ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

 ΕΔΩ ΝΤΟΫΤΣΕ ΒΕΛΛΕ ... ( Deutshe Welle)
(Παλιό μου δημοσίευμα 'αλλά προβληματίζει διαρκῶς...)

Ἦταν γύρο στα 1970 . Τότε στην εποχή τῆς «δικτατορίας»,  ὃ,που δικτατορία εἶναι ἡ ἑπταετής ἀνάπαυλα στην διακυβέρνησι τῆς χώρας ἀπό τις ἲδιες οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἐπί πολλές δεκαετίες ἀναβαπτιζουν και διαιωνίζουν την ἐξουσία τους μέσω τῶν ὁπαδῶν ψηφοφόρων, τους ὁποίους σε μέγιστο βαθμό κληρονομοῦν ὁ καθ ἓνας στους ἐπιγόνους του και οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν την «δημοκρατία» …

Ὁ ὁπαδός, εἶναι ἓνα εἶδος ἰδεολογικοῦ εὐνούχου ὁ ὁποῖος ἀδυνατεῖ να παράγει σκέψι και ἀναμασᾶ  την ἒτοιμη  τροφή πού τοῦ προσφέρει το κόμμα την ὁποία ἂν και ἀδυνατεῖ να χωνέψει δείχνει να εἶναι κατευχαριστημένος ἀπό αὐτήν…

Εἶναι δύσκολο ἓως ἀδύνατο να συζητήσεις μ ΄αὐτή την κατηγορία ἀνθρώπων γιατί ὃλοι τους φοβοῦνται δραματικά μην χάσουν την ἒτοιμη τροφή…

Και δυστυχῶς, δεν ἀποτελοῦν εὐκαταφρόνητο ἀριθμό !

Τότε λοιπόν, μεσα από την Γερμανία, ἂκουγε ὁ λαός την ραδιοφωνική ἐκπομπή τῆς Ντοϋτσε Βέλε (Deutshe Welle)  πού ἀγωνιζόταν διακαῶς για την «ἀποκατάστασι τῆς δημοκρατίας στην Ἑλλάδα» !...

Γιατί ἆραγε τόσο ένδιαφέρον ; Τι ἒκοπτε τους Γερμανούς τότε για το πολίτευμα μας ;..

Τους ἐνδιέφερε ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς μας ;

Ἂν ὑποθέσουμε ὃτι ἡ ζωή μας τότε ἦταν ὑποβαθμισμένη, τι να ποῦμε σήμερα ;

Τότε, κανείς δεν ξεσπιτώθηκε για χρέη προς την Τράπεζα.  Ἀντίθετα διαγράφηκαν τα χρέη τῶν ἀγροτῶν που εἶχαν προκυψει ἀπό τα βαριά ἐπιτόκια τά ὁποῖα εἶχε ἐπιβάλλει ἡ ξενόδουλη οἰκογενειοκρατία στον λαό. Οὒτε ληστρικοί ἂμεσοι και ἒμμεσοι φόροι βασάνιζαν τους πολίτες. Στους ἒμμεσους φόρους δεν ὑπῆρχε ΦΠΑ ἀλλά ὁ ἁπλός ΦΚΕ στο 5% .

Παρ ὃλα αὐτά, γέμιζε ἡ Ἑλλάδα με δημόσια ἒργα και ἂρχισε να ἀπογειώνεται το οἰκογενειακό εἰσόδημα `!

Σήμερα λοιπόν πού ἒχουμε «δημοκρατία», τά ἐθνικά χρέη ἒφθασαν στην ἀποκορύφωσί τους, οἱ νέοι μεταναστεύουν , ἀνεργία και κατήφεια μαστίζει τους πολίτες,  κλείνουν ἐπιχειρήσεις με ἰλιγγιώδεις ρυθμούς και οἱ αὐτοκτονίες μπῆκαν στην ἡμερήσια διαταξι .

Εἰδικά το τελευταῖο ἀποτελεῖ κόλαφο για την ποιότητα τῆς ἐξουσίας καθώς και γι΄αὐτούς που τους ἐξουσιοδοτοῦν με την ψῆφο τους !

Τά νέα μέτρα πού λαμβάνονται σε καθημερινή βάσι ἀποτελοῦν κεραυνό ἀπέναντι στην ἀσφάλεια και στις ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν . Δηλαδή πέρα ἀπό την κατευθυνόμενη ἀνεργία, ἒχουμε δραματικές μειώσεις μισθῶν και συντάξεων με παραλληλη και παράλογη αὒξησι τῶν δημόσιων φόρων και τῶν τιμολογίων τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

Ὁ πολίτης, βομβαρδίζεται σε καθημερινή βάσι ἀπό τα ἐλεγχόμενα ἀπό την ἐξουσία μέσα πληροφορήσεως με σκοπό να αἰσθάνεται ἐνοχές ὃτι εἶναι «παράνομος» και «φοροαπατεῶνας» γιατί ἀπέκρυψε πενταροδεκάρες ἀπό το εἰσόδημά του, την ἲδια στιγμή που οἱ μεγαλοαπατεῶνες κλέφτες και φοροκλέφτες τοῦ δημοσίου κυκλοφοροῦν ὂχι μόνον ἀνενόχλητοι ἀλλά καί σκανδαλλώδεις κριτές τῶν ἀνθρώπων τοῦ μόχθου !
Ἀλλά οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοί , πληρώνου φόρους πάνω στο περίσευμα και ὂχι στο ὑστέρημα . Ἒχουν ἀξιοπρεπῆ κέντρα ὑγείας και δεν περιμένουν μῆνες για να μποῦν σε νοσοκομεῖο. Πληρώνουν μία κάρτα τῶν 70 ἠ 80 Ευρώ ἐτησίως ἀνα ὂχημα ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ σε τέλη κυκλοφορίας και σε διόδια μαζί, ἑνῶ ἐδῶ πληρώνουμε κατά μέσον ὃρο 1200 ευρώ ἐτησίως ἀνά ὂχημα σε διόδια και ἀπέραντης κρατικῆς ληστείας ποσά σε τέλη κυκλοφορίας !

Δεν φτάνουν αὐτά, ἀλλά ψήφισαν νόμο που θα ἐπιτρέπει στο κράτος τῶν ληστῶν, να μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου για να ἐλέγχουν τά προϊόντα πού ἒχεις ἀποθηκεύσει !

Συζητοῦν εὐρέως να τροποποιηθοῦν οἱ συντάξεις και να μειωθοῦν ἀνάλογα με τά ὑποτιθέμενα ἒσοδα που θα σου προσδιορίσουν με το περιουσιολόγιο.

Και το ἀθλιότατο τῶν μέτρων ὃτι πλέον οἱ πλειστηριασμοί τῶν περιουσιῶν θα γίνονται με ήλεκτρονικές διαδικασιες  ! Ἒτσι, θα μαθαίνει ὁ πολίτης πού δεν μπόρεσε να πληρώσει τους φορους πού τοῦ φόρτωσαν ὃτι ἡ κατοικία του εἶναι ἢδη παρελθόν .

Και ἐρχόμαστε λοιπόν στην ούσια . Πού εἶναι οἱ Γερμανοί με τους ἐπαναστατικούς σταθμούς τους και με την ἒντυπη δημοσιογραφία να ὑπερασπιστοῦν τους Ἓλληνες ;

Χάθηκαν ! Μόνον κάποιες κωλοφυλάδες τους για να μᾶς βρίζουν τεμπέληδες !

Και γιατί χάθηκαν οἱ Γερμανοί ἂλλοτε …ὑπερασπιστές μας ;

Ἁπλῶς γιατί ἒπαψαν να βλέπουν … Στρογγυλοκάθησαν πάνω στον Ο.Τ.Ε. με την Siemens , πάνω στα λιμάνια μας, στα αεροδρόμιά μας, στους ὁδικούς ἂξονες, στις σκανδαλώδεις συμβάσεις με τις στρατιωτικές προμήθειες , στην διασφάλησι τῆς ἐσωτερικῆς μας ἀγορᾶς για τα ὁμοειδῆ ἀγροτικά προϊόντα που παράγουν σε τρίτες χῶρες με τριτοκοσμικά μεροκάματα, στον παντελῆ ἒλεγχο τῆς ἰδιωτικῆς μας οἰκονομίας και τώρα τῆς δημόσιας μέσω τῆς ἀπάτης τοῦ Εὐρω, τῆς ἀπάτης τῶν τραπεζῶν και πάσης μορφῆς ἐκμεταλλευσεων. Στρογγυλοκάθησαν πάνω σε δεκατέσσερα ἀεροδρόμια που διασφάλισαν στην τιμή τοῦ μισοῦ ἀεροδρομίου με όργανα τά ἐδῶ καμουφλαρισμένα σε προοδευτικους σοσιαληστές, δεξιούς, κεντρώους ἢ ἀριστερούς ὂργανά τους …

-          Ἢθελε ο κάθε Ἀλέξης, ἀλλά δεν μποροῦσε γιατί τον ὑπονόμευσαν οἱ δικοί του….-

  Ἀπότερος σκοπός, με ἐργαλεῖα  τα καμοφλαρισμένα αὐτά ὂργανα, να στρογγυλοκαθήσουν πάνω στον ὀρυκτό μας πλοῦτο πού εἶναι ἀσύγκρητα μεγαλύτερος ἀπό διόδια και ἀεροδρόμια.

Με ὃλα αὐτά φαίνεται καθαρά ὃτι οἱ σοβαρές κυβερνήσεις χαράζουν τά πλᾶνα τῶν συμφερόντων τους σε ὁρίζοντες δεκαετιῶν και πάρα πάνω…

Ἐνῶ οἱ κυβερνήσεις τῶν ἀνεύθυνων και ἀπαίδευτων πολιτῶν , γίνονται μεσάζοντες τῶν συμφερόντων τῶν πρώτων ἀπό τους ὁποίους παρέχεται  ἀσφάλεια και στήριξις.

Γιά να διασφαλίσουν τούς προστάτες  στήριγμα, διαλύουν τις κοινωνικές και παραγωγικές δομές, την ἱστορία, τον πολιτισμό, την παιδεία,ὑποτάσσουν σ αυτούς την οἰκονομία και σπέρνουν κάθε εἲδους κενά δαιμόνια πού μετατρέπουν σε Βαβέλ την συνείδησι τῶν πολιτῶν, ὣστε αὐτοί να χάσουν την κοινή γλῶσσα πού στηρίζει τις ἀντιστάσεις .

Αὐτό ἒχει πραγματωθεῖ σήμερα . Δεν το βλέπετε ; Δεν βλέπετε ὃτι οἱ δῆθεν πολιτικοί «ἀντίπαλοι» ἀποτελοῦν ἀπλᾶ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα με ὑποτιθέμενη διαφορετική διάταξι;

Δεν βλέπετε πόσο θρασεῖς ψεῦτες ἀποδείχτηκαν ὃλοι πού λένε χοντρά ψέματα μέχρι να πάρουν την ψῆφο τοῦ λαοῦ και μετά κάνουν στροφή ἑκατόν ὀγδόντα  μοιρῶν;

Ἂν δεν τά βλέπετε ὃλα αὐτά, εἶσθε ἂξιοι τῆς τύχης σας ! Σέρνετε κληρονομιά στις ἲδιες σας τις οἰκογένειες το αἶμα τῶν ἀθώων συμπολιτῶν πού ἐξαναγάστηκαν βίαια να παραιτηθοῦν ἀπό την ζωή !

Δεν θα ὑποδείξω στον καθ΄ἓνα τι θα ψηφίσει. Θα ὑποδείξω ὃτι όφείλει να καταδικάσει κάθε μορφῆς ψεύτη και κυβιστή(=κωλοτούμπα) πολιτικό πού τάχτηκε με τά μνημόνια και ἒδεσε την χώρα και τον λαό σε ξένα δεσμά.

Κάθε πολιτικό, ἀπατεῶνα που παίζει ρόλο και δεν ἐκφράζει τά δικαια του λαοῦ του .

Ἂν δεν καταλαβαίνει κάποιος ἀπό ρόλους, ἂς ψάξει να βρεῖ τα λόγια τῆς τότε προέδρου τῆς βουλῆς στον Παπούλια πρίν ἀπό κάποια χρόνια.

Δεν πιστεύω να ἦταν ἡ Σίβυλλα πού προφήτεψε ὃλα ὃσα διαδραματίζονται σήμερα… Ἦταν το ἂτομο πού ἢξερε και με τον τρόπο της προειδοποίησε…

Ἀλλά , ἀπευθυνόταν σε ζωντανούς ὀργανισμούς που παράγουν σκέψι και ὂχι σε διεφθαρμένους ὁπαδούς πού πούλησαν τα σημαντικότατα για ἀσήμαντες και ἐφήμερες ἀντιπαροχές.

Δεν εἶναι σκέψις και προβληματισμός το ἂν θα ακολουθήσουμε «δεξιά» ἢ «ἀριστερη» πολιτική στην ἐπίλυσι τῶν προβληματων και στη χάραξι κάθε ἐθνικῆς στρατηγικῆς, ἀλλά στο πῶς θα μποῦν οἱ σωστοί ἂνθρωποι στις σωστές θέσεις, στο πῶς θα λειτουργεῖ ἡ νομοθετική ἐξουσία μέσα στα αὐστηρά θεσμικά πλαίσιά της, στο πῶς ἡ δικαιοσύνη θα ἀποτελεῖ  τον πραγματικο φύλακα τῆς τάξεως και τοῦ νόμου.

Ἀφοῦ διασφαλίστηκαν ὃλα αὐτά σήμερα ἡ Deutshe Velle, δηλαδή  τά Κύματα τῆς Γερμανίας, μουγκάθηκαν με δέος μπροστα στα ἀποτελέσματα τῆς σπορᾶς των!..

Φύτρωσε ὁ σπόρος και βρίσκεται στην ἀποκορύφωσι τοῦ σοσια…ληστικοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἡ ὁποία ἀπό την ἂπλετη χαρά της, …πηδᾶ στο κενό, ἐγκαταλείπει ἡ νεολαία την χώρα μην ἀντέχοντας τόση σοσια…ληστική εὐτυχία και ἀφήνοντας τον χῶρο για κάθε ἐπίδοξο ἒποικο ἀπό την Ἀφρική και την Ἀνατολή !....

Το κατάλαβες ἀδελφέ μου ;… Σε κούρντισαν ἀπό χρόνια για να δουλεύεις γιά ξένες συχνότητες και αὐτα που σοῦ γράφω τώρα μπορεῖ να τα νομίζεις ὃτι βγαίνουν ἀπό κάποιο ἐξωπλανητικό ἀγνώστου ταυτότητας ὂν… Ἒχεις να ἐπιλέξεις ἀνάμεσα στην συνέχεια τοῦ προηγούμενου ΟΧΙ και στην φθηνότητα τοῦ καταστροφικοῦ Ναι.

Το ΟΧΙ το ἀντιπροσωπεύουν λίγες πολιτικές δυνάμεις, ἑνῶ το ΝΑΙ οἱ πολλές πού ἢδη βγάζουν την μάσκα τους και ἀποδεικνύουν ὃτι ἀποτελοῦν οὐσιά ἑνιαία και ἀδιασπαστη μεταξύ τους τῆς ὁποίας τά μέλη ἒδιναν παράστασι κοκορομαχίας για τους ἀφελεῖς …

Ποῦ εἶναι λοιπόν τα Γερμανικά Κύματα πού ἂλλοτε λαλοῦσαν στεντόρια ὑπέρ τῶν «ελευθεριῶν» μας;.. Χάθηκαν, μαζί με τις ἐλευθερίες μας
Παναγιώτης Δερματᾶς .

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ - Έρχεται ο νέος υπερ-φόρος σε ότι έχει ο φορολογούμενος

'Ο Ἓλληνας κάποτε  εἶχε ἐξεληχθεῖ σέ δίποδο ὂν τοῦ ὁποίου ὁ ἐγκέφαλος ἀπορροφοῦσε τήν γνῶσι σέ τέτοιο βαθμό ὣστε να ἒχει ἐπίγνωσι ὃτι δέν μπορεῖ ποτέ να γίνει σοφός διότι πάντα θα ὑπάρχει κάτι που δέν γνωρίζει !

Εἶχε πάντα τίς αἰσθήσεις του ἀνοικτές σε κάθε γνῶσι καί πληροφορία .

Ἒτσι, ἒνοιωθε φιλόσοφος !  Δηλαδή ἐραστής τῆς Σοφίας τήν ὁποία  κατέχει μόνον ὁ Θεός  ὡς ὁ μοναδικός γνώστης τῶν πάντων!

Σήμερα ξέπεσε ἀπό αὐτό τό στάδιο καί ἒχει καταντήσει κομματικό τετράποδο πού ὃλα τα γνωρίζει!

Καί ὃπως ὃλα τα τετράποδα ἒτσι ἒχει και αὐτός τό ἀφεντικό του . Τόν γητευτή που τον δελεάζει μέ ἓνα δεμάτι σανό !

Γνωρίζει ἀκόμη καί πᾶσαν μαλακίαν που τοῦ προσφέρουν οἱ σαγινευτές  του ὡς δῆθεν ἐπιστήμη χαμένη μέσα σέ σωρό ἀπό πολύπλοκα περιτυλίγματα  μέσα στα ὁποία μπερδεύεται και χάνεται κοροϊδεύοντας τόν ἑαυτόν του ὃτι ἒγινε καί αὐτός ἐπιστήμονας ...

Δέν ἒχει ἀφήσει κανένα παράθυρο σε νέα πληροφορία !  Καί ἂν κάποιο φῶς ἀπό τίς αἰώνιες ἀξίες πλησιάσει το μουχλιασμένο 'από τήν κομματική  ὑγρασία καταφύγιό του,  το ἀποστρέφεται με ξόρκια και ἀφορισμούς  ! 

Τώρα τρώει τό ἂχερο που λέγεται Εὐρώπη καί εἶναι κοματικά κολλημένος στούς ἐκλεκτούς του που το προσέφεραν !
Νά ζήσεις νεο ...Ἓλληνα ( ; )  και πρόσεχε να μήν χάσεις τούς γραβατωμένους χαλιναγωγούς σου  !!!!!


Πρόσεξε νά μήν γκρεμίσεις τά ποσοστα τῶν διαρκῶς μεταλλαγμέντων χαμαιλεόντων τῆς πολιτικῆς που σε πολιορκοῦν ...

Μεγάλο πράγμα ἀπό κοινότητα να ἒγινες δῆμος, ἀπό ταπεινός Ἓλληνας Εὐρωπαῖος καί ἀπό ἐλεύθερος ἂνθρωπος  "δημοκράτης"  !!!... 

Πλήρωνε, προσκύνα καί σιώπα ....

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ - Έρχεται ο νέος υπερ-φόρος σε ότι έχει ο φορολογούμενος: Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο γνωστός σε όλους μας ΕΝΦΙΑ φαίνεται ότι από το 2018 καταργείται για να αντικατασταθεί από νέο φόρο ο οποίος μάλιστα θα έχει για την κυβέρνηση ακριβώς τον ίδιο ε

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Έτοιμο το πρώτο «πακέτο» 10.000 ακινήτων - Αναμένονται εικόνες... Ισπανίας

 Ἐχθές βρέθηκα καλεσμένος σέ μία ἐκδήλωσι πολιτιστική ἡ ὁποία ἦταν εὐχάριστη μέχρι ἑνός σημείου . Μέχρι δηλαδή ἐκεῖ πού ἡ κοινωνία ἀπολάμβανε τήν χαρά ἀπό τήν συλλογικότητα της!

Ξαφνικά ἦρθε ἡ μπόμπα !  Εἶχαν κληθεῖ ὡς τιμώμενα πρόσωπα οἱ μνημονιακοί ἐκπροσωποι !!!

Ἀφιερώνω αὐτό το δημοσίευμα σ΄αὐτούς πού κάλεσαν ἢ ἀνέχτηκαν  ὃλους αὐτούς τούς τύπους οἱ ὁποῖοι σύν τοῖς ἂλλοις, μᾶς έχουν πνίξει έπί πολλές δεκαετίες με τα νερά τοῦ Ἀνάβαλου... ὁ ὁποῖος αἰώνια ἀναβαλλεται και τούς λέω . 

Τί θα πεῖς στόν ἑαυτόν σου φίλε, τί θα πεῖς στά παιδιά σου, τί θα πεῖς στήν κοινωνία ὃταν ἒχεις ἐπικροτήσει καί στηρίξει ὃλους αὐτούς πού ψήφισαν ὃλα αυτά τά ἐθνοκτόνα καί κοινωνιοκτόνα μέτρα πού τούς διέταξαν  τά ξένα ἁρπκατικά ;
Ὃλους αὐτούς πού ἒφθασαν στήν μέγιστη κατάντια να ψηφίσουν τήν ἀφαίρεσι τῆς περιουσίας σου μέ τρόπο βρώμικο, ἠλεκτρονικό ;(!) 

Αὐτούς πού ἀπεδείχθησαν  πανάθλιοι ψεῦτες διότι ἒπραξαν τα ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά που εἶχαν ὑποσχεθεῖ προκειμένου να ἁρπάξουν τήν λαϊκή ἐξουσιοδότησι ;
Πού τό ὑπερήφανο ὂχι τοῦ λαϊκοῦ δημοψηφίσματος τό κατήντισαν καταφρονεμένο ναι !

Τόλμησε να δεῖς τό πάρα κάτω δημοσίευμα, μέ τίς δραματικές σκηνές πού πνίγουν τήν ψυχή αὐτοῦ πού ἒχει τήν Θεϊκή χάρι να τήν  διαθέττει !

Τόλμησε να βάζεις τό ἐρώτημα στόν ἑαυτόν ἂν εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ συμπολίτης νά πετάγεται ἒτσι στούς δρόμους καί ὃλη ἡ κατευθυνόμενη .. εὐσπλαχνία να καλύπτει μονον αὐτούς που εἰσέρχονται παράνομα στήν χώρα !

Σκέφτηκες ποτέ πόσες χιλιάδες ἂνθρωποι ἐξαναγκάστηκαν σε αὐτοκτονία μέσα ἀπό αὐτές τίς ἂθλιες δουλοπρεπεῖς πολιτικές;

Πόσοι οἰκογενειάρχες παραμιλοῦν, πόσα νέα παιδιά ἂνεργα βασανίζονται ἀπό ψυχολογικά καί βαριές ἀσθένειες που τα ἀκολουθοῦν ;

Καί ἆλλα πολλά !

Ἀλλά μοῦ ἒδωσαν ἀρκετοί αὐτή τήν ἀπάντησι : Ἢθελαν οἱ ἂνθρωποι να παλαίψουν γιά τήν Ἑλλάδα, ἀλλά δέν μπόρεσαν γιατί τούς ἒπνιξαν οἱ ἀπέξω !!!!
Ἒτσι, πνίγουμε  τούς ἀπό μέσα !!!!....

Κι'ἐγώ τούς ἀπαντῶ : Ὃποιος δεν μπορεῖ να ἡγηθεῖ τῆς κοινωνίας γιά νά τήν σώσει ἀπό τα ξένα κοράκια, κάθεται σπίτι του !...

Τί εἲδους πολίτες ὑπάρχουν τέλος πάντων σ΄αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα πού ἐπικροτοῦν τέτοιους πολιτικούς μέ τέτοιες πολιτικές !

Δέν νομίζω ὃτι ἡ ξεχωριστή συμπεριφορά τοῦ καθ΄ ἀπό αὐτούς τούς πολίτες ἀπέναντι στά ἆλλα μέλη τῆς κοινωνίας,  εἶναι ἐπιλήψιμη . Ἀντίθετα οἱ πλεῖστοι χαίρουν ὑπολήψεως και σεβασμοῦ.

Κρῖμα !  Πόσο ποιό πάτο θά πιάσουμε γιά να ἀρχίσουμε ὡς ἓνα κοινωνικό σῶμα  νά σκέφτώμαστε  και να προβληματίζώμαστε σοβαρά !!!!!!!! 
{(Δές  τόν πάρα κατω σύνδεσμο ... Αὐτοί οἱ ἀνεπαρκεῖς πολιτικοί πού προωθοῦν κάι στηρἰζουν  αὐτές τίς ἀπάνθρωπες  τακτικές, κάποια ἡμέρα θα βρεθοῦν ὑπόδικοι για παραβίασι στοιχειωδῶν  ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων !
Τό  ἀκοῦτε ὃλοι εἰδικά ἐσεῖς που ἒχετε γίνει ἐπαγγελματίες "ἀνθρωπιστές" ;....)}

Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Έτοιμο το πρώτο «πακέτο» 10.000 ακινήτων - Αναμένονται εικόνες... Ισπανίας: Από τον Μάρτιο αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, που αποτελούν και ένα από τα προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης για να αποφεύγονται πλέον οι αντιδράσεις στις κατασχέσεις 

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ

 
'   (Επίκαιρο αρθρο από Γεώργιο Εμ. Δημητράκη) 
 -οι ανόητοι, οι απλοί και ο Γόρδιος Δεσμός-
    Παρακολουθούμε καθημερινώς τα τεκταινόμενα αλλά και το αδιέξοδο εις το οποίο έχει περιέλθει ο Λαός    μας. Οι καθημερινές και έντονες συγκρούσεις εντός της Βουλής, αυτό το θέατρο του παραλόγου για να    εξασφαλίσουμε την εξευτελιστική και τόσο ταπεινωτική για εμάς ως Έθνος χορήγηση της «δόσης».
 Όλη    αυτή η  ασυδοσία, αλόγιστη πορεία και εκφυλισμός, αυτή η πρωτοφανής για μία «σύγχρονη Πολιτεία»    ατιμωρησία των ηγεσιών του πολιτικού συστήματος εξουσίας, της Αρχής της Διακρίσεως των Εξουσιών,    των Οργάνων και Θεσμών της Πολιτείας  ευθύνονται για τα Μνημόνια και την εκρηκτική, άκρως    επικίνδυνη κατάσταση που ευρίσκεται τώρα η Πατρίδα μας.
    Ο αμερικανός ιστορικός Χάουαρντ Ζίν είπε το εξής: «αν δεν γνωρίζουμε την Ιστορία, είμαστε κρέας    έτοιμο   για   τους   σαρκοφάγους   πολιτικούς,   για   τους   διανοούμενους   και   τους   δημοσιογράφους   που    προμηθεύουν   το   πιο   ακονισμένο   μαχαίρι».   Ο   γράφων   αυτό   το   άρθρο   απεχθάνεται   το   ψεύδος   που    καταστρέφει τον άνθρωπο. Η Ιστορία ως εργαλείο είναι ένα δημιούργημα του απλού ανθρώπου που    καταγράφει γεγονότα κάθε εποχής. Όλα τα επιτεύγματα των ανθρώπων οφείλονται εις την απλότητα της    σκέψης.   Που  αυτό   σημαίνει   ότι   και  εις   την   Πολιτική  ο   απλός   πολίτης   δια  της   ψήφου  του   εκλέγει    πολιτικούς και κόμματα για να κυβερνήσουν την χώρα του. Όμως η άσκηση της ψήφου δεν απαιτεί από    τον πολίτη να έχει εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά ούτε και από τους πολιτικούς και τα κόμματα.
Η ευθύνη    όμως της σωστής διακυβέρνησης μίας χώρας εναπόκειται εις τις πράξεις αυτών οι οποίοι εκλέγονται.    Που με απλά λόγια σημαίνει ότι η άσκηση της πολιτικής, της σωστής και χρηστής διακυβέρνησης είναι    αποκλειστική ευθύνη των Πολιτικών και των Κομμάτων που οφείλουν να διαχειρίζονται τα κοινά  και τις    υποθέσεις του Κράτους με φειδώ  και ευσυνειδησία. Εις την χώρα μας, αλλά και σε κάθε χώρα του    κόσμου, ο πολίτης μπορεί να απαιτεί από τους κυβερνώντας τα πάντα. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει σε    καμία περίπτωση ότι οι Πολιτικοί και οι Κυβερνήσεις πρέπει να ενδίδουν σε παράλογες απαιτήσεις των    ψηφοφόρων και δια της υποχωρήσεως τους να εκθέτουν την χώρα σε κινδύνους, σε εκβιασμούς και    εθνικές ταπεινώσεις.
    Εκ  του  λόγου  αυτού  για την  σημερινή  κατάντια  της Πατρίδας μας  ευθύνονται οι   ανόητες  πολιτικές    ηγεσίες και όλα τα κόμματα οι οποίες  από το 1981 κατασπατάλησαν 1.1 τρισεκατομμύρια ευρώ, τα    οποία εάν είχαν επενδυθεί για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, θα είχαν ένα πολλαπλασιαστικό    όφελος της τάξης των 15 τρις ευρώ και η Ελλάδα θα ήταν από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη.
    (Άρθρο 12.Νοε.2012: Η λεηλασία του αιώνα και η τιμωρία του Ελληνικού Λαού).   Αυτά προς γνώση    εκείνων   των   ενδογενών   και   εξωγενών   εθνοκτόνων   οι   οποίοι   τώρα   κατηγορούν,   τιμωρούν   και    ταπεινώνουν με τα πολλαπλά και επαχθή Μνημόνια τους ‘Ελληνες και την Πατρίδα μας.
    Η Ιστορία έχει συνέχεια. Ο γνωστός σε όλους μας Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ σε μία    δημόσια δήλωση το 2015 παραδέχθηκε ότι: «τα Όργανα των Βρυξελλών και οι κύριοι συντελεστές που    διαμορφώνουν την πορεία της Ε.Ε. γνώριζαν για το τεράστιο πάρτι εις την Ελλάδα., και ότι οι Βρυξέλλες    δεν επενέβησαν  για να το σταματήσουν, δημιουργώντας ήδη τότε τους σωτήριους Μηχανισμούς και    αναχαίτισης της κατρακύλας, διότι 2 χώρες επωφελούντο από την εκτροχιαστική οικονομική κατάσταση    εις την Ελλάδα!». Αφήνοντας έτσι υπονοούμενα για το Βερολίνο και το Παρίσι, ότι η κατασπατάληση    των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και ο υπέρογκος δανεισμός, δημόσιος και ιδιωτικός, εν τέλει κατέληγε    κυρίως  εις  τις   τσέπες   της  Γερμανίας  και  της   Γαλλίας!  Για  να είμαστε  ειλικρινείς και  εις  τις  τσέπες    πολιτικών παραγόντων του πολιτικού συστήματος εξουσίας της χώρας μας, εκπρόσωπος του οποίου είχε    και   την   αυθάδεια   να   δηλώσει   ανερυθρίαστα  «μαζί   τα   φάγαμε!»,   και   ο   οποίος   κυκλοφορεί   ακόμη    ατιμώρητος,  ελεύθερος και περιφέρεται και εις τα διάφορα Κανάλια.
    Ας μη γελιόμαστε. Η πολυσυζητημένη «Δημοκρατία» εις την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.) κατέστη έννοια    κενού  περιεχομένου  και   δεν  εκφράζει  δυστυχώς   το   πνεύμα  και  τις   ιδέες   των   Οραματιστών    Robert    Schumann,  Jean  Monet,  Alcide de  Gasperi,  Konrad  Adenauer,  Winston  Churchill για μία Ευρώπη των    Λαών και της Αλληλεγγύης.
 Ο παροξυσμός και η αυθαιρεσία πολλών ανόητων της Ε.Ε. αλλά και της    χώρας   μας,   καταστρέφει   τις   αξίες,   τις   συνειδήσεις   και   τις   παραδόσεις   των  Λαών   της   Ευρωπαϊκής   Ηπείρου. Χαρακτηριστικό φαινόμενο είναι ότι εθελοτυφλούμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εις την    χώρα μας, αλλά και εις την Ε.Ε., για την προπαγάνδα των μεγάλων ΜΜΕ, και δεν βλέπουμε το πιο απλό    πράγμα που έχει σχέση με την έννοια Δημοκρατίας.
    Ότι η πολιτική εις την Ε.Ε., αλλά και η τύχη των Λαών της αποφασίζεται και ευρίσκεται μόνον εις τα    χέρια μερικών ολίγων. Όπως π.χ. Μέρκελ, Ολάντ, Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ, Γιούνκερ, Μοσκοβισί,  οι    οποίοι όμως δεν είναι εκλεγμένοι από τους Λαούς της Ε.Ε.  Και εκ του λόγου αυτού δεν έχουν ούτε    την   δημοκρατική   νομιμοποίηση   να   αποφασίζουν   για   τις   τύχες   της   Ευρώπης.   Όμως   με   την    αντιδημοκρατική   και   εχθρική   τους   συμπεριφορά   εκθέτουν   ακόμη   και   τους   πολίτες   των   δικών  τους    χωρών, οι οποίοι εισπράττουν την αντιπάθεια και την έχθρα των ταπεινωμένων ευρωπαίων συνανθρώπων    εξαιτίας της άφρονης πολιτικής των δικών των Πολιτικών Ηγεσιών, οι οποίες καταστρέφουν την Ε.Ε.,   αλλά ταυτόχρονα διχάζουν και πάλιν την Ευρώπη.
    Η Ελλάδα κατέστη ένα πειραματόζωο των ανόητων και των επικίνδυνων της Ε.Ε. Εις την Συνάντηση  Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών εις τις Κάνες τον Νοε.2011 ο Γάλλος Πρόεδρος Σαρκοζί προσέβαλε    και εξύβρισε χυδαιότατα τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, και ο Ελληνικός Λαός υποχρεώθηκε    να χρεωθεί τις τεράστιες ζημίες των Ιδιωτικών Γερμανικών και Γαλλικών Τραπεζών, ως Δημόσιο χρέος    της Ελλάδος. Ένα ανεπανάληπτο  έγκλημα εις βάρος της Ελλάδος, το οποίο ούτε δημοσιεύθηκε, αλλά    ούτε σχολιάστηκε  από τα ΜΜΕ. Και ότι εξαιτίας των ζημιών των Τραπεζών των 2 χωρών, η χώρα μας    υποχρεώθηκε σε ένα τεράστιο Πρόγραμμα Βοήθειας 250 δις Ευρώ, δηλαδή ένα Μνημόνιο  το  οποίο    συνυπογράφηκε από όλες τις χώρες της Ε.Ε., δηλαδή και από τις πιο φτωχότερες. 
Μία παγίδα για να   είναι τώρα η αλυσοδεμένη και ταπεινωμένη  Πατρίδα μας αντιμέτωπη και  υπόλογη  απέναντι και    όλων των 28 μελών της Ε.Ε.!
 Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάσιμο Ντ’Αλέμα δήλωσε την    6/7/2015   ότι:«από   τα   250   δις,   τα   220   δις   Ευρώ   κατέληξαν   απευθείας   εις   τις   γερμανικές,   γαλλικές    τράπεζες».
    Πρόδηλο   είναι   επίσης,   ότι   οι   εγχώριοι   υπαίτιοι   της   τεράστιας   εθνικής   μας   καταστροφής    υπογράφουν   προθύμως   και   όλα   τα   Μνημόνια,   διότι   εντός   της   Ε.Ε.   αισθάνονται   ασφαλείς   και    ατιμώρητοι, και απεύχονται την έξοδο της χώρας μας από την Ε.Ε. ή και την διάλυση της Ε.Ε.,    διότι φοβούνται την βαρύτατη τιμωρία του Ελληνικού Λαού.
  Οι ανόητοι της Ε.Ε. καταστρέφουν, δυσκολεύουν και μπερδεύουν την Ευρώπη, αλλά και δεν κατανοούν    ούτε και το πιο απλό. Ότι το χρέος της Ελλάδος, για το οποίο ευθύνονται αυτοί, δεν είναι βιώσιμο εις    τον   αιώνα   τον   άπαντα,   κατά   την   γνώμη   όλων   των   διεθνών   οικονομικών   εκθέσεων. 
 Κατασκεύασαν    σκοπίμως ένα  Γόρδιο Δεσμό  που καταστρέφει και την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη.  Όμως τώρα    εναπόκειται εις την ιστορική ευθύνη, την θέληση και δύναμη του Ελληνικού Λαού με μία απλή    πράξη να σπάσει με το σπαθί του τον Γόρδιο Δεσμό, για να σώσει την Πατρίδα μας, αλλά και την    Ευρώπη.
    Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
    Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει  εις
    την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Ιστορία
    και Πολιτιστική  κληρονομιά εις την  Αθήνα. Διετέλεσε   επί 5 χρόνια   υπάλληλος της Ομοσπονδιακής
    Βουλής της Γερμανίας και επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια. 
      

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Ἂλλη μία πατριωτική φωνή πού σπάει τα μνημονιακά μονοπόλια !

Ἀξίζει νομίσω να τήν δοῦμε .  Ὃπως ὀφείλουμε να παρακολουθοῦμε ὁποιονδήποτε ἐκφράζει λόγο ἀντιμνημονιακό !  Δηλαδή λόγο πατριωτικό !

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ...

(Ἐπίκαιρο δημοσίευμα ἀπό Παναγιώτης Δερματᾶς)
Τά πράγματα κινοῦνται παγκόσμια στήν δική τους  πορεία τήν ὁποία κάθε μορφῆς ἀνθρώπινη ἀλαζονεία θεωρεῖ ὡς δεδομένη ἐπειδή νομίζει ὃτι τήν σχεδίασε ἐπαρκῶς  ἀγνοώντας δραματικά αὐτόν τόν παράγοντα χ τόν ὁποῖο οἱ Ἓλληνες ὀνόμαζαν ἀπό μηχανῆς Θεό.
Ὑπάρχει μία βαθιά φιλοσοφία σ'αὐτό τήν ὁποία ὁ καθ΄ ἓνας μπορεῖ να προσεγγίσει ἀνάλογα μέ τήν ψυχοσύνθεσί του.
Ἀλλά γιά να τό καταλάβουμε καλύτερα, ἂς πάρουμε μερικά παραδείγματα πού βαραίνουν τίς προηγούμενες Ἀμερικάνικες ἡγεσίες  μέσα ἀπό τά ὁποία καταδεικνύεται ἡ ἀνεπάρκεια τῶν σχεδιαστῶν. ( Ἐκτός βέβαια ἂν οἱ σχεδιαστές εἶχαν ὃραμα τό χάος ὁπότε θά χρειαστεῖ νά μποῦμε σε ἂλλους συνειρμούς μέσα ἀπό τούς ὁποίους πάλι δέν θά λείψει ὁ παράγων χ ...)
Θά φανεῖ ἐδῶ, ἂν εἶναι δικαιολογημένοι οἱ ἐκφρασμένοι προβληματισμοί τοῦ νέου προέδρου ὃσον ἀφορᾶ τήν ἀποδοτικότητα ἢ  χρησιμότητα  γιά τίς ΗΠΑ τοῦ  στρατιωτικοῦ σκέλους τῆς συμμαχίας τοῦ ὁποίου ἀσκοῦν τήν ἡγεσία .
Διότι μέ ἐργαλεῖο τήν ἰσχῦ, οἱ ἑκάστοτε ἀλαζόνες τῆς ἐξουσίας, ἒδειξαν ἀπέναντι στούς λαούς τήν ἲδια συμπεριφορά πού ἒδειξαν κάποτε οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέναντι στούς κατοίκους τῆς Μήλου . Δηλαδή, ἀντιστέκεστε ὃσο σᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις σας καί ὑποκύπτετε ὃσο σᾶς τό ἐπιβάλλει ἡ δική μας ἰσχῦς ...
Ἂμεσα οἱ Μήλιοι ἐξοντώθηκαν, ἑνῶ ἡ Θεϊκή Νέμεσις, ὃπως ἒλεγαν τήν συμπαντική τάξι  οἱ παλιοί , ἀπάντησε στόν πρέποντα χρόνο μέ τήν δική της λογική που σημαίνει ὃτι οἱ Ἀθηναῖοι εἰσέπραξαν ἀνάλογη τύχη με τήν Μῆλο .
Μᾶς ἀπασχολοῦν ἐδῶ παλιά ἱστορικά γεγονότα, ἐπειδή τα μηνύματά τους εἶναι πάντα  ἐπίκαιρα.
Ἀνάλογα ἐδὼ, βομβαρδίζει  ἡ Δύσις τήν Σερβία καί διαλύει τό κράτος της με φθηνά ἀνεπαρκῆ ἐπιχειρήματα, με πρόθυμη συμμετοχή τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία ἀπέδειξε ὃτι διατηροῦσε ἰσχυρά ἀπωθημένα σέ βάρος ἑνός λαοῦ που τῆς εἶχε ἀντισταθεῖ τό 1940,  σε μία χρονική στιγμή που δέν ὑπῆρχε ἀντίπαλο δέος στόν πλανήτη .
Κέρδος ἀπό αὐτή τήν ἐνέργεια, ἡ ἱκανοποίησις τῆς Γερμανικῆς βιομηχανίας πού σκότωσε μία ἑστία ἀνταγωνισμοῦ, ἑνῶ οἱ ΗΠΑ ἒκλεισαν τόν δρόμο τῆς μελλοντικῆς συνεργασίας τους μέ κάποιο κοινωνικό σύνολο, καί εἰσέπραξε ἂλλο ἓνα μέρος ὀργῆς ἐναντίον της σε παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Στήν Συρία γιά να ἱκανοποιήσουν οἱ ΗΠΑ κάποια  συμφέροντα, δυσανάλογα ἀσήμαντα ὡς πρός τό κόστος, τά ἒβαλαν μέ τήν ἡγεσία της καί τόν λαό της με ἀποτέλεσμα να τοῦ ἐπιφέρουν χάος, πόνο καί δυστυχία.
Ἐδῶ μαζί μέ κάποιους ἂλλους συνεταίρους, ἒφτιαξαν ἓνα τέρας το ὁποῖο ἀπό τήν μία μεριά ὑποκρίνονταν ὃτι πολεμοῦσαν, ἑνῶ ἀπό τήν ἂλλη τό ἐνίσχυαν μέ κάθε ὑπόγειο τρόπο .
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας, τόν χῶρο τόν κέρδισε ἡ Ρωσία, ἑνῶ ἡ Ἀμερική, πέρα ἀπό τήν κακή φήμη, εἰσπράττει σήμερα μεγάλα πλοκάμια αὐτοῦ τοῦ τέρατος στό ἐσωτερικό της!..
Στήν Αἲγυπτο ὀργάνωσαν τήν " Ἀραβική ἂνοιξι" μέ ἀποτέλεσμα ὁ παράγων χ πού ἀναφέραμε νά φέρει στήν ἐξουσία μία ἱκανότατη ἡγεσία ἡ ὁποία ἀπομάκρυνε τήν Αἲγυπτο ἀπό τήν Ἀμερικάνικη ἐπιρροή καί  ταύτησε τα συμφέροντά της μέ τήν Ρωσία .
Στό Ἰράκ ἒκανε αἱματηρή ἐπέμβασι μέ τήν πρόφασι τῶν πυρηνικῶν, τά ὁποῖα τελικά δέν ὑπῆρχαν, σκότωσε τήν ἡγεσία της, ἒφερε μακροχρόνιο κοινωνικό χάος καί δημιούργησε ἓνα κράτος φάντασμα !
Μέσα ἀπό αὐτό τό φάντασμα οἱ δυνάμεις που ἀναδύονται προσανατολίζονται κατ'εὐθεία πρός τής Ρωσία !
Στήν Λιβύη, ἐξόντωσε τόν Καντάφι, βομβάρδισε τίς πόλεις, ἒφερε κοινωνικό χάος καί διέλυσε τό κράτος .
Ἀποτέλεσμα ἀπό αύτή τήν ἐνέργεια, νά κερδίσει τό μῖσος τοῦ λαοῦ τό ὁποῖο ἐκφράστηκε ἀπέναντι σ'ἓναν ἀθῶο Ἀμερικανό πρέσβυ ὁ ὁποῖος εἶχε τήν τύχη να βλέπουν στό πρόσωπό του ὃλη τήν Ἀμερική,  ἑνῶ ἡ νέα ἡγεσία προσανατολίζεται 100% πρός τήν Ρωσία .
Θυμᾶμαι σέ μία συνέντευξι που εἶχε δώσει ἡ ὑποψήφια γιά τήν προεδρία τῶν ΗΠΑ καί ἀφοροῦσε τήν Λιβύη:  Πήγαμε, ρίξαμε μερικές βόμβες, καθαρίσαμε καί ὃλα τώρα ἐντάξει !!!
Ἐρώτημα: Πόσα παιδιά σκοτώσατε στήν Λιβύη, στήν Σερβία καί σέ ὃλες αὐτές τίς χῶρες, με αὐτές τίς βόμβες, ἐσεῖς, πού ὃταν φεύγετε ἀπό τό Καπιτώλιο κάνετε εἰδικές ἐκδηλώσεις γιά τα παιδιά  χειροκροτούμενοι ἀπό ἓνα μεγάλο πλῆθος ἀνόητων ἢ ὑποκριτῶν ;...
Καί ὃσοι Ἀμερικανοί πολίτες βλέπετε σήμερα να βάλλωνται τα "ἀτομικά σας δικαιώματα" μέσα ἀπό τίς σκέψεις που ἒχει ἐκφράσει ο Trump  γύρω ἀπό τήν "δημοκρατία" τῶν ὑποκριτῶν, τήν χρησιμότητα καί τήν ἀξιοπιστία του ΝΑΤΟ, δηλαδή τοῦ ἐργαλείου τῶν ἐγκληματιῶν οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν πόνο καί δυστυχία σε ἑκατομύρια παιδιά καί οἰκογενειάρχες, τότε πού διαπράτονταν τά ἐγκλήματα, σε ποιό συρτάρι εἲχατε ἀποθηκεύσει τίς ... εὐαισθησίες σας ;...
Ἀλλά ἀφήνω τελευταῖο τό παράδειγμα με τήν Ἑλλάδα .
Γιατί ἐδῶ ὑπεισέρχεται καί ἓνα ἂλλο στοιχεῖο τό ὁποῖο ὀνομάζεται Ὓβρις καί ὡς πρός τήν ἀρχαία καί ὡς πρός τήν νέα μας Ἑλληνική γλῶσσα.
Διότι καμία ἂλλη χώρα καί κανένας ἂλλος λαός ὁ ὁποῖος ἒχει προσφέρει τά μέγιστα στήν ἀνθρωπότητα, δέν ἒχει εἰσπράξει τά χείριστα που ἒχουμε εἰσπταξει ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ! Δηλαδή, φονικό μῖσος καί ἀπαξίωσι
Πρίν τίς "βελούδινες ἐπαναστάσεις", ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ἡ Δύσις γιά να ἀνακόψει τήν δημοκρατική μετεξέληξι τῆς χώρας, μᾶς ὀργάνωσε τήν "ἐπανάστασι τοῦ Πολυτεχνείου", τόν προπομπό τῶν "βελούδινων ἐπαναστάσεων"....
Ἐπειδή τό δένδρο κρίνεται ἀπό τούς καρπούς του, ἂς τούς δοῦμε ...
Μέσα άπό αὐτή τήν ψεύτικη ἐπανάστασι, ξαναφορτωθήκαμε ἡγέτες πού εἶχαν προκαλέσει τήν ἐπέμβασι τοῦ στρατοῦ καί οἱ ὁποῖοι τό μόνον προτέρημα που διέθεταν ἀποδεδειγμένα, ἦταν ἡ ἒσχατης μορφῆς δουλικότητα στήν Δύσι . Ξεκινώντας ἀπό αὐτούς πού ἀπέδειξαν τήν ἀδυναμία νά ἀνακόψουν μέσω τοῦ στρατοῦ τήν  Κυπριακή κατοχή καί φθάνοντας σ΄αὐτούς που ἐξυπηρέτησαν ξένα σκοτεινά συμφεροντα μέσα ἀπό τήν προσωπίδα τοῦ "αντιαμερικανισμοῦ" ...
Καί οἱ δύο ὁμάδες, ἀπεδείχθησαν εὐτελεῖς κλόουν που κατηγοροῦν τούς στρατιωτικούς γιά τήν προδοσία τῆς Κύπρου, ἀλλά δέν τόλμησε κανείς ἀπό αὐτούς να ἀνοίξει δικαστικά τόν σχετικό φάκελο τόν ὁποῖον εἶχαν στά ἲδια τους τα χέρια  !
Γιατί ἆραγε ;....
Ὃλοι αὐτοί, ὑπέσκαψαν σταδιακά ὃλες τίς παραγωγικές μας δομές, διέλυσαν τήν παιδεία, ἒφτιαξαν ἓνα κράτος παρανοϊκῶν εὐνούχων, ἓνα κράτος κομματικό τό ὁποῖο κυβερνοῦν ὀργανωμένες σέ κόμματα φατρίες συμφερόντων.
Αὐτές, ἂν καί ἢξεραν ὃτι ἡ χώρα μας ἒχει πετρέλαια, καταργοῦσαν τήν ὑπηρεσια Γεωλογικῶν Μελετῶν (ΙΓΜΕ) καί διαλαλοῦσαν  ὃτι στήν Ἑλλάδα, δέν ὑπάρχουν πετρέλαια !
Αὐτή ἦταν ἓνα μέρος τῆς συμπεριφορᾶς τῆς "συμμαχίας" ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα. Δηλαδή, ὑπόγεια ἀνέκοψε τήν πορεία μας πρός τήν πραγματική δημοκρατία καί πρόοδο. Διότι ὑπάρχουν καί ἂλλες χειρότερες.
Τό χειρότερο ἦταν ὃτι ἡ "συμμαχία" ἒκανε πλάτες στήν Τουρκία για να καταλάβει τό νησί, για να διαλύσει τό κράτος τῆς Κύπρου. Πέρα ἀπό τήν ὑπόγεια στήριξι σε πληροφορίες, ὁπλισμούς καί τακτικές, ἒφθασε στήν αἰσχρότατη συμπεριφορά νά ἐμποδίσει μέ ἂμεση παρέμβασι τά Ἑλληνικά ἀεροπλᾶνα πού ἒσπευσαν να ἐνισχύσουν τήν Κυπριακή ἃμυνα κατα τήν διάρκεια τῆς πρώτης εἰσβολῆς!
Τό κέντρο τῆς "συμμαχίας", δηλαδή οἱ ΗΠΑ, βοήθησε στήν συνέχεια τήν Τουρκία να διατηρήσει τίς κατακτήσεις καί πρόβαλε ἓνα αἰσχρό σχέδιο με το ὂνομα Ἀνάν  τό ὁποῖο ἐπιμένει να ἐφαρμώσει καί σήμερα μέ ἂλλες μορφές  και με τον ἲδιο σκοπό : Να διαλύσει τό κράτος τῆς Κύπρου ὣστε νά γίνει ὑποχείριο τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία ἒχει ἀποδείξει ὃτι εἶναι μοναδική στό να ἐξοντώνει τούς Ἓλληνες καί κάθε μειονότητα, γιά να ὑλοποιηθοῦν φυσικά βαθύτερες σκοτεινές σκοπιμότητες μέ μελλοντικές προοπτικές!...
Ἀλλά, ἡ τάξις, εἶναι τάξις γιά ὃλους καί ἡ ἀταξία πάλι γιά ὃλους . Δηλαδή, δέν ὑπάρχουν πουθενα στεγανά γιατί ὃλοι ἐκτός ἀπό Ἀμερικανοί, Ἓλληνες κλπ εἲμαστε καί πολίτες τοῦ κόσμου που ταξιδεύουν στό ἲδιο πλοῖο, δυστυχῶς ὃμως ὃμοιο μ΄αὐτό που ἡ παλιά ἀλαζονία εἶχε όνομάσει Τιτανικό ...
Καί ἡ τάξις σήμερα μπορεῖ να ἐφαρμωστεῖ μέσα ἀπό τήν παγκόσμια ἀποκαταστασι τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καί τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν .
Οἱ Ἓλληνες σέ ὃλη τους τήν ἱστορική διαδρομή, ἒκτιζαν ἀποικίες  ὂχι μόνον χωρίς να ἐξοντώνουν τοπικούς πληθυσμούς, ἀλλά ἀντίθετα δημιουργώντας σχέσεις συναλλαγῶν οἱ ὁποῖες ἐνίσχυαν τούς δεσμούς.
Γι' αὐτό πάντα ὑπερηφανευτήκαμε ὃτι δέν διώξαμε κανέναν ἀπό τήν  γῆ του γιά να τοῦ ἁρπάξουμε τά ἀγαθά ἀλλά κατοικοῦμε στήν χώρα πού παραλάβαμε ἀπό τούς γονεῖς μας μέσα ἀπό τό βάθος τῶν αἰώνων.
Γι'αὐτό οἱ ἐθνικές μας ἑορτές εἶναι αὐτές που μᾶς ὑπενθυμίζουν τούς ἁγῶνες να ὑπερασπιστοῦμε τίς πανάρχαιες ἀξίες μας σέ ἀντίθεσι με ἂλλους στήν γειτονιά πού ἑορτάζουν με ἐθνική ὑπερηφάνεια ἡμερομηνίες πού ἃρπαξαν ἀγαθά ἂλλων, κατέσφαξαν, βίασαν καί ἐξανάγκασαν τίς συνειδήσεις να ἀποβάλλουν τόν ἑαυτόν τους (...γενιτσαρισμός)!
Καί ἡ "συμμαχία" πάντα  στήριξε  τήν ἀλαζονική τους συμπεριφορά πού στρέφονταν διαρκῶς σε βάρος μας ἐπαναλαμβάνοντας ἀρχαία ἐγκλήματα .
Στήν Κωνσταντινούπολι ζοῦσαν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἓλληνες αὐτόχθονες, στήν πραγματική τους ἑστία, οἱ ὁποίοι καταδιώχτηκαν σε μία νύχτα τό 1955 μέσα ἀπό γεγονότα φρικτῆς βίας καί ἐγκληματικότητας !
Δύο νησιά, ἡ Ἲμβρος καί ἡ Τένεδος, μέ ἀμιγή αὐτόχθονα  Ἑλληνικό πληθυσμό, μέ πανάρχαια Ἑλληνική ἱστορία, ἐκδιώχτηκαν ἀπό τίς ἑστίες τους καί δημεύτηκε ἡ περιουσία τους !
Ὃλα αὐτά μέσα στά πλαίσια τῆς  ἀδιάφορης "συμμαχίας" !!!...
Ἀντίθετα στήν Ἑλλάδα, κανείς δέν δίωξε τίς μειοψηφίες τῶν τουρκόφωνων μωαμεθανῶν .
Καί ὃμως ἡ συμμαχία μακροχρόνια εἶδε τα συμφέροντά της να ταυτίζωνται μ 'αὐτην τήν χώρα ἡ ὁποία δέν σταματᾶ ἐδῶ, ἀλλά στήνει μία πανίσχυρη πολεμική μηχανή ἀπέναντι ἀπό ΄τα συνορά μας !
Ἡ συμμαχία προέκυψε σε μία ἐποχή που οἱ διεθνεῖς καταστάσεις τό ἐπέβαλαν.
Ἀπό κεῖ καί πέρα μέσα στούς κόλπους της ἀντί να ἀναπτυχθοῦν σχέσεις ἐμπορίου καί ἐπωφελῶν συναλλαγῶν, δώθηκαν πρωτεραιότητες στούς πολεμικούς ἐξοπλισμούς οἱ ὁποίοι  στράφηκαν ἀκόμη καί ἐναντίον μελῶν.
Μέσα στήν συμμαχία, ἂλλοι "σύμμαχοι" πού στηρίχθηκαν μέ κάθε τρόπο ἀπό τούς συμμάχους γιά να ἀνορθωθοῦν ἀπό τις καταστροφές γιά τά ἐγκλήματα που εἶχαν ἐπιφέρει στόν κόσμο, ἀφοῦ ἀνορθώθηκαν φέρθηκαν ἀγνώμονες καί ἐχθρικοί ἀπέναντι στούς συμμάχους πού τούς εἶχαν συγχωρήσει καί στηρίξει. Μέσα ἀπό  σκοτεινές στρατηγικές, κατάφεραν  να διεισδύσουν στήν πολιτική τους, να τήν διαφθείρουν, να ἁλώσουν τήν οἰκονομία τους καί να ἐπιβάλλουν συνθῆκες μεσαιωνικῆς ἂθλιας δουλείας στούς λαούς των !
Αὐτοί λοιπόν οἱ "σύμμαχοι" πού ταύτισαν τόν ἑαυτόν τους με τήν Εὐρώπη, σήμερα ἀπεδείχθησαν σκληροί τύραννοι που μπροστά στόν στόχο τους να ἐλεξουν τόν ἰδιωτικό καί δημόσιο πλοῦτο τῶν συμμάχων, ἐφαρμώζουν βάρβαρες τακτικές πού μεταφράζονται σε πόνο, θάνατο, θλῖψι, διάλυσι, ἀπελπισία !
Για να δείξω ὃτι οἱ τοπικές ἡγεσίες τῶν ἐξαρτόμενων αὐτῶν χωρῶν, ὃπως ἡ Ἑλλάδα,  δέν ἐκφράζουν τούς λαούς των ἀλλά ἀποτελοῦν ἀξιοθρήνητα φτηνά κατασκευάσματα ξένων σκοτεινῶν κύκλων, παιδιά τῆς γενιᾶς τῆς ψεύτικης ἐπαναστάσεως τοῦ Πολυτεχνείου, καί οἱ ὁποῖες ἀνεδείχτηκαν μέσα ἀπό διαβολικά στημένες ἐκλογικές διαδικασίες σε συνδυασμό με μαύρη ραδιο-τηλεοπτική προπαγάνδα, ἀναφέρω τό ἁπλό παράδειγμα πού θα κάνει τόν πρωτοετῆ φοιτητή τῆς οἰκονομίας να χάσει τόν ὓπνο του ἀπό ἀγανάκτησι .
Λένε λοιπόν ὃτι ὁ Ἑλληνικός λαός ὀφείλει νά χρεώνεται διακόσια καί πλέον δισ Εύρώ τά ὁποῖα ἀποτελοῦν περίπου τά δύο τρίτα τοῦ ὑποτιθέμενου χρέους γιά νά δοθοῦν στίς τράπεζες!
Ποιά ἀνθώπινη λογική καί δικαιοσύνη μπορεῖ να αἰτιολογήσει αὐτή τήν πρᾶξι ;  Δηλαδή χρεώνομαι ἐγώ παρά τήν θέλησί μου γιά να ὀφεληθεῖς ἐσύ πού δέν σοῦ χρεωστῶ τίποτα ;
Λένε στήν συνέχεια ὃτι ἡ Ἑλλάδα, ἒχει πρόβλημα κρατικῶν ἐσόδων. Γιά να διασφαλιστοῦν αὐτά, ἐπιβάλλουν στόν λαό πρωτοφανεῖς ἐξοντωτικούς ἂμεσους καί ἒμμεσους φόρους, ἀνασταλτικές γραφειοκρατίες καί διορίζουν ἢ μονιμοποιοῦν ἀφειδῶς κομματικά παράσσιτα.
Ἀποτέλεσμα, να μαραίνεται ἡ οἰκονομία, νά φεύγει ἀπό τήν χώρα κάθε παραγωγική δραστηριότης,  νά μήν ὑπάρχουν ἒσοδα καί να ἀναγκάζωνται οἱ πολιτικοί ὑποτελεῖς νά δανείζωνται ἀπό τήν "σύμμαχο" χώρα με ὑποθήκη τήν δημόσια καί ἰδιωτική περιουσία.
Μέ ποιό ἁπλᾶ λόγια ἂν ὁ κτηνοτρόφος  που χρωστᾶ, ὑποσιτίζει τήν ἀγελάδα του, θά εἶναι ἢ ἒσχατης κατηγορίας βλάκας, ἢ κάποιο πολύ πονηρό σχέδιο θά ἒχει στό διεστραμένο του μυαλό...
Φθάσαμε να ἐλέγχουν οἱ Γερμανοί τά ἀεροδρόμια, τίς τηλεποκοινωνίες, τούς δρόμους, τά δημόσια ταμεῖα μας.
Δηλαδή ἡ Ἑλλάδα σήμερα, ἀποτελεῖ καθαρά γεωγραφικό χῶρο καί μόνον ! Ἀκόμη καί τα μουσεῖα μας ἀνήκουν στήν Γερμανική οἰκονομία .
Δηλαδή, αὐτή εἶναι ἡ πανούργα δολοφονική πολιτική πού ἐπέβαλε ἡ Γερμανία στούς Εὐρωπαίους Νατοϊκούς συμμάχους τούς ὁποίους παραπλανητικά, ὀνόμασε "ἑταίρους"!..
Μέ λίγα λόγια, ἡ Γερμανία καλυμμένη μέ τόν μανδύα τῆς συμμαχίας, εἰσέπραξε τεράστια καί ἀνήθικα κέρδη, ἑνῶ οἱ ΗΠΑ εἰσέπραξαν τό μῖσος τῶν κοινωνιῶν ὡς δυνάστες !!!!....
Ἑδῶ, οἱ κοινωνίες ἀποτελοῦν τούς ...ἑταίρους ! Ἒτσι ὃπως στόν αρχαῖο μῦθο τοῦ Λουκιανοῦ...
Δηλαδή,  συνεταιρίστηκε τό λιοντάρι με τόν γάϊδαρο καί τήν ἀλεποῦ ...Ἀφοῦ κυνήγησαν, στήν συνέχεια ἀπεδείχτη τό ...δίκαιο τοῦ λιονταριοῦ μέσα άπό τήν θανατική τιμωρία τοῦ γαϊδάρου ὁ ὁποῖος ζήτησε δίκαια μοιρασιά ...
Ἐπειδή τό λιοντάρι δέν εἶναι σήμερα παντοκράτορας, ἀλλά ὑπάρχουν καί ἆλλα θηρεία, ἡ κάθε ἀλεποῦ ξέρει να προσαρμώζεται στήν πραγματικότητα καί να ἀλλάζει ἑταῖρο...
Ἡ ἀπληστεία, ἒκανε τήν Γερμανική ἡγεσία να ζεῖ στίς λιονταρίσιες παραισθήσεις της ἐπειδή τιμωρεῖ τόν γάϊδαρο τήν Ἑλλάδα με τίς ἂλλες χῶρες τῆς Μεσογείου καί ἁρπάζει τήν τροφή τους . Ἡ ἀλεποῦ ὃμως στό πρόσωπο τῆς Βρετανίας, τῆς ἒδωσε τό μήνυμα τό ὁποῖο με βαρύ τό στομάχι ἀπό τήν ληστεία τῶν ἑταίρων, ἀδυνατεῖ να ἐπεξεργαστεῖ ἐγκεφαλικά .. .
Δέν κατάλαβε ὃτι οἱ μονοκρατορίες τῆς κάθε μορφῆς αὐθαιρεσίας τελειώνουν καί ὃτι νέες προοπτικές  ἒχουν φανεῖ στόν ὁρίζοντα .
Μπορεῖ τα φοβισμένα θηράματά της μαζί με τα πιστά σκυλάκια που τρῶνε τα ψίχουλα κάτω  ἀπό τό τραπέζι της νά ἀνησυχοῦν ὃτι χωρίς Γερμανία θά χαθεῖ ἡ Εὐρώπη !
Ἡ πραγματικότης ὃμως, δέν ἒχει καμία ἀνησυχία ....
Διότι κάποιοι ἀντιλαμβάνονται ὃτι ὑπάρχει πλούσιο τραπέζι καί ὂχι ψίχουλα, μέσα ἀπό τίς συναλλαγές μέ τίς νεες οἰκονομικές δυνάμεις .
Μποροῦμε να ἒχουμε ἂμεσες συναλλαγές οἱ Ἓλληνες μέ ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα κλπ . Τό ἲδιο , οἱ Ἰταλοί, Γάλλοι κλπ
Γιατί, χωρίς Γερμανια δέν παύει να ὑπάρχει κόσμος ...
Ἀντίθετα, χωρίς Γερμανία ξεκίνησε καί μπορεῖ να προχωρήσει ὁ κόσμος ....
Με Γερμανία, κάποιες δεκαδες χιλιάδες Ἓλληνες ἐξεναγκάστηκαν να αὐτοκτονήσουν μέσα σέ πέντε χρόνια, κάποιες ἑκατοντάδες νέα παιδιά ἐξαναγκάστηκαν σε μετανάστευσι, κάποιες χιλιάδες συμπολίτες  ξεσπιτώθηκαν γιά να πληρώσουν ἀνύπαρκτα χρέη πρός τίς τράπεζες καί τα γερμανοκρατούμενα δημόσια ταμεῖα μας, κάποιες δεκαδες χιλιάδες  συμπολίτες  ζοῦν χωρίς θέρμανσι, με ψυχοφάρμακα! Καί ὃλοι περιμένουν μέ ἀγωνία ὡς  μοναδική ἀποζημείωσι τό τέλος αὐτοῦ τοῦ  μεσαιωνικοῦ καθεστότος δουλείας .
Ἡ Γερμανική ἡγεσία, ἒχει παραβιάσει τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα στήν Ἑλλάδα. Ἱσπανία, Ἰταλία καί σέ ἆλλα μέλη τῆς συμμαχίας, τά ὁποῖα προστατεύονται ἀπό τό καταστατικό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν!
Γι'αὐτὀ, ὂχι μὀνον πρέπει να περιφρονηθεῖ ἀπό τήν νέα ἡγεσία τῶν ΗΠΑ, ἀλλά να καταγγελθεῖ ὡς ἐγκληματίας κατά τῆς ἀνθρωπότητας.
Μέ πρόσχημα ἐγκλήματα κατά ἀνθρώπων συνελήφθη ὁ Μιλόσεβιτς καί ὁδηγήθηκε στόν θάνατο ἂδικα ὃπως ἀπεδείχθη .
Αὐτοί που διαπράττουν ἀποδεδειγμένα καθημερινά ὀργανωμένα ἐγκλήματα, ποιός θα τούς δικάσει πέραν ἀπό τίς ἡγεσίες τῶν μεγάλων δυνάμεων ;
Ἂς μήν ἀνησυχοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες καί οἱ λαοί τῆς ὑπόλοιπης Ευρώπης γιά τίς πολιτικές τοῦ Πουτιν καί τοῦ Τράμπ οἱ ὁποῖες δείχνουν βαθιά σύνεσι! Τό πρόβλημα τό ἒχει ἡ ἡγεσία τῆς Γερμανίας μαζί με τά ντόπια σε Ἑλλάδα καί ἂλλες Ευρωπαϊκές χῶρες "αριστερά"καί "δεξιά" ἀνδρείκελα  της τα ὁποία ἀπεδείχθησαν ἑνιαία σάρκα καί ψυχή !..
Καί στήν θέλησι τοῦ νέου πρόεδρου τῶν ΗΠΑ εἶναι να στείλει ὃλους αὐτούς στόν ἱστορικό Σπαρτιάτικο Καιάδα γιά να ἀποδείξει ὃτι οἱ ΗΠΑ ξεκινοῦν μία νέα πορεία ἒντιμης, συνυπαρξιακῆς, παραγωγικῆς καί κοινωνικά ἀποδεκτῆς  ἡγεμονίας πρός τόν χρόνο καί τήν οἰκουμένη  !
Παναγιώτης Δερματάς

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Φωτογραφία-πρόκληση: Στρατιώτες του Ε.Σ. σχηματίζουν με τα χέρια τους τον αετό της αλβανικής σημαίας

Ἀπολαύσετε τήν Ἀριστερή σας "προοδευτική" πολιτική που σήμερα ἒσπασε τα πολιτικά στεγανά καί ἒδειξε ὃτι ἀποτελεῖ οὐσία ἑνιαία καί ἀδιάσπαστη μέ τήν Δεξιά !

Ἐχθές ὃλοι αὐτοί φοιτοῦσαν  σέ Ἑλληνικά σχολεῖα !

Ὃλοι αὐτοί ἀγκαλιάστηκαν προνομιακά ἀπό τόν βολεμμένο ἰδίως "προοδευτικό"ὑπόκοσμο ὁ ὁποῖος δέν ἒνοιωσε ποτέ κανέναν πόνο καί καμία ὑποχρέωσι ἀπέναντι στόν Ἓλληνα πού πληρώνει οἰκονομικά καί ἠθικά τό βάρος τῆς ἀνεπάρκειάς του !

Γιά τούς μελλοντικούς τοῦ εἲδους, προσπαθοῦν να τούς ἐνταξουν μέσα στα σχολεῖα μας καί στήν συνέχεια φρόντισαν να ἒχουν στήσει τίς ὑποδομές ὣστε να τούς παραλαβουν οἱ μουλάδες, κάτω ἀπό τήν μαύρη προπαγάνδα τῆς ξεπουλημένης δημοσιοκαφρίλας !

Πατήσετε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο γιά να ἀπολαύσετε τα ἒργα τῆς μαζικῆς μαλακίας καί εὐτελισμοῦ τοῦ ἂφρονος γρεκύλου που ἒχει σήμερα άντικαταστήσει τόν Ἓλληνα  !

Φωτογραφία-πρόκληση: Στρατιώτες του Ε.Σ. σχηματίζουν με τα χέρια τους τον αετό της αλβανικής σημαίας

Ο Ήρωας Κωνσταντίνος Δαβάκης που έδωσε την ζωή του για την Ελλάδα | Χρυσή Αυγή

Mία πολύ ἐνδιαφέρουσα  βιογραφία !

Θά εὐχόμουν ὃλοι οἱ πολιτικοί χῶροι να πρόβαλαν και να τιμοῦσαν τούς πραγματικούς μας ἣρωες!

Αὐτούς που προσέφεραν ἀλλά καί ἓνωναν τούς Ἓλληνες !

Ο Ήρωας Κωνσταντίνος Δαβάκης που έδωσε την ζωή του για την Ελλάδα | Χρυσή Αυγή

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙ, "Η ΜΑΥΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ;


ΕΡΩΤΗΜΑ : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ;
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΛΗ ΠΑΡΆΘΕΣΙΣ ΤΏΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΆΛΕΙ Ο ΚΑΘ΄ΕΝΑΣ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΤΟΥ, Η ΜΑΥΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ;
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 'Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ;
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ !
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ! ΑΘΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΙΛΑ  !
ΑΛΛΑ ΑΣ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΆ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ, ΦΕΡΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ !....
ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΘΑ ΒΡΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΘ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ.
ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΡΑ .
ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ !
ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΠΗΡΑΝ ΔΆΝΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ, ΤΑ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ {ΤΑ ΑΠΟΚΚΌΜΑΤΑ) ΣΤΡΙΒΟΥΝ ΜΕ ΠΙΔΗΜΑΤΑΚΙΑ...
ΕΡΩΤΗΜΑ : ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΨΩΡΑ ! ; ..
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΩ ΟΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΦΑΣΙΣΜΟ" ΤΗΣ Χ.Α ; ....
ΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΜΚΟ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΥΠΕΡ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΩΣ , ΕΝΩ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Χ.Α. ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ, ...ΒΑΛΛΕΤΑΙ Η "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"  ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο "ΝΑΖΙΣΜΟΣ"  !!!!...
ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ... ΜΑΣ ΕΠΡΙΞΑΝ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ TRUMP !
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΕΒΓΑΖΑΝ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΈΚΑΝΑΝ ΑΘΛΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ !
ΣΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  !!!..
ΕΝΩ Ο ΝΕΟΣ ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΑΣΕ ΤΟ ΑΦΥΛΑΧΤΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΒΥΖΙ ΜΙΑΣ ...ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗΣ !
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΤΙΝΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ, ΘΑ ΣΚΑΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΗΣΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ !!!.
ΚΙ ΕΓΩ ΦΥΣΙΚΑ , ...ΕΣΚΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙΝΑΔΙΚΟ ...
ΕΠΑΨΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΩ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΟΥ , ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ

Το «θαύμα» του ΔΝΤ στη Γουατεμάλα: Ένας στους δύο πεινάει αλλά η οικονομία ευημερεί! (βίντεο)

Μήνυμα  ...αἰσιοδοξίας !  Ἂντε, παθιασμένοι ὁπαδοί τοῦ συστήματος !  Ἀνοίξετε τόν πάρα κάτω σύνδεσμο για να ἀπολαύσετε τό λαμπρό σας μέλλον πού εἶναι πολύ κοντά !

Σήμερα μάθαμε ὃτι τό σύστημα τιμώρησε τόν Καρέλια μέ βαρύτατο πρόστιμο ἐπειδή ἒδεινε πάρα πάνω μισθούς στούς ἐργαζομένους καί δημιουργοῦσε κάθε χρόνο θέσεις παραγωγικῆς ἐργασίας ! 

Ἐνῶ ἡ μοναδική διέξοδος στήν οἰκονομία εἶναι να γίνεσαι σκουπιδιάρης στόν δῆμο !...

Ἂντε δημιουργήσετε σκουπίδια !  Σκουπίδια παντοῦ πού  τρέχουν μέσα ἀπό τά πυροβολημένα μυαλά καί γεμίζουν τό περιβάλλον ...

Ἀπό παντοῦ πυροβολλοῦν ! Ἀπό τύπο , ΜΜΕ. ἱεραρχία βολεμμένων !

Καί ἒπειτα, διορισμοί στούς δήμους για να τα σκουπίζουν ! ...

Ἀλλά μήν ξεχνᾶτε...  Ἡ Χ.Α. μπούκαρε στό Πέραμα καί ἒδωσε τροφή στήν σκουπιδοπαραγωγή ....

Καί ὃποιος ἂλλος φθάσει νά γίνεται ἐπικίνδυνος σ'αὐτό τό βρώμικο περιβάλλον, θά ἀντιμετωπιστεῖ με τόν ἲδιο τρόπο ...

Το «θαύμα» του ΔΝΤ στη Γουατεμάλα: Ένας στους δύο πεινάει αλλά η οικονομία ευημερεί! (βίντεο): Το συγκεκριμένο βίντεο είναι από την εκπομπή Έξαντα της ΝΕΤ. Στο site της ΝΕΤ το διέγραψαν. Δεν συμφέρει βλέπεις κανέναν αφού το προπαγανδιστικό σύστημα του ΔΝΤ είναι παντού. Λοιπόν σε αυτό το βί

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ - ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παντοῦ ξεσπαθώνουν ζωντανές  γνήσιες πατριωτικές κινήσεις !
Αὐτά γιά ὃλους ὂσους ἀναρωτιοῦνται με τό ἐρώτημα τί ὑπάρχει πέρα ἀπό το φαγητό πού μᾶς προσφέρουν οἱ ξενόδουλοι ἐξουσιαστές !...

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ξυπνήστε ρε: Ώρα μηδέν: Έτοιμος ο νόμος για τους ηλεκτρονικούς ...

Ήλεκρονικοί πλειστηριασμοί  !

" Τί να ἒκανε ὁ Ἀλέξης ; Τοῦ ἒβαλαν τό μαχαῖρι στόν λαιμό ....

Ἀλλά ἒρχεται ὁ Κούλης  ...

Πού να κουλαθείς ἡλήθιε ψοφοφόρε ....

(Γιά νά ἀπολάύσεις λεπτομέρειες  στόν πάρα κάτω σύνδεσμο... )

Ξυπνήστε ρε: Ώρα μηδέν: Έτοιμος ο νόμος για τους ηλεκτρονικούς ...: Εδρα το γραφείο του συμβολαιογράφου - Ευχέρεια για περισσότερες από μία προσφορές - Ενδιαφερόμενοι και από την αλλοδαπή...

ΚΥΣΕΑ: Άλλαξαν οι αρχηγοί και των τριών Επιτελείων

Τήν ἡγεσία τοῦ στρατοῦ, τήν ἐγκρίνει τό κόμμα! ...


Τήν δικαιοσύνη, τήν ἐλέγχει τό κόμμα μέσα ἀπό τό "Ὑπουργεῖο δικαιοσύνης" ! ...


Τά μυαλά τά ἐλέγχει τό κόμμα μέσα ἀπό τά κανάλια, τόν τύπο τῆς  συμφορᾶς καί τα σκοτεινά βολέμματα !..


Κατά τά ἆλλα, ἢθελε ὁ Ἀλέξης να μᾶς ὁδηγήσει στήν σωτηρία, ἀλλά τί νά ἒκανε ; Δέν μποροῦσε !!!...


Μποροῦσε ὃμως να ἐπιβάλλει τούς φόρους που τοῦ ζήτησαν, νά κλείσει τίς ἐπιχειρήσεις, νά διώξει τήν νεολαία ἀπό τήν πατρίδα της, νά φέρει ἀπόγνωσι στήν νεολαία και στά νοικοκυριά, να
ἀφήσει τά σύνορα διάτρυτα σε κάθε εἰσβολή !Καί τώρα που μετά ἀπό τόσες χοντράδες, μᾶς τελειώνει ὁ Ἀλέξης, θά τρέξετε στό σύστημα  Κούλη μέσα στό ὁποῖο ...συνοστίζεται παραλλαγμένο ὃλο τό προηγούμενο ἐπιτελεῖο!!!...


Μάθε ἀνόητε ὁπαδέ ὃτι στίς δημοκρατίες, ὑπάρχουν ἐσωτερικοί ἀξιοκρατικοί  κανονισμοί μέσα στόν στράτευμα που προβάλλοιυν τίς ἡγεσίες καί διασφαλίζουν τό ὑψηλό ἀνεξάρτητο καί γεναῖο φρόνημα τοῦ κάθε στρατιωτικοῦ! 


Μάθε ἀνόητε "δεξιέ"καί "ἂριστερέ" ὁπαδέ ὃτι στίς δημοκρατίες δέν ὑπάρχουν Ὑπουργεία "δικαιοσύνης"  ἀλλά αὐστηροί
ἐσωτερικοί κανονισμοί πού διασφαλίζουν τήν ἀνεξάρτητη ἀξιοκρατική της λειτουργία καί δέν τήν ἐμποδίζουν με νομικά στεγανά νά ἒχει αὐτεπάγγελτη πρόσβασι ἀκόμη οὒτε στούς ἀνώτατους ἂρχοντες ὃταν αὐτοί εἶναι ἀνεπαρκεῖς ἢ κάνουν παρανομίες !Μάθε ὃτι οἱ βουλευτές εἶναι σέ αὐστηρό βαθμό νομοθετικά ὂργανα,  νομοθετοῦν για τά συλλογικά δίκαια καί δέν αποτελοῦν
ἐκτελεστική ἐξουσία που ἐξαγοράζει ἡλίθιους ὁπαδούς μέ τήν οὐρά τοῦ βοδιοῦ, ἑνῶ οἱ ἲδιοι με τήν παρέα τους, τρῶνε ἀναίσθητα τό βόδι !Μάθε καί κατάλαβε ὃτι ἡ ἀνἀπτυξις, ἡ εὐμερία καί ἡ πραγμτική πρόδοδος μέσα στήν κάθε κοινωνία, ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτή τήν τάξι καί ὂχι ἀπό τίς "ἂριστερές" ἢ "δεξιές" πολιτικές με τίς ὁποῖες σᾶς βομβαρδίζουν καθημερινά ἀγράμματοι κομματικοί εὐνοῦχοι πού
μέσα ἀπό τό κόμμα πῆραν τήν ἐξουσία καί εἰσπραττουν τίς ζωές σας ὡς λάφυρα γιά τούς "προοδευτικούς" τους ἀγῶνες ...Μάθε ὃτι εἶσαι ἂξιος τῆς τύχης σου !!!....


ΚΥΣΕΑ: Άλλαξαν οι αρχηγοί και των τριών Επιτελείων: Νέος αρχηγός ΓΕΣ ο αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, νέος αρχηγός ΓΕΝ ο Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης και νέος αρχηγός ΓΕΑ ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου επιβεβαιώνοντας έτσι το pronews.gr που

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

«Έξοδος 1826»: Η ταινία που είναι βασισμένη στο δημοτικό μας τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας» (βίντεο)

Ἓνα ἒργο ἱστορικό, ἐπίκαιρο,  μέ διαχρονικά ζωτικά μηνύματα που βγῆκε μέσα ἀπό τήν γνήσια  ψυχή τῶν συντελεστῶν του, χωρίς καμία ἐπιδότησι ἢ στήριξι ἀπό τό ὑπουργεῖο "πολιτισμοῦ", τό ὁποῖο δέν ἒχει συνειθίσει να στηρίζει ἂλλο πράγμα ἀπό ἀνθελληνικές ρήξεις καί ἀνατροπές !

Τό ἒχουμε ἀνάγκη εἰδικά αὐτή τήν ἐποχή !

Ἂς το στηρίξουμε γιά να προκύψουν καί ἆλλα παρόμοια ! 
(Ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες καί σκηνές τοῦ ἒργου, στόν πάρα κάτω σύνδεσμο...)

«Έξοδος 1826»: Η ταινία που είναι βασισμένη στο δημοτικό μας τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας» (βίντεο): Η ιστορία των παιδιών της Σαμαρίνας που έφυγαν από το χωριό τους για να βοηθήσουν στην Έξοδο του Μεσολογγίου, το 1826, «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ανεξάρτητη παραγωγή του Βα

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

«Όπισθεν ολοταχώς» από τον υφ. Ναυτιλίας για τα 28 νησιά: «Δεν μιλήσαμε για κατοίκηση αλλά για παρατήρηση σπάνιων ζώων»!

Οὐαί τούς ὑπείκοντας τοῖς ἐλαχίστοις !!!!!!!

«Όπισθεν ολοταχώς» από τον υφ. Ναυτιλίας για τα 28 νησιά: «Δεν μιλήσαμε για κατοίκηση αλλά για παρατήρηση σπάνιων ζώων»!: «Όπισθεν ολοταχώς» στο θέμα της αξιοποίησης μέσω κατοίκησης 28 μικρών νήσων στο Αιγαίο από την κυβέρνηση ύστερα από την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία λίγο έως πολύ απαγόρευσε στην Ελλάδα

Ζητούν από τον Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου την καθαίρεση του Ν.Αναστασιάδη λόγω «εσχάτης προδοσίας»

Ζητούν από τον Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου την καθαίρεση του Ν.Αναστασιάδη λόγω «εσχάτης προδοσίας»: Επιστολή απέστειλε ομάδα δικηγόρων και άλλων νομικών στον Γενικό Εισαγγελέα της Μεγαλονήσου, ζητώντας του να ξεκινήσει όλες τις έννομες διαδικασίες για να παύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Ανασ

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ : ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ !

προώθησέ το
============================== ======

Η παραγωγική Ελλάδα υπάρχει και με εθνικό νόμισμα μπορεί να εκτιναχτεί
Από Κ. Μ. -
05/01/2017
1


Η Iskra παραθέτει, αξιοποιώντας εργασίες στο διαδίκτυο,  έναν βασικό κατάλογο, κυρίως ορυκτώ ν αλλά και αγροτικώνπροϊόντων, για τα οποία η Ελλάδα έχει βασική θέση στην Ευρώπη ανεξαρτήτως της απόλυτης ακρίβειας των στοιχείων.

Ο κατάλογος αυτός, βεβαίως δεν βεβαιώνει την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία πράγματι είναι φθίνουσα αλλά σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει δυνατότητες, τις μεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας και οι οποίες με εθνικό νόμισμα και ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης μπορούν να δώσουν μια ισχυρότατη παραγωγική αναπτυξιακή και κοινωνική ώθηση στην πατρίδα μας.

Η Ελλάδα δεν είναι ούτε ήταν ποτέ «ψωροκώσταινα». Μια εθελόδουλη πολιτική τάξη και ο «καναπές» μας την έχουν καταστήσει μνημονιακό «προτεκτ οράτο».

Σημαντικός ο παραγωγικός ιστός της χώρας

1) Μαγνήσιο: Ο μαγνησίτης που εξάγει η χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.

2) Αλουμίνιο: Εδώ και μερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουμίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουμινίου, που χρησιμοποιείται για χιλιάδες εφαρμογές.

3) Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και άλλων.

4) Σμηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ στην εξόρυξη σμηκτιτών, οι οποίοι έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η διάθεση αποβλήτων, τα φάρμακα, τα καλλυντικά κ.α.

5) Νικέλιο: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφος της. Υπάρχει ένα συγκρότημα παραγωγής νικελίου, του μεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.

6) Λάδι: Είμαστε η 3η στην παγκόσμια παραγωγή ελιάς και λαδιού, με ιδιαίτερα καλή ποιότητα, το οποίο δεν αξιοποιούμε. Έχουμε το 15% της παγκόσμιας παραγωγής (ελιάς-λαδιού).

7) Είμαστε 3η χώρα σε παραγωγή κρόκου (saffron) Κοζάνης χωρίς να το αξιοποιούμε.

8) Είμαστε 5η χώρα σε εξαγωγές σπαραγγιών.

9) Είμαστε 7η χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές βαμβακιού (το 2004 ήμασταν 4η). Είμαστε 11η σε παραγωγή βαμβακιού.

10) Ακόμη: 14η σε αφίξεις τουριστώ ν (18,2 εκ.).

11) Είμαστε 16η σε εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων … Και φυσικά είμαστε το νούμερο 1 της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας.

Εδώ και πολλούς μήνες ευρύτατα τμήματα του πολιτικού συστήματος, δυστυχώς και δυνάμεις της Αριστεράς (ποιας Αριστεράς; ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον Αριστερά) διακινούν ή αναπαράγουν απίστευτα σενάρια τρομολαγνεία ς γύρω από τις δήθεν καταστροφικές επιπτώσεις που θα είχε η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ!

Τα σενάρια αυτά, φτάνουν στο σημείο να κάνουν λόγο ακόμα και για σκηνές πείνας και «ανθρωποφαγίας», εξαιτίας της έλλειψης αυτάρκειας σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Όμως σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), Τζανέτο Καραμίχα, «ακόμα και αν πάμε στη δραχμή οι Έλληνες δε θα πεινάσουμε», καθώς η αυτάρκεια της χώρας σε βασικά αγροτικά διατροφικά προϊόντα φτάνει το…. 94%!

Τα παραπάνω ειπώθηκαν από τον κ. Καραμίχα στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ στη Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν ο δυναμισμός και οι δυνατότητες της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Μιας αγροτικής οικονομίας, που συνεχίζει να «υπάρχει» παρά τη συνεχή χτυπήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και των στρεβλών, πολλές φορές, επιδοτήσεων. Βάσει της σχετικής μελέτης της ΠΑΣΕΓΕΣ, το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας μας σε μια σειρά βασικών αγροτικών, διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 94% το 2010. Μάλιστα, από τότε η αγροτική παραγωγή έχει αυξηθεί οριακά κατά 2% (βλέπε παρακάτω)! Στη φυτική παραγωγή, όπως προκύπτει η αυτάρκεια είναι 99% κατά μέσο όρο και διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημητριακά όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 82% περίπου, το μικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στο μαλακό σιτάρι (32%) και το υψηλότερο στο ρύζι (171%). Στα εσπεριδοειδή τη μεγαλύτερη αυτάρκεια παρουσιάζουν τα πορτοκάλια (167%), ενώ στα λεμόνια περιορίζεται στο 67%. Στα φρούτα η αυτάρκεια παραμένει υψηλή (128%), ενώ χαμηλή διαπιστώνεται στον κλάδο των οσπρίων (39%).

Στη ζωική παραγωγή το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 73%. Στο κρέας καταγράφεται αυτάρκεια 56%, με το μικρότερο ποσοστό στο βόειο κρέας (30% και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο (94%). Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων, η φέτα με ποσοστό αυτάρκειας 147% υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας, που κυμαίνεται στο 80%.

Στο μέλι και στα αυγά, καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 92% και 91% αντίστο ιχα. Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία Σημαντική πτώση της αξίας της παραγωγής του γεωργικού τομέα της Ελλάδος καταγράφεται στο διάστημα της εξαετίας 2006-2011, ιδιαίτερα έντονη κατά το 2006 – με κάμψη μεγαλύτερη του 14%, αλλά και κατά τη διετία 2008-2009, με πτώση άνω του 4%. Τη διετία 2010-2011 εκτιμάται ότι υπήρξε οριακή αύξηση, όχι πάνω από 2%. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πτώση της αξίας της φυτικής παραγωγής στο διάστημα 2005-2011, που συνδέεται κυρίως με την κάμψη των τιμών παραγωγού. Βάσει εκτιμήσεων της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η αξία της φυτικής παραγωγής σε βασικές τιμές, περιορίστηκε σε 6,89 δισ. ευρώ το 2011 από 8,24 δισ. ευρώ το 2006 (-16%). Αναφορικά με την τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτει ότι ο τομέας της γεωργίας απορροφά μόλις το 1,7% του συνόλου των δανείων. Τον Οκτώβριο του 2011, το υπόλοιπο των δανείων που προορίζονται για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα ανερχόταν σε 2,018 δισ. ευρώ, ενώ από το 2009, από την έναρξη της ύφεσης στην οικονομία μέχρι και πρόσφατα, ο ρυθμός επιβράδυνσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις γεωργικές επιχειρήσεις, με βάση τη μεταβολή του υπολοίπου των δανείων (2009: 3,962 δισ., Οκτώβριος 2011: 2,018 δισ. Euro) καταγράφει πτώση της τάξεως του 49% και πλέον. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, σύμφωνα με μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ, η δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης των αγροτών και των επιχειρήσεών τους είναι μηδενική. Εξέλιξη αγροτικού εισοδήματος Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας από το 2008 και με μια εξαίρεση το 2009, οπότε και καταγράφηκε μικρή άνοδος 2,1%, το 2010 διολίσθησε κατά 9,3% και το 2011 κατά 5,3%. Στο διάστημα της εξαετίας 2006-2011 το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, όπως εκτιμάται από τη Eurostat, μειώθηκε κατά 22,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα, συγκριτικά, το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 19% και στις χώρες της ευρωζώνης κατά 5% περίπου. Κρίσιμη παράμετρος της πτώσης του αγροτικού εισοδήματος παραμένει η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, με το μέσο γενικό δείκτη εισροών, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, να καταγράφει νέα σημαντική αύξηση, της τάξεως των 7,5 ποσοστιαίων μονάδων, προερχόμενη κυρίως από τη σημαντική αύξηση στους δείκτες της ενέργειας (17,1%), των ζωοτροφών (11,9%) και των λιπασμάτων (10,7%).

Η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της δαπάνης για ενέργεια, που αντιπροσωπεύει το 25% και πλέον του συνολικού κόστους των εισροών στον αγροτικό τομέα, συνδέεται και με τη σημαντική αύξηση του αγροτικού τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 6% το 2011, ενώ και νέα αύξηση, κατά 9%, επιβλήθηκε το 2012. Από την άλλη πλευρά, σημαντική κάμψη καταγράφεται στο πρώτο 10μηνο του 2011 στις τιμές παραγωγού, ιδιαίτερα έντονη στα κηπευτικά – με μεγάλη μείωση του δείκτη εκροών τον Οκτώβριο του 2011 στη νωπή τομάτα (-33,9%) και σε ορισμένα άλλα είδη, με συνέπεια την πτώση του γενικού δείκτη εκροών κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είμαστε η 1η χώρα του κόσμου με 350.000 τόνους κομπόστα ροδάκινο (από τους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας) με δεύτερους τους Ισπανούς με 250.000 τόνους.

Κ.Μ.

===
=======================

Ο Ν.Αναστασιάδης αποδέχθηκε de facto την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Γιατί οἱ πολιτικάντηδες. "δεξιοι"καί "ἁριστεροι",  δέν ἂνοιξαν τόν φάκελο τῆς Κυπριακῆς προδοσίας ;
Γιατί ἁπλούστατα οἱ ἲδιοι ἦσαν βουτιγμένοι μέσα σ αὐτόν !!!..
Σήμερα καρποφόρησαν οἱ ἀνθοί τοῦ δένδρου τῆς ξενδιαντροπιᾶς καί τῆς μεγάλης προδοσίας τους!
Πού εἶναι τά δημοψηφίσματα γιά να ἐκφραστεῖ ἡ θέλησις τοῦ λαοῦ ;
Ἡ "δημοκρατία" τους δέν χωρᾶ τέτοιες ...πολυτἐλειες !!!
Ἀλλά, μέχρι ἐδῶ ! Ἦρθε ἡ ὦρα τῶν λαῶν !
Ἂς στείλουμε πρῶτα στόν ἀγύριστο καί αὐτούς που θεωροῦν ὃτι εἶναι οἱ μόνοι κάτοχοι τῆς ἀλήθειας ἡ ὁποία δέν ἐπιδέχεται συνύπαρξι καί παραγωγικές συζητήσεις μέ ὃσους ἒχουν διαφορετική ἂποψι ὡς προς τήν ἀντιμετώπισι τοῦ σημερινοῦ ἐφιάλτη  !
Ὃλοι ὃσοι ἀρνούμαστε τίς προδοσίες καί τα ξεπουλήματα, στήν ἲδια πατριωτική στέγη καί ἂς ἒχει ὁ καθ'ἓνας διαφερετική γνώμη σε ἐπί μερους θέματα καί τακτικές !
(Γιά λεπτομέρειες  πάνω στήν σχεδιασμένη ἀπό χρόνια τραγωδία στόν σύνδεσμο που ἀκολουθεῖ...)
Ο Ν.Αναστασιάδης αποδέχθηκε de facto την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας: Aποδέχθηκε de facto ο Ν.Αναστασιάδης την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού δέχτηκε να συμμετάσχει στην διάσκεψη της Γενεύης χωρίς την ιδιότητα του Προέδρου της! Οι υπεύθυνοι για τη διοργάνω

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ !!!!....

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, 11:00 π.μ.
συγκέντρωση στο Μοναστηράκι και πορεία μέχρι την Βουλή
για επίδοση των απαιτήσεών μας

Δεν θα τους επιτρέψουμε να ξεπουλήσουν την Κύπρο μας!
Καμία νομιμοποίηση των κατοχικών στρατευμάτων!
Όχι άλλες υπαναχωρήσεις!
Όχι άλλες προδοσίες!

Η μοναδική αποδεκτή και βιώσιμη λύση δεν μπορεί παρά να έχει σαν αφετηρία της την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Ο.Η.Ε. για άμεση αποχώρηση των εποίκων και των τουρκικών στρατευμάτων, δηλαδή αποκατάσταση της νομιμότητας στο νησί, ώστε ο ίδιος ο κυπριακός λαός, στο σύνολό του, να αποφασίσει ακηδεμόνευτος για το παρόν και το μέλλον του.

Αγώνας για αυτοδιάθεση!
Κύπρος ενιαία, ανεξάρτητη,
εθνικά κυρίαρχη!


ΕΠΑΜ, ΔHΚΚI, ΑΚΕΠ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ,
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΕΚΑΔ, ΕΛΑΣ,
ΝΤΟΣΤΟΓΕΦΣΚΙ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Βομβαρδισμός του Πειραιά

Σάν σήμερα το 1944, οι δυτικοί μας "σύμμαχοι" βομβάρδιζαν τόν Πειραιά καί σκότωναν 5.500 Ἓλληνες γιά να ἐξοντώσουν 8 Γερμανούς !
Οἱ "ἀριστεροί" ἀντάρτες, προηγουμένως εἶχαν ρίξει στό στόμα τοῦ λύκου μιά χιλιάδα πολίτες για 4 Γερμανούς στά Καλάβρυτα !
Καί σήμερα, θυσιαζόμαστε κάποια ἑκατομύρια Ἓλληνες γιά να έπιβιώσει τό αἱμοβόρο Εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα !
Καί ὃλα αὐτα με τήν δική μας συγκατάθεσι !
Διότι ὁ Ἓλληνας, ἀντι να σκέπτεται την πατρίδα του, ξοδεύει ὃλη του τήν ἱκμάδα να ἀποδείξει ὃτι πρέπει να ἀνήκει σε Ἀνατολή ἢ Δύσι !
Ἂν δέν "ἀνήκαμε", θά εἶχε παύσει ἐπι τέλους αὐτή ἡ αἰώνια κατοχή !
Ἀξίζει πραγμτικά να δοῦμε αὐτό τό βίντεο πού ἒβγαλαν μαθητές σχολείου μέσα ἀπό τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται ἡ δυναμική τῆς παιδείας !
Ἐδῶ οἱ μαθητές ἀκολούθησαν τήν ἐπιστήμη τῆς ἒρευνας καί ὂχι τήν κομματική προκατάληψι καί ἀποχαύνωσι .
Ἀποδεικνύεται γιατί οἱ χῶροι τῆς παιδείας κατήντησαν τριτοκοσμικό σκουπιδαριό μέσα ἀπό τό ὁποῖο τά ἀπο...κόμματα τῆς συμφορᾶς στρατεύουν τά στηρίγματά τους, γιατί μέσα ἀπό τά σύγχρονα δραματικά ἐθνικά καί κοινωνικά δρώμενα ἀπουσιάζουν σήμερα οἱ πανεπιστημιακοί τοῦ πνεύματος καί τῶν αξιῶν !
Ἀποδεικνύονται τα βαθύτερα αἲτια τῆς φρικτῆς μας κατάντιας !!!....

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Όταν οι αριθμοί ξεμπροστιάζουν τους τοκογλύφους: Τέταρτοι παγκοσμίως σε ώρες εργασίας οι "τεμπέληδες" Έλληνες - Τελευταίοι οι γερμανοί! | Χρυσή Αυγή

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ! ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΝΑ ΣΕ ΞΕΦΤΥΛΙΖΟΥΝ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΙΠΑΡΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ , ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑ !
ΤΟ 95% ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ;
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΓΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ !!!
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ ! ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΘΕ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!
ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ...ΑΓΩΝΙΣΤΗ ...ΨΟΦΟΦΟΡΕ !
ΕΣΥ ΠΟΥ ΓΚΡΕΜΙΣΕΣ "ΧΟΥΝΤΕΣ" ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΥΦΑΞΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙΣ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΙ ΤΟ ΦΤΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΛΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΟΥ !!!

Όταν οι αριθμοί ξεμπροστιάζουν τους τοκογλύφους: Τέταρτοι παγκοσμίως σε ώρες εργασίας οι "τεμπέληδες" Έλληνες - Τελευταίοι οι γερμανοί! | Χρυσή Αυγή

Πέντε χρόνια φυλακή στη Τζούλια Αλεξανδράτου για φοροδιαφυγή

Ἂγρια φορολόγία καί στό sex !
Δέν λέω,... Ὃλοι πρέπει να πληρώνουν σε ποσά που εἰσπράττουν,τά ὁποῖα εἶναι πάνω ἀπό τό ἀτομικό ἀφορολόγητο καί τα ὁποῖα πρέπει να ἐλέγχωνται αὐστηρά ὡς πρός τήν δημόσια διαχείρησι .
Τό ἀτομικό ἀφορολόγητο, στίς ἂλλες Ευρωπαϊκές χῶρες, κυμαίνεται γύρω στά 20.000 Ευρώ περίπου, ἑνῶ ἐδῶ ξεκινᾶ ἀπό τήν κούνια τῶν μωρῶν !
Καί τό ἐρώτημα : Ἡ κάθε Τζούλια μέ τίς σημερινές της εἰσπράξεις, ἒχει να ἀντιμερωπίσει καί τό αὒριο που τά έργαλεῖα της θα ἒχουν σκουριάσει...
Ὃταν λοιπόν ἒρθει αὐτή ἡ στιγμή, τό κράτος πού συμπεριφέρεται σήμερα ὡς στιγνός μαστρωπός, τι θα κάνει γι'αὐτήν ;
Ἀπάντησις : Ὃτι ἒκανε και τούς ἂλλους ! Μερικές κούτες στό σύνταγμα γιά να φιλοσοφεῖ σάν τόν Διογένη ....

Πέντε χρόνια φυλακή στη Τζούλια Αλεξανδράτου για φοροδιαφυγή: Η πρώτη ερωτική ταινία της Τζούλιας Αλεξανδράτου με τον Γάλλο πορνοστάρ, Ίαν Σκοτ, έφερε την πρωταγωνίστρια απέναντι στις Αρχές και με σοβαρά θέματα ανοιχτά.Η ταινία αρχικά είχε πλασαριστεί ως sex tap

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Οι αλλοδαποί θα μπορούν να μηνύουν για «ρατσισμό» τους Έλληνες χωρίς καν να πληρώνουν παράβολο!

Οἱ ἀλλοδαποί μποροῦν να σε μηνύουν χωρίς παράβολο, ἑνῶ ἐσύ πού ὑφίστασαι τίς διακρίσεις, ἂν τίς καταγγείλλεις θα σοῦ βγεῖ τό λάδι !!!
Καί αὐτή ἡ διάκρισις, δέν ἀποτελεῖ ρατσισμό !!!....
Ὁ ἀλλοδαπός ἂν μπεῖ στό σπίτι σου να σε ληστέψει, διαπράττει ἁπλό ἀδίκημα!
Ἑνῶ ἐσύ ἂν ἀντιστάθεῖς καί τοῦ προκαλέσεις ἠθική ἢ σωματική βλάβη, θα βρεθεῖς στά κάγγελα χωρίς ἐλαφρυντικά !
Δηλαδή ἡ "αριστερά" σας κακόμοιροι ὁπαδοί δέν ξέρει τί ποιεῖ ἡ "δεξιά" σας ... (Καί τό ἀντίστροφο...)
Καί μετά λέμε, ποιός φταίει !!!

Οι αλλοδαποί θα μπορούν να μηνύουν για «ρατσισμό» τους Έλληνες χωρίς καν να πληρώνουν παράβολο!: Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4416/2016, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων ρύθμισε και θέματα παραβόλων και τελών στις ποινικές δίκες, προστέθηκαν και τα λεγόμενα «ρατσιστικά εγκλήματα&raq

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

H Tσεχία εξοπλίζει όλους τους πολίτες της για αντιμετώπιση των ισλαμιστών!

Ύπεύθυνες κυβερνήσεις, σημαίνει ὑπεύθυνοι πολίτες !
Ποιά σχέσι μπορεῖ να ἒχουν μ' αὐτούς οἱ κάτοικοι μιᾶς χώρας πού πορεύεται ὁλοταχῶς τριτοκοσμικά καί οἱ κάτοικοί της πωλοῦν τά σημαντικά για ἀσήμαντες ἀντιπαροχές, ἢ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς μέσα στό πλοῖο πού βουλιάζει έπειδή διασφάλισαν καλή θέσι;..
Ἐδῶ, ὁ πόνος τοῦ συμπολίτη, δέν εἶναι αἰσθητός ! Οὒτε ἡ ἀγωνία γιά τό δραματικό αὒριο πού ἒχει δρομολογηθεῖ καί θα εἶναι χειρότερο ἀπό τό σήμερα !
Ἀφιερώνω σήμερα αὐτόν τόν σύνδεσμο στόν καθ ἓναν ἀπό τούς λίγους που διαθέτει αὐτήν τήν μεγάλη ἀρετή που ὀνομάζεται σκέψις ...


H Tσεχία εξοπλίζει όλους τους πολίτες της για αντιμετώπιση των ισλαμιστών!: Την απόφαση οι Τσέχοι πολίτες να αποκτήσουν όπλα, σε ένα είδος παλλαϊκής άμυνας  προκειμένου  να αποτρέψουν ένα «ολοκαύτωμα» που θα επιχειρηθεί από μουσουλμάνους τρομοκράτες, ανα

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Α. Τσίπρας προς Τουρκία: «Τείνουμε χείρα συνεργασίας αλλά υπερασπιζόμαστε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» (βίντεο)

Οἱ ...γεναιόφρονες μοιράζουν μεταξύ τους φιλοφρονήσεις ἢ διφορετικά 'αλληλοευλογίες !!!...
Γιά νά μήν ἀναπτυχθεῖ τό σύνδρομο στερήσεως τοῦ Ἂνθιμου, θα κάνει ἆραγε ὁ Ἀλεξης πολιτικό γραφεῖο στην 'Αλεξανδρούπολι ; (Ἐδῶ μᾶς κρατᾶ σε μεγάλη ἀγωνία καί θα προσπαθήσουμε να μήν χάσουμε τόν ὓπνο μας...)
Ἀλλά τουλάχιστον ἒστειλε ὁ Ἀλέξης τό μήνυμα στούς Τούρκους και ἀπό αύτῆς τῆς ἀπόψεως μποροῦμε να κοιμηθοῦμε ἣσυχα !!!.....

Α. Τσίπρας προς Τουρκία: «Τείνουμε χείρα συνεργασίας αλλά υπερασπιζόμαστε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» (βίντεο): Στην μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης, τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, παρακολούθησε την δοξολογία των Θεοφανείων, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο μητροπολίτης Αλεξανδ

ΕΛΑΜ: Βροντερό ΟΧΙ από τον Λαό στο ξεπούλημα της Κύπρου - ΒΙΝΤΕΟ | Χρυσή Αυγή

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΑΝΩ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ !!!...
ΑΝ Η ΝΔ, ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΟΙ ...ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΚΛΠ ΠΟΥΝ ΟΧΙ , ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΡΩ  ΔΗΜΟΣΙΑ !!!.......
ΕΛΑΜ: Βροντερό ΟΧΙ από τον Λαό στο ξεπούλημα της Κύπρου - ΒΙΝΤΕΟ | Χρυσή Αυγή

Τα Φώτα στη Ρωσία

Ὃποιος τολμᾶ νά λἐει ὃτι κρυώνει σήμερα,ἂς δεῖ πῶς ἀντιμετωπίζουν τό κρῦο οἱ ὀρθόδοξοι στήν Ρωσία !!!....

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ


    
  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ  ΜΗΝΥΜΑ
  ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
                ---------------------------------------
                       Γ !  Έκδοση
                     ------------------------
                         Πρόλογος
Ο Σουλτάνος μίλησε για τα σύνορα της καρδιάς των Τούρκων, ζήτησε δε αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης.
Εμείς οι Έλληνες να ζητήσουμε τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και πιο παλιά της Αρχαίας Ελλάδος, όταν οι Τούρκοι δεν υπήρχαν!!!
                    Οι  Ρωσικοί Πύραυλοι S-400
Η μόνη μας ελπίδα για να σώσουμε το Αιγαίο-Νησιά-Θράκη, από Τουρκική κατοχή, είναι οι Ρωσικοί αντι-αεροπορικοί πύραυλοι S-400
Ο Σουλτάνος εξοπλίζεται με μαχητικά αεροπλάνα F-35, ενώ εμείς βυθιζόμαστε στην οικονομική κρίση made-by ΕΛΙΤ των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων!
Η ηγεσία της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας των υπέργηρων (Κ@λόγερων) της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ, έχει σχέδια για Τουρκοποίηση της Ελλάδος, δηλαδή να επανέλθουμε στην προ του Κολοκοτρώνη εποχή.
Η Σιωνιστική ΕΛΙΤ μισεί τους Έλληνες.
Οι Η.Π.Α. είναι υπό τον απόλυτον έλεγχον της ΕΛΙΤ, υπό την προεδρία ΟΒΑΜΑ-ΧΙΛΑΡΙ.
Η Ευρώπη (Ε.Ε.) διευθύνεται σήμερα από τους Σιωνιστές ΝΑΖΙ της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ!
Το ΝΑΤΟ είναι υπό τον έλεγχο της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ.
Οι Χριστιανοί θρησκευτικοί ηγέτες όλων των δογμάτων, είναι «Αλληλέγγυοι» με την Σιωνιστική ΕΛΙΤ των Κοσμοκρατόρων.
ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!!
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανάκτησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας.
Δυστυχώς οι σημερινοί ανθέλληνες πολιτικοί είναι ανίκανοι να αντιληφθούν αυτά τα σχέδια των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων.
Απλά υποτάσσονται στους Κοσμοκράτορες, με αντάλλαγμα την εξουσία και το χρήμα..............
Η Ρωσία προσφέρει σε τιμή ευκαιρίας τους πυραύλους S-400 αρκεί να μείνει το Αιγαίο ανοιχτό........... Ο ΝΟΩΝ  ΝΟΕΙΤΩ..................
Οι εφιάλτες πολιτικοί μας -δούλοι της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ των Κοσμοκρατόρων- είναι ανίκανοι να αντιληφθούν τέτοια Γεωπολιτική & Γεωστρατηγική σχέση μεταξύ ΡΩΣΙΑΣ & ΕΛΙΤ των Σιωνιστών!!!
Ο ΟΒΑΜΑ φεύγει, ο TRUMP έρχεται, και όμως οι ηλίθιοι πολιτικοί μας είναι προσηλωμένοι στο δίδυμο ΧΙΛΑΡΙ-ΟΒΑΜΑ, υπηρέτες της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ.
Η συνεργασία TRUMP-PUTIN τρομάζει την ηγεσία της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας (γνωστή ως ΕΛΙΤ ή Σιωνιστικής ΜΑΦΙΑΣ), η οποία βλέπει τη δύναμή της να καταρρέει, γιαυτό θα αντιδράσει με δολοφονίες αντιπάλων ηγετών, και με τρομοκρατικές ενέργειες παγκοσμίως.
Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Τουρκία είναι έργο της ΕΛΙΤ, επειδή η Τουρκία προσήγγισε τη ΡΩΣΙΑ.
Το Χαλιφάτο των ISIS είναι μια σέχτα θανάτου.
Οι ISIS έγιναν από την Σιωνιστική ΕΛΙΤ, για να καταλάβουν την ΣΥΡΙΑ επειδή ήταν βάση της ΡΩΣΙΑΣ, και για τρομοκρατικές ενέργειες, όπου χρειάζεται η ΕΛΙΤ των τρομοκρατών Κοσμοκρατόρων.
Οι προδότες και ανίδεοι πολιτικοί έχουν κρεμάσει την τύχη της Ελλάδος, στα χέρια του εχθρικού Σιωνιστικού ΝΑΤΟ και της Σιωνιστικής Ε.Ε.
Εν όψει Τουρκικής στρατιωτικής κατοχής της Πατρίδος μας - (περίπτωση ΚΥΠΡΟΥ)- ποιούμαι έκκληση στους Αξιωματικούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να αντιταχθούν με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ στους ανίδεους εφιάλτες πολιτικούς δούλους του ΡΟΤΣΙΛΝΤ- ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ-ΕΛΙΤ-ΜΑΦΙΑΣ!!!
Η σωτηρία της Πατρίδος είναι υπεράνω των νόμων.
 Να εξοπλίσουν τα νησιά μας με πυραύλους S-400 για να εξασφαλίσουμε την Εθνική μας Ανεξαρτησία, και Εθνική Κυριαρχία.
Αφήστε το Σιωνιστικό εχθρικό ΝΑΤΟ «να πάει να κουρεύεται».
Οι πύραυλοι S-400 είναι ο φόβος και ο τρόμος της Τουρκικής Αεροπορίας, και των Νατοϊκών.
Είναι και οι λαθρομετανάστες σύμμαχοι των Τούρκων. Οι Συριζαίοι υπουργοί τους έδωσαν 400 ευρώ, ενώ στην Αφρική/Ασία κερδίζουν 50 ευρώ.
Έτσι η Ελλάδα γίνεται πόλος έλξης.............
Το να αποδεχόμαστε ανεξέλεγκτα «πρόσφυγες» από Συρία & Ιράκ, είναι προδοσία κατά του Ελληνισμού.
Σαν υπηρέτες των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων παίζουμε το παχνίδι της ΕΛΙΤ.
Ο Έλληνας θα καταντήσει ξένος, μέσα στην ίδια του την Πατρίδα!!!
Στούς εφιάλτες πολιτικούς μας λέγω, «κάντε τα στραβά μάτια» και αφήστε τους να φύγουν, - με κάθε μέσον- προς Ευρώπη.
Στις Ένοπλες Δυνάμεις λέγω,
ΤΟ ΓΟΡΓΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΕΧΕΙ!!!
Μην περιμένετε την Εθνική καταστροφή για να δράσετε, τότε θα είναι αργά!!!
Το μισθό σας και την σύνταξή σας τα θέλει ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ πρόεδρος των δανειστών της Ελλάδος, και πρόεδρος της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ.
Βεβαίως η Σιωνιστική ΕΛΙΤ μισεί κάθε Εθνική Πατριωτική ενέργεια. Κάθε διάσωση της Πατρίδος.
Θέλουν την Ελλάδα δική τους, χωρίς Έλληνες, για εκμετάλλευση!!!
Εάν οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων δεν το πράξουν αυτό, θα είναι συνένοχοι με τους εφιάλτες πολιτικούς, για Τούρκικη σκλαβιά της Πατρίδος!!!
Η σημερινή Στρατιωτική ηγεσία είναι ΜΟΝΟΝ για δοξολογίες και παρελάσεις!!!
Πάντα να έχετε κατά νού ότι η ΕΛΙΤ της Παγκόσμιας Δικτατορίας αποβλέπει στη σκλαβιά της Ελλάδος, για Γεωπολιτικούς & Γεωστρατηγικούς σκοπούς, και συμφέροντα  δικά της.
Με χρεοκοπία, ΝΑΤΟ, λαθρομετανάστες, Τούρκους, Αλβανούς, και Σκοπιανούς έσβησε ο Ελληνισμός!!!
Βλέπε το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ των εφιαλτών πολιτικών, και βγάλτε συμπεράσματα!!!
Οι Συριζαίοι κατέκτησαν την εξουσία με ψέμματα, για να πλουτίσουν.
Οι πολιτικοί μας είναι Ελληνόφωνοι Κυβερνήτες της Ελλάδος. Είναι υπηρέτες της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ!!!
Όπου Αριστερά εκεί και Σιωνισμός (ΜΑΡΞ).
Ο Εθνικισμός διώκεται από το Σιωνισμό και από την Αριστερά, ενώ στο Ισραήλ ανθεί.
Η Ελλάδα θύμα των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων!!!
Όταν η προδοσία της Πατρίδος γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον!!!

                             ΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΡΥΠΑΙΟΣ
                Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΟΡΓΗ 2017 !


Οταν ξεκινά ένα νεο έτος, συνοδεύεται καί απο τά ανάλογα συναισθήματα μέ κύριο στοιχείο τους τήν ελπίδα .
Ελπίδα γιά κάτι καλό ή καλύτερο, γιά δικαίωσι ή εκπλήρωσι ουσιαστικών επιθυμιών καί στόχων.
Αλλά το συναίσθημα  που επαναλαμβάνεται  επί πολλά χρόνια καί που αντί να δικαιώνεται,  απομακρύνεται δραματικά πρός τό άπειρον τής απογοητεύσεως, κάποια στιγμή, αλλάζει ουσία καί μετατρέπεται σε οργή .
Οργή, που ένα κράτος  με ιστορικές ηθικές παρακαταθήκες, αντι για κράτος πολιτών, μεταβλήθηκε  σταδιακά καί προγραμματισμένα,  σε σκληρό, απάνθρωπο δυνάστη που καταπατά βάναυσα τίς ελευθερίες τους καί διαπομπεύει τήν αξιοπρέπειά τους !
Οργή γιά τούς ψεύτες πολιτικούς επιβήτορες που μεταχειρήστηκαν κάθε είδους πλεκτάνη, απάτη, ψευτιά καί διαβολικό  διχασμό προκειμένου νά αρπάξουν τήν δύναμι τού λαού καί στήν συνέχεια να τον σείρουν αλυσοδεμένο στά ξένα σκοτεινά καταγώγεια τών εμπόρων τών εθνών !
Οργή γιά τό καθημερινό ψέμμα που διοχετεύουν σε όλα τά επίπεδα τής πληροφορήσεως, μέσα από τηλεχαυνεία, κομματικά πορνεία, μέχρι και σχολεία, μέ σκοπό να φέρουν σύγχυσι στήν συλλογική σκέψι, να αποσυντονήσουν τίς συλλογικές αντιστάσεις καί να δεχτούν οι πολίτες ώς φυσιολογικό γεγονός τήν καθημερινή μαυρίλα που επέβαλαν στήν ζωή τους !
Οργή γιά τόν άδικο χαμό χιλιάδων συνανθρώπων μας  που εξαναγκάστηκαν σε αυτοκτονίες, γιά τίς εκατοντάδες χιλιάδες άλλων που τούς έριξαν σε κατάθλιψι,  γιά τούς  άστεγους που τούς άρπαξαν πονηρά τίς ιερές τους κατοικίες,  γιά την υπονόμευσι κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, γιά τήν προγραμματισμένη  ανεργία τών Ελλληνων πολιτών, γιά τόν εξαναγκασμό σε μετανάστευσι ολόκληρων στρατιών τής παραγωγικής νεολαίας, γιά τήν μαύρη απόγνωσι που εγκατέστησαν  στίς ψυχές τών ανθρώπων !
Όργή γιά τήν μεγάλη ψευτιά τού δήθεν χρέους και τής δήθεν "οικονομικής κρίσεως",  που εξυπηρετείται από τήν απάτη τών "μνημονίων"  !
Οργή που χρέωσαν εμάς τούς πολίτες με εκατοντάδες δισεκατομύρια Ευρώ γιά να τα χαρήσουν απαίσχυντα στην κάστα τών τραπεζιτών οι οποίοι καλύπτονται μέ άπειρες κρατικές ...ευαισθησίες, ένώ ο πολίτης δέν καλύπτεται με τίποτα γιά τις εξοντωτικές  παρενέργειες που δέχτηκε. Οι εδώ πολιτικοί υπηρέτες τους, έχουν αφηνιάσει σε εφευρετικότητες, γιά τήν καταλήστεψι τού κοινωνικού εισοδήματος μέ πρόσχημα τόν έλεγχο της φοροδιαφυγής !
Οργή γιά τήν φορολογική καταιγίδα, γιά τίς δολοφονικές  εισφορές, τίς  φρικιαστικές ποινές, τά διαρκώς νέα χαράτσια καί τίς γραφειοκρατίες γιά να μην παράγει η οικονομία καί ετσι να γινώμαστε  υποχείρια τών " δανειστών "  που έχουν ως τελικό στόχο τήν αρπαγή τοῦ δημόσιου καί ιδιωτικού πλούτου, τήν πλήρη διάλυσι τής ιστορικής μας πατρίδας !
Ὀργή γιά τήν φρικτή συμπεριφορά απέναντι στόν πολίτη τού οποίου μειώνουν δραστικά τό εισόδημα, ενώ στόν ίδιο χρόνο, τού καταργούν τίς κοινωνικές παροχές που δικαιοῦται, τού αυξάνουν δραματικά κατακόρυφα  τα τιμολόγια τών δημόσιων υπηρεσιών, (ΔΕΗ, τέλη, συγκοινωνίες  κλπ ...)και διαρκώς ανακαλύπτουν νέες απύθμενες οικονομικές  του υποχρεώσεις!
Οργή γιά τήν μεθοδευμένη από χρόνια αποβιομηχανοποίησι τής χώρας καί τήν κάλυψι τών κενών της ανεργίας  με αντιπαραγωγικές θέσεις στό δημόσιο με καταφανέστατο στόχο να φθάσει κάποια στιγμή η οικονομία μας στό μηδέν πρός όφελος ξένων σκοτεινών συμφερόντων τα οποία σήμερα αποκαλύφθηκαν καί στούς πλέον αφελείς !
Οργή γιά τήν ανυπαρξία εθνικῶν αντιστασιακών φωνών από τούς χώρους ειδικά τής ανωτάτης "παιδείας"  η οποία έπαιζε τον "επαναστάτη" μόνον όταν εξυπηρετούσε ξένα συμφέροντα  καί τά οποία τής προσέφεραν ως αμοιβή τίς δικές μας πλάτες !...
Οργή γιατί απεμπόλισαν τό δικαίωμα μας να βγάζουμε τό μεσο τών συναλλαγών μας, τό καθαρά εθνικό νόμισμα, όπως κάνει το 95% τών χωρών τού πλανήτη, καί να εξισώσουν τόν πλούτο μας και τήν ζωή μας με ένα χαρτί πού στήν συνείδησι τών πολιτών καταξιώνεται ως Ευρωκωλόχαρτο ! Γι΄αυτό τό χαρτί μάς ελέγχουν απαγορευτικά τήν δυνατότητα να έχουμε πρόσβασι ακόμη καί σε αγαθά τα οποία σέ αφθονία παράγοται στήν ίδια μας τήν χώρα !
Οργή γιά τό μεγάλο καραγκιοζιλίκι να  μας πληροφορούν μεσω τής ξεπουλημένης δημοσιοκαφρίλας ότι είχαμε ...πρόοδο στίς  διαφορές μας με τούς άρπαγες τής Ευρώπης γιατί άπό Τρόϊκα τούς ονομάσαμε  θεσμούς !!!  Δηλαδή τόν μαστροπό , τον ονομάσαμε προαγωγό ... αυτόν πού σε παλαιότερες εποχές, ονόμαζαν καθαρά πορνοβοσκό...
Οργή γιατί μία συμμορία από ψευτοπατριώτες καί ψευτοπροοδευτικούς αριστερούς, ξεπούλησε δωρεάν τόν δημόσιο καί ιδιωτικό πλούτο μέσα από φρικτά ατιμώρητα σκάνδαλα σέ μία  χώρα τού Βορρά  πού κατάφερε να μας σκλαβώσει έτσι μέ τήν οικονομία, απαξιώνοντας με ειρωνίες τόν λαό μας, αυτόν που είχε αποτύχει να σκλαβώσει με τά όπλα πρίν κάποιες δεκαετίες !
Οργή γιά όλους αυτούς πού μάς στράβωναν μέ τίς ψεύτικες Ευρωπαϊκές αξίες, τήν ίδια στιγμή που η Ευρώπη βομβάρδιζε τήν Γιουγκοσλαβία, φυλάκιζε καί δολοφονούσε πισώπλατα τήν ηγεσία της, που συμμετείχε ενεργά σε όλες τίς βρώμικες καί εγκληματικές ενέργειες στή Μ. Ανατολή καί σε κάθε γωνιά τού πλανήτη στήν οποία σήμερα βασιλεύει ο τρόμος και η δυστυχία !
Οργή γιά τούς πολιτικούς απατεώνες πού πάντα μάς υπερτόνιζαν τί μάς έδινε η Ευρώπη, αλλά καμία αναφορά δέν έκαναν στο τι μακροχρόνια μάς άρπαζε καί στό τι μελλοντικά μάς ζητούσε να  υποθηκεύουμε !...
Οργή γιά την σκανδαλώδη ατιμωρησία καί τίς παραγραφές τών ευθυνών τών κάκιστων διαχειριστών τού δημόσιου πλούτου οι όποίοι υπήρξαν ικανοί μόνον στό να αυξάνουν τήν ατομική τους ιδιοκτησία !
Οργή γιά αυτόν πού συμβιβάστηκε με την κακομοιριά  που τού επέβαλαν καί θα τρέξει πάλι να βρεί τήν λύσι τών προβλημάτων σε διαφορετική μουτσούνα που φόρεσαν αυτοί που τού τά εδημιούργησαν !
Οργή γιά τα συμβιβασμένα ανθρωπάκια και τα κομματικά μυάσματα που γλύφουν τις εξουσίες τρεφόμενοι σαν κοράκια από τίς σάρκες τών θυμάτων πολιτών, ενώ τρέχουν να δείξουν τόν ψεύτικο ανθρωπισμο τους σέ κάθε εισαγόμενη δυστυχία ή παραλαγμένη σε δυστυχία δόλια επίθεσι !...
Οργή γιά σενα που  δέν κατάλαβες ακόμη ότι τό κάστρο τής ασφάλειάς σου και τής ζωής σου, δέν είναι οι προσωπικοί σου ελιγμοί μεσα στούς χώρους  που οι κομματικοί ψεύτες  σε μάντρωσαν με τίς θεωρίες τους, αλλά ό ίδιος  ο συμπολίτης σου !
Οργή που όλοι οι εκφραστές τών θεσμών τής χώρας δέν στάθηκαν στό ύψος τών περιστάσεων !
Οργή γιά τό  κάθε σκύψιμο μπροστά στήν αλαζονεία καί ξεδιαντροπιά τής κάθε εξουσίας που αντλεί τήν δυναμι της από αυτή τήν ηττοπαθή συμπεριφορά !
Οργή γιά όλους αυτούς που διχάζουν τήν κοινωνία μέ στόχο τήν προσωπική τους προώθησι καί προβολή !
Οργή που περιμένει επειγόντως δικαίωσι από σενα,  μέσα στό 2017!