ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ....

Ἀκούσετε με προσοχή αὐτόν τόν "φασίστα" !!!...
Κάθε του λέξις ἒχει μεγάλη βαρύτητα !
Εἶναι ἐπίκαιρος καί ἀπαντᾶ ἐπίκαιρα !
Ἀπαντᾶ ἑνωτικά σέ ὃλα καί θίγει ἱστορικά γεγονότα πού ἒπρεπε να γνωρίζει καί ὁ τελευταῖος πολίτης!
Γεγονότα τῶν ὁποίων ἡ ἂγνοια ὁδήγησε στά σημερινά ἀδιέξοδα .
Καί ἐπειδή οἱ ἡμέρες εἶναι ἂκρως πονηρές σκεφτεῖτε πρῶτα ὃτι μέ τίς ταμπέλλες σπᾶμε τα πόδια μας!
 Ἡ ἂγνοια τῆς ἱστορίας σημαίνει πορεία πρός τόν γκρεμο ...  
Ἂς σπάσουμε ἐπειγόντως τίς προκαταλήψεις πού πονηρά ἒσπειραν στίς συνειδήσεις τοῦ λαοῦ !

Δεν υπάρχουν σχόλια: