ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

...προχωρᾶ ἀκάθεκτος καί με τήν συμμετοχή τῶν ΜΑΤ ἐνάντια σ΄αὐτούς πού πῆγαν σήμερα να τόν ἐμποδίσουν διακόπτοντας τούς πλειστηριασμούς στο εἰρηνοδικεῖο Ἀθηνῶν !!!
Συγχρόνως, οἱ "δημοσκόποι" μᾶς ἐτρέλαναν με τά ἀποτελέσματά τους πού δείχνουν λαό πανευτυχῆ!..
Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ εὐτυχία πού πρέπει κάποιος να ἒχει ἰσχυρά νεῦρα να τήν ἀντέξει...
Διαφορετικά, πηδᾶ στό κενό ἀπό τό μπαλκόνι του, ἢ παίρνει ψυχοφάρμακα, ἢ φεύγει ἀπό αὐτήν τήν χώρα ...
Εἶναι δύσκολο να ἀντέξει ἓνας φτωχός τήν εὐτυχία να ἀντικατασταθεῖ ἡ φτωχή του στέγη με τά λαμπρά ἆστρα τοῦ οὐρανοῦ ἢ με τόν ἣλιο τοῦ καλοκαιριοῦ πού γιά τούς βόρειους ἀποτελεῖ μεγάλο ὂνειρο!!!...
Αὐτήν  ἀκριβῶς ἑρμηνεύουν οἱ τετραπέρατοι δημοσκόποι στίς καθημερινές τους δημοσκοπήσεις οἱ ὁποῖες πάλι δέν ὑποφέρονται ἀπό τήν ὑπέρμετρη ἐσωτερική χαρά πού σοῦ δείνουν...
(Εἲπαμε, ὃ,τι ὑπερβαίνει τό μέτρο, δέν ἀντέχεται εὒκολα...) 
Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατό να ζήσει ὁ σημερινός πανευτυχής πολίτης, χωρίς ΨΥΡΙΖΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ καί τά διάφορα ...παραπόταμά τους ;
Γιά να ἐνισχύσουμε τούς γκαλοπίστες στο ἒργο τους βλέπουμε ἐδῶ τίς ἀνάρμοστες συμπεριφορές τῶν ἐχθρῶν τοῦ σοσιαλισμοῦ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: