ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Γιατί Τόση Σιγουριά Πως Θα Πέσει Η Αριστερά;;;

"Δέν ἀποσκοπῶ στήν ἀποθάρυνσί σας ἀλλά στήν ἀφύπνισι καί κινητοποίησί σας" ...

Ἀξίζει νά τό δοῦμε γιά να γνωρίζουμε τόν ἀντίπαλο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: