ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Σκοπιανό: Τα Επιχειρήματα Των ''Ρεαλιστών''.

Τούς "ρεαλιστές" τούς"πιέζουν" λέει οἱ Ἀμερικάνοι καί γι΄αὐτό ἀναγκάζονται νά δίνουν γῆ καί ὓδωρ στούς Σκοπιανούς!!!

Παντοῦ αὐτοί "πιέζονται"...Καί στά διεθνῆ καί στά ἐσωτερικά θέματα...

Καί εἶναι τόσο μεγάλες οἱ "πιέσεις" πού τούς κόλησαν στίς καρέκλες σέ βαθμό να ἐνσωματωθοῦν μαζί τους... 

  Εἶναι ὃμως αὐτές οἱ πραγματικές πιέσεις πού δέχονται ἢ εἶναι ἂλλες σκληρότερες;...

Μήπως τίς προκαλοῦν τά διεθνιστικά πίτουρα πού πέρασαν στά κεφάλια τους  τα ἀριστερά κόμματα κατά τα φοιτητικά τους χρόνια;...

Μήπως ἀπό τό βάρος τοῦ πίτουρου ἀδυνατοῦν να κάνουν πλουτοπαραγωγικά ἐπαγγέλματα καί ἒχουν γίνει ἓρμαια τῶν παντός εἲδους ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν ταμείων, αὐτῶν πούδέν φαίνονται ἐννοεῖται ;...

Ἃλλωστε καί ἡ ζωή τους ἒχει παιχθεῖ ἀπό χρόνια σε κινηματογραφικό ἒργο... Εἶναι αὐτό πού ἀκούγαμε : 

Πολλά τά λεφτά Ἂρη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: