ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Ὂλβιος ἐστίν ὃστις τῆς ἱστορίας ἒσχε μάθησιν...

  ...καί ἀλλοίμονον στούς λαούς πού ξεχνοῦν ἢ ἀγνοοῦν τήν ἱστορία τους !
Ἓνα σημαντικό βίντεο ἐδῶ πού δείχνει ὃτι ἡ ἱστορία τῶν Σκοπιανῶν δέν ἀποτελεῖ μοναδικό σύγχρονο φαινόμενο, ἀλλά μιμοῦνται ἂλλους οἱ ὁποῖοι προηγοῦνται διότι μέσα στό βάθος τῶν αἰώνων ἒχουν καταφέρει να διαστρέψουν καί νά οἰκειοποιηθοῦν ξένα ἱστορικά δεδομένα.
Γι' αὐτόν κυρίως τόν λόγο ἒχουν ἀδελφική συμπαράστασι στόν διεθνῆ ὁρίζοντα...
Διότι ὑπάρχουν λαοί πού εἶναι ἀνίκανοι νά παράγουν ἱστορία καί προσπαθοῦν με κλεμμένα ρετάλια να στήσουν τό ψέμμα τους πού μετατρέπουν σέ ἐθνική συνείδησι !
Ἂς προσέξουμε οἱ σύγχρονοι Ἓλληνες καί ἂς καταλάβουμε ὃτι για να ἐξηγήσουμε τό σήμερα, ἐπιβάλλεται νά ψάξουμε ἐπειγόντως  τό χθές... 
(Σημ. ὂλβιος = εὐτυχής, εὐδαίμων, μακάριος. Ὑπῆρχαν πολλές ἀρχαιοελληνικές πόλεις μέ τό ὂνομα Ὀλβία, ὃπως γιά παράδειγμα στόν Πόντο, κλπ. )

Δεν υπάρχουν σχόλια: