ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ...

...λέει ἡ εἲδησις !!!
Καί ἲσως οἱ πρῶτοι σε ἀκρίβεια σε τέλη κυκλοφορίας τά ὁποῖα δέν δικαιολογοῦν να πληρώνουμε διόδια τα ὁποῖα καί αὐτά εἶναι ἀπό τά ἀκριβώτερα στόν κόσμο !
Διότι τά τέλη εἶναι ἀνταποδοτικά καί δέν ἀποτελοῦν φόρο .
Ἀνταποδοτικά σημαίνει ὃτι μέ αὐτά φτιάχνουν καί συντηροῦν τό ὁδικό δίκτυο.
Γιά να ἒχουμε τα ἀκριβώτερα καύσιμα σημαίνει ὃτι αὐτά ἐπιβαρίνονται με τούς βαρύτερους φόρους ! 
Ἀφοῦ λοιπόν ἒχει ἐπιβαρυνθεῖ τό εἰσόδημά μας μέ ὃλα αὐτά καί μέ ἆλλα παράλληλα βάρη ἀνάμεσα στά ὁποῖα  εἶναι καί ΦΠΑ καί τα ΕΜΦΙΑ καί κάθε εἶδους παραλογισμός πού βγαίνει ἀπό τό κεφάλι ἑνός σκληροῦ καί ἂξεστου κατακτητῆ , στό τέλος ἒρχονται να σοῦ φορολογήσουν καί αὐτό τό ἐλλάχιστο πού ἀπέμεινε ἀπό τό φτωχό σου εἰσόδημα !!!...
Ἀλλά ξέρω, ἒχεις ...ἀγανακτήσει καί προσδοκᾶς νά βρεῖς τίς ἐλπίδες σου στόν Κούλη διότι ἀπό τήν οἱκογένεια κάποτε πῆρες στα κρυφά ἀπό τούς ἂλλους τό αὐγό σου ...
Πόσο ποιό πάτο περιμένεις νά πιάσεις "δεξιέ" πατριώτη καί "'άριστερέ" σύντροφε πού σήμερα καταξιώθηκαν οἱ ...ἰδεολογίες σου μέσα στα "ἀριστερά" σου σχήματα   !!!!!!!!
(Πηγή καί λεπτομέρειες,  ἐδῶ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: