ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Νότης Μαριάς: Να πως θα καταργηθούν τρόικα και μνημόνια

Ἂν καί τα γεγονότα τρέχουν με ἀπίστευτες ταχύτητες καί μέσα σέ ὁρίζοντες πού δέν μπορεῖ να προβλέψει ὁ κοινός νοῦς, μέσα ἀπό αὐτό τό βίντεο, φαίνεται γιά ἂλλη μία φορά ὃτι θά ὑπῆρξε ἀπάντησις σέ ὃλα τα μεγάλα μας προβλήματα, ἰδίως με τά ἁρπακτικά τοῦ Βορρᾶ, ἀρκεῖ να μᾶς ἐκπροσωποῦσαν  οἱ σωστοί ἂνθρωποι στήν διακυβέρνησι .
Καί ἐπειδή τό σύστημα ἒχει τα μέσα να θάβει αὐτές τίς φωνές, ἐμεῖς ὀφείλουμε να τίς κοινοποιοῦμε μέ πεῖσμα γιά να μαθαίνουν ὃλοι. 
Μέ ἓνα βασικό μήνυμα ὃτι τό ἒργο ὃλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι μπροστά καί ὃτι ὀφείλουν να ἑτοιμάζωνται, νά συνυπάρξουν  καί να συνυπάρχουμε ὃλοι μπροστά στόν ἒσχατο κίνδυνο πού διανύουμε.
Λαός μέ ἱκανούς ἐκπροσώπους καί στρατός ἐλεύθερος ἀπό τα δεσμά τοῦ πολιτικαντισμοῦ, ἀποτελοῦν τήν μοναδική ἀπάντησι ! 
Γιά νά εἶναι ὁ καθ' ἓνας, ἀπόλυτα ἀπερίσπαστος στό ἒργο του...

Δεν υπάρχουν σχόλια: