ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Πόσο τραγικός λαός είμαστε!

Ὂντως, τραγικότατος  !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: