ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Μήπως πρέπει νά ἐπανέλθουν ἐπειγόντως τα Α7 Corsair στήν Πολεμική μας Ἀεροπορία;...


Πέταξαν μέσα ἀπό φαράγκια παρακολουθώντας μέ ἀκρίβεια τό ἀνάγλυφο τοῦ ἐδάφους πού ἀποτελεῖ μοναδικό πεδίον ἀσφάλειας καί γιά τήν πλέον προηγμένη τεχνολογία, πέταξαν λίγα μέτρα πάνω ἀπό τά κύματα τῆς θάλασσας γιά νά ἀποφύγουν τά ἐχθρικά ραντάρ, φέρουν μεγάλο φορτίο σέ βάρος καί ποικιλία ὁπλικῶν συστημάτων, δηλαδή μέγιστον ὂγκο πυρός, ἒχουν μεγάλη ἐμβέλεια λόγω  οἰκονομίας στά καύσιμα, ἐλαχιστοποιημένο στόχο λόγω συστήματος καύσεως, φέρουν συστήματα νυκτερινῆς πορείας,  καί πάνω ἀπό ὃλα, ἀγαπήθηκαν ἀπό αὐτούς πού τα χειρίστηκαν καί ἀπό αὐτούς πού τά συντηροῦσαν !!! 
Ἐξ  ἂλλου, ἐγκαταλείπεις κάτι με τήν προοπτική τοῦ καλύτερου...
Ποιό ἦταν τό καλύτερο πού προσέφεραν οἱ μνημονιακές κυβερνήσεις στήν πολεμική μας ἀεροπορία ἀπό τήν ἡμερομηνία ἀποσύρσεως μέχρι σήμερα; ( τρία χρόνια ἢδη...)
Οἱ Τοῦρκοι εἰσάγουν ἑλικοφόρα μέ σύγχρονους ἐξοπλισμούς καί μέ ἀσήμαντες δυνατότητες σέ σύγκρινσι με τούς δικούς μας Κουρσάρους !
Μέσα ἀπό αὐτό τό βίντεο, διαφαίνεται ὁ πόνος καί ἡ θλῖψις τῶν χειριστῶν, πού εἶναι ἂριστοι γνῶστες τῶν συνθηκῶν πολέμου καί πού ἂν ἦσαν ἀνεπαρκῆ, οἱ ἲδιοι θά τά ἀπέριπταν γιατί θά ἒμπαινε σέ ἀνώφελο κίνδυνο ἡ ζωή τους .
Τί γίνεται ἆραγε σ'αὐτή τήν χώρα ;
Γενικό καί μεθοδικό ξεχαρβάλωμα σε ὃλα τά ἐπίπεδα ;...
Καί στό βάθος, ἂβυσσος ....  Μία Τουρκία σέ ἀπροκάλυπτο ἐπιθετικό παροξισμό μέ στόχο νά συμμετάσχει μαζί μέ τούς Βόρειους στήν ἁρπαγή τοῦ οἰκοπέδου πού κάποτε ὀνομαζόταν Ἑλλάς !!!
( Τό πάρα πάνω βίντεο, λέει πολλά...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: