ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ὂνειρο ἀπατηλό ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν F-16 ; ...

Μήπως τίς "συμμαχικές" μας ἐμμονές τίς πληρώνουμε με κόστη πού ἒχουν πολλές κακές παρενέργειες ;..
Δηλαδή, στήν ἀσφάλεια, στήν οἰκονομία, στήν ἐθνική καί κοινωνική μας ἀξιοπρέπεια ;
Ἡ κοινή ἂποψις στίς μεταξύ μας συναλλαγές ὃταν βρίσκουμε δυσκολίες ἢ ἀσυνενοησία, εἶναι νά λέμε ὃτι "ὑπάρχουν κι'ἀλλοῦ πορτοκαλιές" ...
Ἐδῶ μᾶλλον προτιμᾶμε να στερηθοῦμε παρά να ἀγοράσουμε ἆλλα πορτοκάλια πού εἶναι ἡ τιμή τους προσιτή  στίς δικές μας δυνατότητες ...
Ἀγνωόντας ὃτι καί στούς ἐκσυγχρονισμούς, καί στήν ἀγορά νέων ὁπλικῶν συστημάτων ἡ ἀγορά εἶναι γεμάτη ἀπό φθηνές καί καλές πραμάτιες ... 
Ὡς ἀγρότης πού εἶμαι χρειαζόμουν ἓνα σκαπτικό ἐργαλεῖο γιά τίς καλλιέργειές μου. 
Ψάχνω τίς τιμές καί ὃλα τά Εὐρωπαϊκά κόστιζαν ἀπό τέσσερες μέ πέντε χιλιάδες Εύρώ για συγκεκριμένο εἶδος . Δηλαδή πετρελαιοκίνητο 10 ἳππων .
Ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη με τά μνημόνια καί τίς γραφειοκρατικές της τακτικές μοῦ ἒκανε ἀδύνατη τήν πρόσβασι σε Εὐρωπαϊκό ἐργαλεῖο, στράφηκα ἀναγκαστικά σε Κινέζικο ...
Εἶχα τήν προκατάληψι ὃτι τα Κινέζικα δέν εἶναι καλά καί με χίλια Εὐρώ πού κόστιζε δέν θα ἦταν καλό ἐργαλεῖο .
Καί ὃμως ! Ἀποδείχτηκε στιβαρό ὂχι μόνον στήν εἰκόνα ἀλλά καί στήν σκληρή ἐργασία !
Ἐγώ φυσικά καί ὁ κάθε πολίτης, ἀποτελοῦμε τήν μικρογραφία ἑνός σωστοῦ κράτους ...
Καί τό ἐρώτημα : Γιατί τό κράτος πού ὑποτίθεται ὃτι ἀποτελεῖ τό ἂθροισμα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν πολιτῶν σ΄αὐτό τόν τομέα, ἐδῶ ἒχει μπλοκάρει ;...
Ἡ εἲδησις  τῆς ἡμέρας εἶναι ἐδῶ
Δεν υπάρχουν σχόλια: