ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Πατώντας ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

...στήν ἀναζήτησι,  ἢ dermatas.blogspot.com ἒχουμε καθημερινα ἀπό ἓνα τουλάχιστον ἆρθρο γύρω ἀπό τήν ἐπικαιρότητα ...
Ἡ συμμετοχή με σχόλια θετικά ἢ ἀρνητικά, ἐκτός ἀπό ὑβριστικά, εἶναι εὐπρόσδεκτη...
Σκοπός μας δέν εἶναι ἡ περιχαράκωσις σέ κάποιες θέσεις, ἀλλά ἡ ἀναζήτησις τῆς ἀλήθειας μέσα ἀπό παραγωγικό διάλογο .
Ἒχω γράψει ἐπανειλημένα, ὃτι τό να περιχαρακώνεσαι σέ ἀντιλήψεις καί θέσεις πού ἀποτελοῦν προϊόντα τῆς διχαστικῆς περιόδου τοῦ 40 μέ 50, ἀποτελεῖ θανάσιμο λάθος .
Αὐτα ἒπρεπε να τά εἲχαμε ξεπεράσει πρό πολλοῦ .
Καί ὃμως κἀποιοι ἀρέσκονται να τίς συντηροῦν καί πάνω σ' αὐτές να δημιουργοῦν τό ἐποικοδόμημα τῆς σημερινῆς μοναδικῆς στα παγκόσμια χρονικά ἀθλιότητας !!!
Ὃλοι αὐτοί ἀπεχθάνονται τήν ἰδέα να ἀνατεθεῖ ἡ περίοδος αὐτή στήν πραγματική ἀκομμάτιστη ἒρευνα ἡ ὁποία θα μποροῦσε να προκύψει μέσα ἀπό μία πραγματικά ἀκομμάτιστη παιδεία .
Ἂς ἀπαντήσουμε μέ τόν τρόπο μας γιά να διαλύσουμε τίς Βαβυλώνιες σκέψεις πού ἒχουν μουχλιάσει τα γνήσια ἀντιστασιακά ἀντισώματα τῶν Ἑλλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: