ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Μαλβινα...H Μακεδονια ειναι ΕλληνικηἸδιαίτερα ἐπίκαιρη  ἡ ἀείμνηστη Μαλβίνα  !

Τό πνεῦμα της θά μᾶς  συνοδεύει στήν μεγάλη συγκέντρωσι τῆς Θεσσαλονίκης !

Ἐκφράστρια τοῦ πνεύματος τῆς πραγματικῆς δημοσιογραφίας καί τοῦ τίμιου πατριωτικοῦ λόγου,  δέν ἒχει καμία σχέσι μέ ὃλον αὐτόν τόν ἀνούσιο καί ρηχό συρφετό πού ἒχει ἐπιπλεύσει στήν πληροφόρησι καί στήν "διανόησι" ὁ ὁποῖος μᾶς βομβαρδίζει καθημερινά μέ λάσπες καί ἠθικά περιττώματα  !!!

Καί ὂχι με το ἀζημείωτο βέβαια...

Διότι οἱ παντός εἲδους κοπριές πού ἒχασαν τήν ...διαδρομή τους καί βγαίνουν ἀπό τά στόματα, ἀποτελοῦν μεγάλης ἀξίας προϊόντα καί ἀμείβονται προνομιακά τίς ἡμέρες μας !!!...


Δεν υπάρχουν σχόλια: