ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Με μπλόκαραν στό fb γιατί δέν εἶμαι ἀρεστός στό σύστημα!!!...

Τί δέν καταλάβατε λοιπόν ;
Αὐτή εἶναι ἡ "δημοκρατία" τους !!!
Θά ...μπλοκάρει τα πᾶντα εἰδικά μέχρι τήν μεγάλη συγκέντρωσι τῆς Θεσσαλονίκης  !!!
Μπλοκάρει "δημοκρατικά" καί δέν ἐξηγεῖ γιατί !!!... 
Αὐτό τό μήνυμα πῆρα ! 
Οἱ δημοσιεύσεις μου εἶναι σπάμ  !!! 
((Ἒχετε μπλοκαριστεί προσωρινά για να συμμετέχετε και να δημοσιεύετε σε ὁμάδες μέχρι 22 Ιανουαρίου στις 6:32 μ.μ.))
Δηλαδή ὃ,τι εἶναι ἀντίθετο στό σύστημα καί ἐκφράζει τήν δίκαιη ἀγανάκτησι τοῦ πολίτη εἶναι σπάμ !
Τό μέσο πού διαθέτει ὁ πολίτης, πρέπει να ἐλέγχεται αὐστηρά, ἑνῶ αὐτοί εἶναι ἐλεύθεροι νά ἀσχημονοῦν ψευδόμενοι μέσα ἀπό τά ΜΜΕ πού ἁπόλυτα ἐλέγχουν !!!
Σύμφωνα μ'αὐτούς, μέ κολοβωμένη τήν σύνταξι, μέ κατακρεουργημένα ἒνσημα, μέ τιμολόγια ΔΕΗ κλπ που ἀνεβαίνουν ἀκατάσχετα, μέ κατασχεμένους τρεῖς μισθούς για ὑποτιθέμενα χρέη πού μοῦ ἐπέβαλε τό αὐταρχικό κρᾶτος τῶν τοκογλύφων μέσω τῶν  μειοψηφικῶν  "δημοκρατικῶν" ἀνδρεικέλων, πρέπει να εἶμαι καλό παιδί καί νά κάθωμαι ἣσυχα !!!...
Περνοῦν ὑπόγεια τό μήνυμα ὃτι τά ἀτίθασα πρόβατα ἒχουν προτεραιότητα στόν χασάπη ...
Ὂχι ρε ! Ἂν καί εἶμαι πολύ μακριά ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, στέλνω κόσμο ! 
Πρό πάντων γιατί ξέρω ὃτι αὐτή ἡ συγκέντρωσις, θά ἒχει καί ἱστορική συνέχεια...
Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς καταισχύνης, εἶναι να εἲμαστε πρακτικώτεροι καί να ἐφευρίσκουμε νέους τρόπους ἐπικοινωνίας !
Καί πρό πάντων ἑνωμένοι, χωρίς κομματικά ἐμβληματα. 
Ἂν κατά καιρούς δημοσιεύω κείμενα ἢ βίντεο ἀπό διάφορες ὁμάδες, δέν σημαίνει ὃτι ἀνήκω σ'αὐτές.
Ἁπλῶς τό κάνω γιά να ἐπιβραβεύω τίς θέσεις τους καί να μαθαίνωνται, μιά καί τό ἐλεγχόμενο σύστημα πληροφορήσεως ἒχει κάνει προγραφές σε βάρος τους, διαπομπέύντας τίς ἀρχές τῆς παλιᾶς δημοσιογραφίας οἱ ὁποῖες λένε ὃτι τα γεγονότα εἶναι ἱερά, ἑνῶ οἱ κρίσεις προσωπικές.
Ὃσοι εἶσθε  φίλοι καί δέν ἒχετε "μπλοκαριστεῖ" ἀκόμη, κοινοποιήσετέ το  !!!
Καί μήν ξεχνᾶμε ... δέν εἶναι τό fb  μοναδικό μέσον δικτυώσεως... Εἶναι καί ἆλλα !  
Ἀλλά προπάντων , εἶναι ἡ γειτονιά τοῦ καθ΄ἑνός μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: