ἂς δώσουμε ἐπί τέλους τέλος σ'αὐτή τήν κακή παρέα πού στήριξε τα ὑποτακτικά της στίς διακυβερνήσεις τῶν "Εὐρωπαϊκῶν" χωρῶν καί τώρα πίνει ἀναίσθητα μέχρι σκασμοῦ τό αἷμα τῶν λαῶν τού Νότου  !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: