ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Ο πραγματικός λόγος της «αποπομπής» του Πακιστάν από ΗΠΑ: Δεν επέτρεψαν την είσοδο ενόπλων στο Ιράν

Ἂλλο ἓνα στοιχεῖο πού δείχνει τήν ἐγκληματική ὑπόστασι τῆς "Δύσης"  στήν ὁποία κι' ἐμεῖς "ἀνήκουμε" ....
Ὃλες οἱ "έπαναστάσεις" πού αἱματοκύλησαν πολλές κοινωνίες, ἦσαν σχεδιασμένες !!!
Ξεκινώντας ἀπό τό δικό μας "Πολυτεχνεῖο" καί φθάνοντας στίς σημερινές, σε Αἲγυπτο, Λιβύη, Συρία καί άλλοῦ γιά να ἀνατρέψουν κάθε "κακό παιδί" τῆς ἐξουσίας πού δέν ἐξυπηρετοῦσε τα Δυτικά συμφέροντα...
Κι'ἐμεῖς, πέρα ἀπό τό Πολυτεχνεῖο πληρώσαμε τήν ἀπόφασι κάποιας στιγμῆς να σηκώσουμε τό κεφάλι...
Κατέκαψαν τήν Πελοπόνησο καί τά νησιά μέ τούς πράκτορες ἐμπρηστές τους ἑνῶ τίς πόλεις τίς κατέκαψαν μέ τούς ντόπιους "Ἀριστερούς" πράκτορες καί μέ ἀφορμή ἓνα τυχαῖο ἢ στημένο παιχνίδι μέ τόν φόνο ἑνός παιδιοῦ !
Μία νέα πληροφορία πού προκύπτει ἀπό τίς σημερινές εἰδήσεις καί ἀφορᾶ τό Πακιστάν εἶναι ἐδῶ
Βλέπεις δέν εἶναι ὃλοι "καλά παιδιά" ὃπως ὁ "Ἀριστερός" Τσίπρας καί οἱ ἂλλοι "προοδευτικοί" πού ἒχουν ἐπικρατίσει στήν χώρα μας ... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: