ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Ἐρώτημα :Σέ κάθε διάλογο με τήν Τουρκία,

...ποιός ἑλληνόφωνας πολιτικός ἒθεσε ποτέ τό θέμα τῆς διώξεως 120.000 χιλιάδων Ἑλλήνων ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες στήν Κωνσταντινούπολι το 1955 ;
Ποιός ἒθεσε ἐπίσημα τό θέμα τῆς διώξεως τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἲμβρου καί Τενέδου τῶν ὁποίων δημεύτηκαν οἱ περιουσίες ἀπό τό κράτος τῆς Τουρκίας ;
Μέ σκοπό φυσικά να συμψηφιστοῦν οἱ διαφορές καί να κτυπηθεῖ ὁ αἰώνιος τσαμπουκᾶς...
Ὃλα αὐτά τά Ἑλληνόφωνα ἀνθρωπάκια πού τό ἒπαιξαν καί "πατριῶτες" καί "ἐθνικόφρονες" καί πού  ἀποτελοῦν τήν "δημοκρατία", ὂχι μόνον δέν ἀντέδρασαν ποτέ, ἀλλά ἐπιπλέον παρεχώρησαν και προξενεῖο στήν Τουρκία γιά νἀ ἐλέγχει τήν περιοχή με ἀπώτερο στόχο τόν πλήρη ἐλεγχό της! 
Ἐγκατέλειψαν τήν Θράκη καί παρεχώρησαν στόν ἒλεγχο τῆς Τουρκίας ἀκόμη καί μή τουρκικῆς προελεύσεως πολίτες ἐπειδή ἦσαν μουσουλμάνοι στό θρήσκευμα !
Στό ἲδιο κλῖμα βάδισε καί ἡ κομματοκρατούμενη δημοσιογραφία, καί  ὃλα τα ἐλεγχόμενα παράγωγα τοῦ φτηνοῦ κομματισμοῦ . Δηλαδή οἱ ἂνθρωποι τῶν "γραμμάτων" , τῆς "παιδείας" , τῆς "διανοήσεως"  πού αὐτοπροβάλονταν μέ τήν γελοῖα ταμπέλα τοῦ προοδευτισμοῦ καί οἱ ὁποίοι ἀσκοῦσαν βιοπορισμό πουλώντας φύκια ...
Ἂς θυμηθοῦμε τόν ἀείμνηστο Νεοκλῆ Σαρῆ, καθηγητή τῆς Παντείου, πού ἀποτελοῦσε μία ἀπό τίς λίγες φωτεινές ἐξαιρέσεις καί τόν ὁποῖο τό σύστημα ἒλουζε με ἂφθονες συκοφαντίες καί ἀπαξίωσι  !
Σήμερα τό σύστημα ἒχει ἐπικρατήσει στόν χῶρο τῶν πολιτικῶν ἐπιστημῶν τῆς Παντείου καί ἂν κάποιος ἐκπαιδευτικός ξεστρατήσει με λόγο πού να θυμίζει πατρίδα, βρίσκεται σέ ἂμεσο κίνδυνο ἡ ζωή του !
Τά πάντα λοιπόν ἒχουν  διαβρωθεῖ καί ἒχουν παραγχωρηθεῖ στούς ἐχθρούς τῶν Ἑλλήνων ! 
Σέ ὃλα τά ἐπίπεδα !  Σέ ὃλους τούς τομεῖς  !
Ἡ Ἑλλάδα αὐτοακροτηριάζεται, οἱ Ἓλληνες δολοφονοῦνται με βαθιά στρατηγική καί οἱ "πολίτες" της σαστισμένοι καί ἀνήμποροι βλέπουν τόν ὂλεθρο !
Διότι ἀπό χρόνια τά ἀπο...κόμματα τῆς συμφορᾶς κατάφεραν να ὑπονομεύσουν τό μοναδικό ὃπλο πού κάνει ἰσχυρά τά ἒθνη καί τούς λαούς, δηλαδή τήν κοινωνική συνοχή !
Γιατί ἂν νομίζετε ὃτι φταίει μόνον ἡ "δεξιά" δές τε καί τήν "ἀριστερά"    ἐδῶ μέσα ἀπό αὐτήν τήν ὁμιλία ἑνός καταξιωμένου ἱστορικοῦ ἐκπροσώπου της καί ἀναρωτηθεῖτε τί συμβαίνει τέλος πάντων σ'αὐτή τήν χώρα ; Γιατί ἡ ἐπίσημη "ἀριστερά" ἢθελε τά σύνορα τῆς Ἑλλάδας μέχρι τόν Ὂλυμπο ; Γιατί ὃλοι μαζί παρεχώρησαν ἀμαχητί 100.000 Ἓλληνες τοῦ Μοναστηρίου στήν αὐθαιρεσία καί καταπίεσι κάποιων ἂσπονδων ἐχθρῶν τοῦ Βορρᾶ ;
(Θά πεῖς βέβαια ἐδῶ ἡ καταπίεσις ἦταν "δημοκρατική" ....)
Ὃλοι αὐτοί, ἐγκατέστησαν στίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων τήν γλῶσσα τῆς Βαβυλώνας καί τώρα ἐκτελοῦν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τό ἒγκλημα  !
Ὡς πότε ὃμως ; ...
Πόσο ποιό πάτο θά πιάσουμε μέσα ἀπό τά "δεξιἀ"καί "ἀριστερά" παρα...μορφώματα γιά νά πάρει μπροστά ἡ μηχανή τῆς ἀντιδράσεως ;....

Δεν υπάρχουν σχόλια: