ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Πώληση S-400 Σε Τουρκία: Το Τέλος Των ΨευδαισθήσεωνΚάποτε ἒκαναν τήν "ἀγορά τοῦ αἰῶνα" με τήν προμύθεια 80 σύγχρονων γιά τήν ἐποχή ἀεροσκαφῶν !Δέν λέμε ὑπερσύγχρονων γιατι ἡ ὑποκρισία καί τό ψέμα ἒβγαλαν μεγάλα κέρατα σ'αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα...Θά
ἦσαν ὑπερσύγχρονα ἂν εἶχαν συνοδευτεῖ καί ἀπό τα κατάλληλα ἠλεκτρονικά
συστήματα τα ὁποῖα μετά περίπου δέκα χρόνια τούς ἒδωσαν τήν ἒννοια τοῦ
ὑπερσύγχρονου...
Ἀλλά στήν συνέχεια, μετά τήν ἀγορά τοῦ αἰῶνα, ἀκολούθησε καί τό ἒγκλημα τοῦ αἰῶνα !  Δηλαδή,
ἡ ὑπονόμευσις καί διάλυσις τῶν πολεμικῶν μας βιομηχανιῶν οἱ ὁποῖες στόν
ἀντίστοιχο χρόνο εἶχαν θεαματική ἀνάπτυξι στήν Τουρκία  !
Κατά
τα ἆλλα, τα σύγχρονα προβλήματά μας τα λύνουμε μέ δεξιᾶς καί ἀριστερῆς
μορφῆς ματζούνια, συμπεριφορά πού μᾶς ἒχει ἐντάξει καί σ' αὐτόν ἐδῶ τόν
τομέα στόν παγκόσμιο δείκτη ἡλιθιότητας καί ἀσυναρτησίας !!!
Ἂς
καταλάβουμε ἐπί τέλους ὃτι οἱ κατασχέσεις, οἱ πλειστηριασμοί καί τά
ἐθνικά προβλήματα, ἀποτελοῦν ἒργο κοινῆς προσπάθειας  τῶν δῆθεν
"ἀντιμαχομένων" πολιτικῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες μεθοδικά καί μακροχρόνια
ἒχουν διλητηριάσει σε μεγάλο βαθμό τα ἀντιστασιακά κύτταρα τῶν
Ἑλλήνων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: