ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

"Έρχονται χιλιάδες πλειστηριασμοί έως το 2021...;"

Μᾶς κτυποῦν  ..ΞΥΡΙΖΑ σε ὃλα τα μέτωπα  ! 

Δέν εἶναι λοιπόν μόνον τό Μακεδονικό πού μᾶς καίει ...

Ὁ ἀγῶνας ξεκινᾶ ἀπό τίς τις συγκεντρώσεις καί θα καταλήξει στίς γειτονιές ἐνάντια στούς δημάρχους πού δέν θά πάρουν ἀποφασιστικές θέσεις ὑπέρ τῶν δημοτῶν τους !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: