ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΥΛΗΣ ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑΣ...

Μία ἀπέραντη λαοθάλασσα ἀνάλογη μέ αὐτήν τῆς ἐποχῆς Χριστόδουλου, ἀπέδειξε ὃτι οἱ Ἓλληνες παρά τά ὓπουλα καί ὑποχθόνονια κτυπήματα ἀπό τό ξενόδουλο πολιτικό σύστημα, εἲμαστε ἐδῶ ! 
Ζωντανοί, ἠθικά ἀκμαίοι  καί με μηνύματα πού  ἀπαντοῦν στούς πολιτικούς παλιάτσους οἱ ὁποίοι μέ τήν ἲδια εὐκολία πού παραδίδουν τήν ἱστορία μας, μᾶς παρέδωσαν βορᾶ στούς ξένους τοκογλύφους!
Ὃλοι οἱ ὁμιλητές ἦσαν ὑπέροχοι !  Μέσα ἀπό τά λόγια τους,   ἐκφραζόταν ἡ ψυχή τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων !
Οἱ Ἓλληνες γνωρίζουν τί πρέπει να γίνει !
Ἒχουν ὃμως βρεθεῖ στά δίκτυα τῆς σατανικῆς ἀράχνης πού ἒχουν ἁπλωθεῖ γύρω τους ἀπό ὃλον τόν μνημονιακό πολιτικό ὁρίζοντα ὁ ὁποῖος τά ΟΧΙ τους, τα μεταβάλλει σέ ἑρπετοειδῆ ΝΑΙ !
Γι'αὐτό, πρέπει να βεβαιωθοῦν ἀπό μᾶς ὃλοι οἱ διοργανωτές καί οἱ ὁμιλητές ὃτι ἒχουν κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων καί ὃτι ἐπενδύουμε ἀπό σήμερα,  πάνω στίς ἱστορικές τους πρωτοβουλίες !
Ἰδιαίτερα σπουδαῖες ἦσαν οἱ θέσεις καί οἱ ἀναλύσεις πού παρουσίασε ὁ στρατηγός :
Γιατί δέν ψηφίζουν οἱ Ἓλληνες πού ἐξαναγκάσηκαν να μεταναστεύσουν, ἑνῶ ψηφίζουν ἂτομα πού μπῆκαν μέ τό ἒτσι θέλω στήνἙλλάδα καί στήν συνέχεια πολιτοποιήθηκαν ; 
Γιατί ἡ Ἑλλάδα πού εἶναι  ὑπερ...εὐαίσθητη γύρω ἀπό ξένα μειονοτικά θέματα, δέν εἶδε ποτέ τήν σκληρή καταπίεσι πού ὑφίστανται κάποιες ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἓλληνες οἱ ὁποίοι ζοῦν στά Σκόπια καί στήν Ἀλβανία;
Γιατί ἡ Εὐρώπη δέν παίρνει τίς εὐθῦνες της ἀπέναντι στήν παράνομη μετανάστευσι, ἀλλά ἀντίθετα, ἐνυσχύει τόν πραγματικό τροφοδότη της, τήν Τουρκία με πακτωλούς χρημάτων στα ὁποῖα ποσά συμβάλλει καί ἡ μνημονιακή Ἑλλάδα με ἀποτέλεσμα να μᾶς στέλνει διαρκῶς περισσότερους ;
Ἡ Τουρκία ἒχει βάλει ἀεροπορικό εἰσητήριο 40 Εὐρώ γιά να παίρνει κόσμο ἀπό τό Ραμπάτ τοῦ Μαρόκου καί να τούς στέλνει μετά στήν  Ἑλλάδα  !
Ἀξίζει να ἀκούσουμε τόν στρατηγό καί στήν συνέχεια νομίζω ὃτι πρέπει να τόν ἐπιστρατεύσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: