ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ-ΣΗΚΩΣΤΕ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Ποῦ εἶναι οἱ ἂλλοι δήμαρχοι ; 
Ποῦ εἶναι τό κεντρικό ὂργανο τῶν δήμων νά παρουσιάσει τίς  θέσεις του γιά ἐθνικά θέματα, γιά τα μνημόνια καί τούς πλειστηριασμούς ;
Ἀπό ὁλόκληρη Ἑλλάδα μόνον ἓνας δήμαρχος ὑπάρχει πού νά ἒχει ἐθνικές καί κοινωνικές εὐαισθησίες, πού να ἒχει πάρει τα μηνύματα τῶν ἂδικα βασανισμένων πολιτῶν του;
Ἂς ποῦμε καί γιά ἂλλον ἓνα ἢ δύο !
Κρῖμα  !  
Περιμένουν οἱ πολίτες μάταια  να πάρει θέσι τό κεντρικό ὂργανο τῶν δήμων γύρω ἀπό τήν συστηματική ἀποδόμησι τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπό τό κράτος ἐκπρόσωπο τῶν ξένων ἁρπακτικῶν τοῦ Βορρᾶ !
Μάταια ὃμως γιατί αὐτοί πού ἒκτιζαν  τούς θεσμούς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως ἢξεραν πάντα να τούς καλουπώνουν με βάσι τίς δικές τους ἀνάγκες καί τα δικά τους συμφέροντα ...
Τό καταλαβαίνεις αὐτό "δεξιέ" καί "ἀριστερέ" ψηφοφόρε ;....

Δεν υπάρχουν σχόλια: